Ciencias Sociales


Ciencias Sociais


CIENCAS SOCIAIS

 • As condicións de vida na Europa no ano 1.000? As condicións de vida eran moi duras, a esperanza de vida era curta e os que superaban os 40anos considerábanse vellos. A mortalidade era moi elevada. As guerras eran moi numerosas, as enfermidades eran correntes e non existían remedios eficaces contra elas. A poboación vivía dos productos que cultivaba e calquera calamidade( secas, inundacións...) provocaba grandes fames. Máis da metade dos acabados de nacer non superaban o primeiro ano de vida e moitas mulleres morrían no parto.

 • Os tres grupos sociais da idade media. Definición e Características. Cabaleiros: eran os homes de armas, a súa misión era defender o resto da poboación en caso de ataque. Os clérigos: eran os monxes e sacerdotes. Dedicábanse a rezar para logra-la salvación espiritual das persoas. Os campesiños: e outros traballadores eran os que se encargaban de produci-los alimentos e obxectos necesarios.

 • A vida no castelo. Os castelos eran as residencias dos nobres. Neles vivían xunto as súas familias, serventes, soldados e algúns artesáns, sobre todo, ferreiros. Desde o castelo controlaban as súas extensas terras ou señoríos, así como os campesiños agrupados en aldeas ós pés da fortaleza a vida no castelo era monótona. De vez en cando chegaban XOGRARES E TROBADORES, que animaban as veladas cantando e recitando poemas. As mulleres rara vez saían do castelo. Pasaban o tempo coidando os fillos pequenos e bordando.

 • As relacións de vasalaxe. O vasalo prestáballe homenaxe o seu señor, e dicir xuraballe fidelidade e obrigabase a prestarlle axuda militar. O señor comprometíase a protexer ó vasalo e a mantelo na súa casa ou concederlle un castelo ou un territorio para que se mantivese el mesmo. Esta doazón denominase señorío ou feudo e de aquí provén o feudalismo.

 • A aldea medieval: Os campos, o traballo, os campesiños(tipos) agricultura.

 • -As aldeas agrupábanse en torno a un castelo ou unha igrexa.

  -As vivendas dos campesiños eran pequenas, cun único cuarto e unha corte para os

  animais.

  -O traballo no campo era moi duro e participaba toda a familia dende os máis peques

  Ata os máis anciáns.

  -Os campos estaban dispostos en aneis concéntricos.

  -Os campesiños: Na idade meda 9 de cada 10 eran campesiños.

  Servos: Dependían dun nobre ou dun mosteiro. Non tiñan moitos dereitos ( non

  Podían casar se autorización do señor; nin abandonar as terras...)

  Libres: Vivían na aldea e non eran propiedade do señor e tiñan máis dereitos.

  -Agricultura: A partir do século XI aumentou a producción agrícola por innovacións

  Técnicas, melloras de regadío, novos cultivos, mais terras cultivadas.

  6) Definicións:

  • Estamento:

  • Manso: Terra explotada polos campesiños.

  • Imposto: precio que tiñan que pagar os campesiños ao rei e a igrexa.

  • Peregrinación: Es un viaxe que se fai a pe por movo relixioso.

  7) Organización da iglesia. Tipos de clero.

  Cabeza: Papa

  Bispos: Nas cidades.

  Curas=Sacerdotes-nas aldeas-organízanse en parroquias.

  Clero secular (Bispos e Curas)

  Clero regular= Monacato (Monxes e Monxas) viven en mosteiros ou abadía os

  Os monxes están sometidos a unha “regra” (conxunto de normas)

  8) As cruzadas.

  Eran intervencións militares para reconquistarlles terra Santa os Musulmáns.

  A primeira comezou no ano 1095, cando o papa Urbano II) chamou os cristiáns de

  Occidente para reconquistar Xerusalén. Nas cruzadas participaron os Reis,nobres,

  Nenos, todos eles cunha cruz pintada nos seus traxes, de onde procede o nome de

  Cruzados.

  As Cruzadas serviron tamén para estreita-los lazos entre Oriente e Occidente para

  Favorece-lo comercio.

  SEÑOR AXUDA ECONÓMICA

  CONSELLO

  PROTECCIÓN MILITAR

  AXUDA MILTAR

  DEFENSA XUDICIAL

  SUSTENTO PROPORCIONADO

  POLO FEUDO VASALO
  Descargar
  Enviado por:Iria
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar