Ecología y Medio Ambiente


Combustió


La Combustió

Les gasolines, els gas-oils i els querosens estan formats per una mescla d'hidrocarburs.

Els hidrocarburs són compostos químics que contenen:

Carboni (C) + Hidrogen (H) = Dioxid de Carboni (CO2) + Vapor d'aigua (H2O) + Substàncies nocives per el medi ambient (Òxids de nitrogen , sofres...).

La combustió del carbó, el gas natural i els biocombustibles també produeixen moltes d'aquestes substàncies.

Caracteristiques

  • Òxids de carboni: El monòxid de carboni (CO) és molt tòxic i el diòxid de carboni (CO2) provoca l'efecte hivernacle.

  • Òxids de nitrogen (NO2) i de sofre (SO2): Provoquen problemes respiratoris i també causen la pluja àcida.

  • Metalls pesants (plom Pb): Són components molt tòxics.

  • Fums o partícules de carboni: És formen com a conseqüència del trencament dels enllaços de carboni (C) i hidrogen (H) dels hidrocarburs que formen el combustible.

  • Combustible sense cremar (HC): Part del combustible no es crema i surt intacte amb els gasos d'escapament.

Els catalitzadors

El catalitzador és un dispositiu que depura els gasos de l'escapament. El seu funcionament es basa en una mena de filtres que contenen una sèrie de substàncies per on passen els gasos de l'escapament abans de ser expulsats a l'atmosfera.

Els catalitzadors s'utilitzen per ajudar a reduir l'impacte de les partícules contaminants.

Les substàncies fan que els elements contaminants (com el CO) reacconin amb l'oxigen i es transformin en CO2. Així passen de ser tòxics a no ser-ho.

Conseqüència de l'ús dels combustibles fòssils

Per obtenir una millor qualitat de vida, les màquines tèrmiques han desenvolupat les industries i els transports.

El funcionament de les màquines tèrmiques provoca efectes no desitjats com l'esgotament de recursos naturals (les màquines utilitzen combustibles fòssils com el carbó) o la contaminació ambiental (l'emissió a l'atmosfera de fums, gasos particules del soroll).

L'efecte hivernacle i el canvi climàtic

La gran quantitat de combustibles fòssils que es cremen cada dia provoquen grans emissions de diòxid de carboni (CO2) que s'acumula en excés a les capes altes de l'atmosfera, impedin així que part de l'energia termica que ens arriba del sol surti a l'exterior i es reflecteix altre cop sobre la Terra.

L'efecte hivernacle produeix l'increment de temperatures mitjanes del planeta, que a l'hora provoca el canvi climàtic. D'aquesta forma el nivell del mar augmenta pel desglaç dels pols. També es produeixen amb més freqüència sequeres importants, huracans i tempestes a països diferents.

La pluja àcida

Els òxids de nitrogen i de sofre reaccionen quimicament a l'atmosfera i es converteixen en àcids. Aquests últims es barrejen amb el vapor d'aigua dels núvols crean així una pluja contaminan que arribarà a llacs, sòls, arbres...

Què hi podem fer?

Per disminuir els efectes nocius de la utilització dels motors de combustió, hi ha diferents possibilitats:

  • Millorar-ne l'eficacia perquè consumeixin menys.

  • Millorar els sistemes i mecanismes que redueixin l'emissió de contaminants.

  • Desenvolupar alternatives i buscar nous sistemes per obtenir motors que no contaminin i siguin sostenibles.

  • Reduir l'ús de les màquines tèrmiques mentre no es disposi d'altres màquines més netes i sostenibles.
Descargar
Enviado por:Laura
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar