Humanidades


Conformación histórica do estado moderno


UNIDADE 5: CONFORMACIÓN HISTÓRICA DO ESTADO MODERNO

5.1. A FORMACIÓN DO ESTADO MODERNO

5.2. A EVOLUCIÓN DO ESTADO E AS SÚAS CONFIGURACIÓNS HISTÓRICAS

5.3.- FASES DA APARICIÓN DO ESTADO DE DEREITO

ORIXÍNASE POR CAUSAS

NON INTENCIONADAS

GUERRA

É o motor da soberanía dos Estados Modernos. (Maquiavelo).

1º:

Conseguir a centrlización da soberanía interior. Eliminación dos feudos

Para o establecemento das fronteiras. Soberanía exterior

Desenvolvemento da maquinaria militar e burocrática

CAPITAL

LOITA POLA DEMOCRATIZACIÓN

Relación

ESTADO-CAPITAL

Necesidade de financiamento económico

Provoca

Potenciada ademais pola incorporación dos cidadáns ó exército

Exisencias dos cidadans

Protección xurídica

DEREITOS

Control e participación no Estado

Conduce ó

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DEREITO

necesítanse para

Costear campañas militares

Economía forte

Precisase

para poder realizar recadación

fiscal (Burocracia)

APOIO POLÍTICO Á ECONOMÍA EMERXENTE

Creación de espacios comerciais xuridicamente seguros

CAPITALISMO

MERCANTILISTA

INDUSTRIAL

Provoca desigualdades

Necesidade de revisión das relacións CAPITAL-ESTADO

LIBERDADE ECONÓMICA

Produce miseria

Abre o camiño para a liberdade política

O ESTADO MODERNO EVOLUCIONA:

DA

PASANDO POLO

CARA Ó

MONARQUÍA ABSOLUTA

(Fase inicial da formación do Estado)

ESTADO

LIBERAL

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DEREITO

-Centralización do poder

-Burocratización administrativa

-Unificación:

Territorial

Xurídica

Militar

Económica

-O gobernante está por riba da lei que crea

CARACTERÍSTICAS

Aparece cas

REVOLUCIÓNS BURGUESAS

SOCIO-POLÍTICO

ECONÓMICO

Dereitos e Liberdades

Sometemento de todos a unha única norma superior

ESTADO MÍNIMO

Diferencia fundamental

Liberdade Económica

Impulsada no XIX pola Revolución Industrial

CRISE ECONÓMICA DO ESTADO LIBERAL

Debilitamento da lexitimidade política

POLÍTICA ECONÓMÍCA

Dará lugar

NECESIDADE DUNHA TRANSFORMACIÓNN

Tensión social

Trae consigo

Prococará

Revolucións

Defensores do ESTADO LIBERAL

SOCIALISTAS e DEMÓCRATAS

Prococará

INICIAL

(1870 a1929)

EXPANSIÓN

(1945-1970)

AFIANZAMENTO

(1930-1945)

CRISE

(1970- …)

S. XIX: Toma de conciencia da cuestión social

Época de CRISE

Época de búsqueda de harmonía.

Descompemsación entre gasto social e ingreso fiscal.

Adopción de medidas sociais

Dará lugar

Medidas sin carácter constitucional. Polo tanto non obrigatorias.

APOIADO POLA FORTALEZA DO MOVEMENTO OBREIRO

Pero

Á Constitución da República de Weimar,

Na que se establecen

Dereitos

INTERVENCIÓN NA ECONOMÍA

Carácter estructural

Bipolarización y radicalización política

INTERVENCIONISMO

Solución:

KEYNES

Apoiae nas

teorías de:

Propón:

Investimentos

públicos.

Impostos para as clases altas

XERA EMPREGO

CONSUMO

REACTIVASE A ECONOMÍA

Atrae

CAPITALISMO

DEMOCRACIA

Entre

Cotización única á Seguridade Social

¿Cómo?

Política Asintencial

Levará

Redefinición do Estado

Garantir a acumulación de capital e a súa redistribución

Funcións

Aceptación do Capitalismo

(se reparte)

Provoca

Menor Conflicto Social.

LEXITIMACIÓN

Xestión Social

Sindicatos

Patronal

Pasa a

Causa

Neoliberal

Neomaxista

Solucións

CRISE DE LEXITIMIDADE

Solución

TRANSFORMACIÓN PROFUNDA

a
Descargar
Enviado por:Esther Santiago Valiño
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar