Tecnología


Código Morse


EL CODI MORSE:

BIOGRAFIA:

'Código Morse'
Samuel Morse (1791-1872) va ser l'inventor del codi que porta el seu nom. Quan el 1832 va començar la construcció d'un telègraf no imaginava les dificultats a les que s'hauria d'enfrentar, tant a Estats Units com a Europa li van negar el registre del seu invent, fins que el 1843 va conseguir una financiació del govern americà per la construcció d'una línia telegràfica entre Washington i Baltimore.

L'any següent es va portara cap la primera transmisió i l'èxit va ser tal que es va formar una compañía que cubria el territori americà de línies telegráfiques. Quant el 1860 Napoleó III li va concedir un just premi de reconeixement pel seu invent. A Estats Units i a Europa ja hi havien nombroses instal·lacions “Morse”. Quant va morir al continent americà estava creuat per més de 300.000 km de línies.

El codi Morse representa els caràcters a travès de “punts” i “linies” que corresponen a impulsos elèctrics que produeixen una senyal acústica o lluminosa d'una certa duració. Prenent el punt com a unitat, el seu temps de d'aproximadament 1/25seg. I una línia és equivalent al temps de 3 punts. Els espais entre lletres son de tres punts i entre paraules 5.

Degut a l'evolucuói de la tecnología el codi morse està cada vegada més en Jesús.

'Código Morse'

Perquè s'utilitza el Codi Morse?

Es relativament fàcil per a qualsevol enviar un missatge utilitzant qualsevol idioma parlat, l'únia requisit és que la persona que envía el missatge ho faci a través d'un micròfon conectat a un equip transmisor. A l'altre extrem el procediment és igual de simple, per captar i entendre el missatge trasmès només es necesita entonar el receptor a la freqüència transemesa.

La transmisió de codi Morse no obstant requereix especial habilitat per part de les dos persones.

L'ABECEDARI MORSE

A . -

Á . - - . -

B - . . .

C - . - .

CH - - - -

D - . .

E .

É . . - . .

F . . - .

G - - .

H . . . .

I . .

J . - - -

K - . -

L . - . .

M - -

N . -

Ñ - - . - -

O - - -

P .--.

Q --.-

R . - .

S . . .

T -

U . . -

V . . . -

W . - -

X - . . -

Y - . - -

Z - - . .

NUMERACIÓ

1 . - - - -

2 . . - - -

3 . . . - -

4 . . . . -

5 . . . . .

6 - . . . .

7 - - . . .

8 - - - . .

9 - - - - .

0 - - - - -

PUNTUACIÓ

PUNT . - . - . -

COMA - - . . - -

BARRA FRACCIÓ - . . - .

COMETES . - . . - .

GUIÓ - . . . . -

DOS PUNTS - - - . . .

PARÈNTESIS - . - - . -

SIGNE INTERROGACIÓ . . - - . .

APÒSTROF . - - - - .

COM ES CONSTRUEIX UN OSCIL·LADOR PER LA PRÀCTICA DE LA TELEGRAFIA MORSE?

Aquest oscil·lador està basat en un circuit integrat NE 555 i resulta molt fàcil de construir i d'operar. Funciona amb una pila de 9 volts però qualsevol font de CC entre 4.5 i 18 volts pot servir igual.

'Código Morse'

CODIFICAR:

  • Setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un penjat.

  • ... . - --.. . .--- ..- - --. . ... -.. .----. ..- .- .--- . .- -.--- .- - --. .- --. ..- ..-. . - --. -.. .----. ..- .- .-- . .- .--- .- -

'Código Morse'
Descargar
Enviado por:Helena J
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar