Historia del Arte


Composición IV; Wasily Kandinsky

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

1.1 Catalogació

- Títol: Composició IV

- Pintor: Wasily Kandinsky

- Cronologia: 1911

- Moviment artístic: Art abstracte

- Localització actual: Kunstammlung Nordrhein-Westfalen, a Düsseldorf

1.2 Elements materials i tècnics

- Tècnica: oli

- Suport: tela

- Material: Pigments, oli, vernís, ...

- Instruments: pinzells i paleta

- Mesures: 1,59 m x 2,5 m

2. ANÀLISI FORMAL I ESTILÍSTIC

- Descripció: Una sèrie d’elements plàstics. Línies, taques de color i formes orgàniques i irregulars. Hi ha elements que ens recorden al món de la realitat: l’arc de San Martí, la muntanya, un castell, les línies negres agafades, dos guerrers amb les llances, dues barques amb rems, ...

- Elements plàstics:

• Dibuix: Adquireix un caràcter autònom. Moltes parts del dibuix són traços. La línia no delimita tots els contorns.

• Color: Té una gran importància. Són taques de color. Són vius, harmònics, arbitraris i brillants. Hi ha una combinació de colors primaris: grocs, vermells i blaus. I predominen els colors càlids que contrasten amb els grisos, verds i blaus. Cada color comunica un sentiment i equival al so d’un instrument musical. El blau és el color del piano, el verd el del violí i el vermell el de la tuba. El blau es relaciona amb el cercle, el vermell amb el quadrat i el verd amb el triangle. I el color ens porta a l’ànima de l’artista.

• Llum: Va unida al color. Les zones més il·luminades són les de colors més clars.

- Composició: Asimètrica, oberta, harmònica, equilibrada i dinàmica. Predominen les línies corbes, rectes, diagonals i verticals. Però destaquen les dues línies negres verticals que marquen un eix de simetria.

- Ritme: Dinàmic, les formes estan col·locades com si es tractés d’una dansa.

- Temps: Etern.

- Espai: El fons tendeix a bidimensional. Trenca amb la perspectiva tradicional. Només hi ha una petita profunditat a la part dreta i esquerra, la resta estan col·locats en vertical, superposats. I el punt de vista és aeri.

- Estil i artista: L’art abstracte s’allunya de la naturalesa. Es fa mitjançant la col·locació de línies, formes, taques, ... Els artistes expressen el seu interior. S’exposen sense ser racionals, de forma lliure, sense ordre. I l’abstracció lírica influeix en l’informalisme i en l’expressionisme abstracte. Kandinsky és un pintor rus, era professor d’universitat. Va viatjar molt per Europa. Fa que cada color transmeti una cosa, un símbol. Diu que l’art ha de ser espiritual. Li va influir molt una guia que li explicava contes de petit i la tradició russa. I els títols dels seus quadres es diuen composicionso impressions.

3. INTERPRETACIÓ

- Tema: És una obra abstracta inspirada en els contes russos i els contes de fades que li explicaven. Ens recorda a un paisatge idíl·lic. És una batalla entre cavallers d’un país de fades. Les línies rectes fan referència als que protegeixen el castell i les corbes als que l’ataquen. I la intenció és provocar un impacte emocional a l’espectador, un sentiment, a través del color.

- Iconografia: Kandinsky va realitzar dues sèries: Composicions que eren teles elaborades lentament i les Improvisacions que naixien de la més pura <<necessitat interior>>. I una tercera categoria, les Impressions, designa aquelles obres en les qual s encara es pot descobrir l’objecte extern.

- Iconologia: El predomini del color com a mitjà expressiu no volia dir que el pintor renunciés a les formes significatives, sinó que en podia prescindir. Barrejava diversos estils a les seves obres, que moltes vegades presentaven elements recognoscibles, sobretot en la primera època.

- Funció: Estètica i expressiva. Perquè expressa el seu món interior a través d’aquestes formes, signes, colors, línies, ...

- Context històric: És el moment previ a la Primera Guerra Mundial. La Pau Armada. S’estan formant blocs militars i aliances. És l’època de la màxima expansió colonial, l’època de l’imperialisme.

4. VALORACIÓ I CONCLUSIÓ

Kandinsky influirà en l’art del S. XX per la seva obra, perquè va ser professor i pels seus llibres. Influirà sobretot a l’expressionisme abstracte i a l’informalisme.
Descargar
Enviado por:Betsy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar