Ciencias Sociales


Colonia sedó


a) Localització:

1-. On se situa la colònia?

La colonia industrial esta situada al costat d´un riu, que acostumava a ser cabalós per poder moure amb la força de l´aigua, les grans turbines que proporcionaven energia a tota la colonia

2-.Quin entorn geogràfic té?

Acostumava a estar situada en un entorn aillat, envoltat de muntanyes, principalment per que els treballadors de la fabrica no sortissin a les poblacions dels voltans, i que els treballadors estiguessin controlats pel director de la fabrica. Havia d´estar situada en una zona plana, per facilitar el transport dels productes d´una zona de la colonia a una altre.

3-. Com s´organitza el conjunt d´edificacions?

La colonia estava distribuida en dos parts, la fabrica y els habitatges dels obrers.

Els habitatges es trobaven situats a un costat de la colonia, mes allunyat del riu, també hi havia els edificis dels serveis: la botiga dels queviures, l´esglesia, el bar, etc…,

Hi mes a la vora del riu estava la fabrica, l´edifici més gran acollia les maquines, i els generadors; i els edificis dels voltans de la fabrica eren els que feien els processos blanqueig, filat y tissatge.

b) Descripció:

·L´optenció de l´energia:

1-. Localitza tots els elements del dibuix que s´utilitzaven per obtenir energia.

El canal d´igua: era una desviació que provenia del riu, i que permetia que l´aigua agafés més força, i aixì produir mes energia. També servia per porder netejar l´aigua abans de que arrives a la turbina, ja que si hi entraven residus, es podia espatllar.

La turbina: era la maquina que permetia fer girar un eix que aquest feia girar un generador. La turbina estava formada per una via d´entrada i una de sortida, i unes pales q giraven al centre, les pales es podien mouere per controlar la velocitat.

2-. D´on provenia l´aigua del canal? Quina destinació tenia?

l´aigua preovenia del riu que hi havia al costat de la colonia. L´aigua pasava per la turbina i era retornada al riu novament.

·La producció textil:

1-. Quines edificacions es dedicaven a la producció?quins edificis complementaris hi havia?

La fabrica era un es feia tota la producció, per que era on estaven les maquines. I els edificis complementaris eren els de l´administració. I els magatzems.

2-. Què havia de contenir l´edifici de la fàbrica principal?

L´edifici principal estava constituit per els diferents pisos plens de maquinaria, i al soterrani hi havia les turbines. Les turbines estaven comunicades amb les maquines amb un sistema mecànic de politjes.

·La colònia obrera:

1-. Quins edificis formaven la colonia obrera?

l´esglesia, la botiga, el bar, el local desbarjo( teatre, cinema, poliesportiu), l´escola, i els habitatges.

2-.quina finalitat tenia cada un?

Els edificis mésimportants eres els habitatges, que tenien un espai de 60m2 per habitatge, i on vivien unes 7 o 8 persones. Els serveis estaven a un edifici apart.

L´esglesia estava situada al centre de la colonia, i era on els obrers anaven a practicar la seva religió cristiana.

L´escola, era on anaven els nens dels obrers anaven a estudiar.

El Poliesportiu era on pasaven l´estona els obrers despres de treballar.

3-.Lémpresari residia a la colonia?

L´empresari acostumava a residir a un edifici de dos o tres pisos que es trobava al centre de la colonia, entre la fabrica i els habitatges dels obrers. Amb la finalitat de controlar tota la colonia. l´habitatge no era molt luxos per fora pero per dins el l´amo tenia totes les comoditats.

c) Anàlisi i Valoració:

1-. Per què van surgir tantes colònies tèxtils durant el segle XIX a Catalunya?

perque els primers empresaris catalans, en l´extensió de l´industria a europa, van intentar copiar el model industrial britanic. Per fer riquessa.van haber de adaptar les maquines, perque a catalunya no hi havia molt carbo i van haver d´utilitzar una energia alternativa, l´hidraulica.

2-. Com era el sistema per obtenir l´energia hidràulica?

L´aigua arribava per un canal fins a la turbina, la feia girar, aquesta produia energia electriaca (generador), i energia mecanica (politjes), per fer funcionar les maquines de filar de la fabrica.

3-. Per què es diu que les relacions laborals a les colònies eren molt paternalistes?

perque el director s´aseventava de tot el que pasava a la colonia, tots els problemes que hi havia, a part el treballador feia un contracte informal i sense papers amb el director, Aixa séstalviaven tots els contractes, al director l´interesava estar informat de tot el que passava per controlar la colonia.

4-. Informa´t sobre els aventatges i els desaventatges de la colònia industrial en comparació deks vapors urbans, tant per als empresaris com per als obrers.

Els empresaris tenien el gran aventatge que tenien moles beneficis. No hi perdien, i el que invertien al principi més tard ho recuperaven. També tenien asegurat que els diners que sonav als obrers es tornaven a invertir en les botigues de la colonia, en el bar, etc…, perque ho donava amb vals, i els vals no servien a les poblacions dels voltants. Però tenien un gran desaventatge, que la colonia tercera depenia del riu, i si no hi havia aigua, perque hi havia sequia, doncs la frabrica s´aturava i no ho havien beneficis, només podien treballar amb l´energia que proporcionava el generador de vapor, pero era molt poca.

Els obrers no tenien gaires haventatges, elprincipal era que tenien assegurat l´havitatge i el treball. Però si tenien molts inconvenients: salaris baixos, havien de treballar moltes hores, les nens començaven a treballar als nou anys, etc….
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar