Historia


Conceptos xerais da Revolución Industrial


“A Revolución industrial”

 • Definición:

 • Hecho histórico que consiste en una serie de transformaciones económicas (en todos los sectores) que dan paso a transformaciones sociales y políticas.

 • Donde y cuando se produce:

 • A mediados del siglo XVIII, en Inglaterra, aunque después se extiende a Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, E.E.U.U. y Japón.

 • Causas:

  • El aumento de población: al aumentar la natalidad y disminuir la mortandad, aumentó el crecimiento vegetativo, y también porque había + alimento, + sanidad y - enfermedades. Esto produce el aumento de la necesidad de bienes.

  • Las innovaciones tecnológicas: Aparecen las máquinas, que aumentaban y mejoraban la producción, como las de la industria textil, la de vapor (medios de transporte, industria, vida agraria)

 • Transformaciones económicas:

 • 4.1-No agro:

  • Agricultura:

  -A finales do século XVIII produciuse a implantación dos enclosures (concentracións de parcelas). A obriga de cerralas terras propulsou o éxodo as cidades e os campesiños combertiríanse en man de obra barata, polo que hai unha disminución da poboación agraria.

  -O fin da agricultura é comercial.

  -Introduciuse un novo sistema de rotación nos campos (Norfolkm, ou sistema de catro campos) co que aumentabase e mellorabase a producción, que consistía na eliminación do barbeito.

  -A utilización no traballo novas máquinas como a máquina de mallar ou o arado triangular, contriburon a mellora-lo traballo agrícola.

  -A introducción de novas plantas de cultivo como a patata o maíz as plantas forraxeiras...

  • Gandería

  -A finalidade do gando pasou de ser para o transporte a ser para o autoconsumo e o comercio.

  4.2-Transportes e comercio.

  -Ata agora os medios utilizados eran:

  +Terrestres os animais, o carro, as persoas etc. +Auáticos os barcos tirados por escravos.

  -A partiren de agora coa invención de Watt da máquina de vapor pasan a ser:

  +Terrestres A locomotora, perfeccionada por Stephenson que tiraba do ferrocaril.

  +Acuáticos O barco tirado pola máquina de vapor, creado por Fulton que mellora a capacidad e a velocidad. Esto da paso á creación de canles (camiños interiores acuáticos artificiais)

  4.3-A industria

  -Aparecen có nacemento de novas cidades

  -Pasou de ser artesanal (os xefes traballaban e tiñan axudantes) a ser moderna, había as fábricas ou plantas industriais, onde traballaban os obreiros (proceden del éxodo rural producido por la revolución agraria), e as empresas onde traballaban os empresarios (eran os propietarios que dirixían a empresa.

  -As industrias pioneras eran a textil e a sidelúrxica.

  • A industria textil

  -Arkwright inventou a fiandeira que utilizouse na empresa textil. Utilizabase lá que era exportada de oriente.

  • A industria sidelúrxica

  -E a industria do ferro.

  -A enerxía producíase pola combustión de carbón que tiña que estraersa da natureza por iso estas fábricas instalabanse preto dos vais fluviais.

  -O ferro utilizabase para a fabricación de máquinas, por as súas boas características.

 • Transformaciones sociales:

 • -Pasamos dunha sociedade rural a unha sociedade urbana.

  -Había cidades comerciais (Liverpul, Hull...) e cidades industriais (que aparecen onde había carbón, nas zonas fluviais)

  -Había dous tipos de poboación, era unha sociedade dividida pola riqueza:

  +Empresarios son os antigos burgueses e son os propietarios das empresas.

  +Obreros que son os traballadores que pertencen as clases pobres; viven nos suburvios das cidades; tiñan malas condicións laborais económicas e sociais. Estos últimos obreiros, reunense para reclamar melloras e nacen os sindicatos. Os primeiros sindicatos eran ludistas (en contra das máquinas). Un sindicato é unha asociación de obreiros que reclaman unhas melloras. A estes obreiros se lles chaman proletarios. Cos sindicatos comenzan as folgas.Todo esta revolución económica apoyase no liberalismo económico, creada por Adam Smith era defendida polos ilustrados e a súa finalidade era a obtención de riquezas por medio da industria e o comercio.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar