Química


Ciencia de los Materiales


INTRODUCCIÓ

La pràctica realitzada el dia 25 de febrer del 2000 va consistir en fer l'assaig de fluència de cinc provetes , concretament quatre d'elles eren de polietilè i una última que era de plom.

Abans però de començar a descriure tot el procés experimental i posar totes les dades recollides , faré una breu introducció .

Els materials tot sovint estan exposats en servei a temperatures elevades i a tensions mecàniques estàtiques (per exemple, tuberíes de vapor d'alta pressió). Sota aquestes condicions, la deformació s'anomena fluència lenta o termofluència. Normalment és un fenòmen no desitjable que molt sovint és el factor que limita el temps en servei d'una peça.

Anomenem fluència o termofluència al fenòmen pel qual els materials poden fallar per colapse plàstic quan estan sobmesos a tensions subelàstiques durant llargs períodes de temps per damunt d'una temperatura determinada. La propietat tecnològica que mesurem és la resistència a la fluència lenta .Tenim tres variables:

  • <%, tensió aplicada inferior al límit elàstic.

  • temps.

  • temperatura per damunt a la temperatura de transició vítrea T>Tg,en el cas dels polímers.Temperatura per damunt a la temperatura de recristalització T>Tr, en el cas dels metalls.

Tots els materials poden experimentar fluència, en el cas concret dels metalls, només és important la fluència a temperatures superiors a la temperatura de recristalització, en el cas dels polímers la fluència s'anomena fluéncia viscoelàstica.

En servei els metalls a T>Tr (també dit, a temperatures superiors a 0.4-0.6Tf(K), on Tf=temperatura de fusió) poden deformar plàsticament i experimentat fluència.

En servei els polímers termoplàstics i vidres poden deformar plàsticament i experimentar fluència a T>Tg .( ja sabem que a T<Tg són rígids).

Les provetes estan normalitzades i poden ser cilíndriques o rectangulars, en el nostre cas vem fer servir provetes rectangulars.

En l'assaig de fluència apliquem la força de forma quasi-estàtica, igualment ho fariem amb un assaig de duresa o amb un assaig de tensió , d'entre altres.

L'equipament podrà ser qualsevol que apliqui sobre la proveta una tensió inferior al límit elàstic,< o , per exemple una màquina universal de tracció, cal que tingui ,però un dispositiu per comunicar a la proveta la temperatura adient a la qual volem desarrollar l'assaig.

El que mesurem experimentalment és l'allargament experimentat per la proveta en funció del temps mantenint constant la temperatura o la tensió ( per tant, en definitiva mesurem deformacions).

Desde el punt de vista macroscòpic, és important tenir en compte , tal i com ja he dit, que la tensió aplicada és inferior al límit elàstic i constant.Això pot representar un contrasentit ja que els materials, en aquest cas, experimenten deformació plàstica per sota del límit elàstic.

Desde el punt de vista microscòpic és el que anirem veient al llarg de l'informe.

L'assaig de fluència es pot portar a terme de dos formes:

  • fins a determinar la velocitat estacionària de fluència, zona de fluència secundària , en aquest cas les tensions son baixes, el temps va de 2 a 103 hores i la deformació total va de 0.5% al 1%. En aquest cas determinem el límit de fluència: tensió per la qual es produeix una deformació del 1% en 10000 hores, paràmetre de selecció i disseny.

  • a vegades ens interessa accelerar el procés i portar-lo a terme en condicions dràstriques (etapa de fluència secundària curta). Portem l'assaig de tensió fins a ruptura. En aquest cas les tensions son elevades i el temps de 1000 hores i una deformació del 50%. Determinem el temps de ruptura.

Concretament nosaltres el que vem fer en el laboratori va ser mesurar l'allargament en milímetres experimentat pel material a diferents temps, en unes condicions de temperatura i tensió que en cada cas seran diferents. A partir d'aquestes dades experimentals ven calcular la deformació lineal mitja (e=l/lo), la deformació real o verdadera (=(ln 1+e)), la tensió (E(t)=força aplicada / so) i finalment el logaritme de la tensió ( log E(t) ).(el primer assaig).

Tal i com anirem veient, en les corves de fluència hi ha canvis de pendent degut als canvis d'estructures que pateix el material (oxidacions, degradacions...) per això les estrapolacions no son gens segures . Per intentar solventar aquest problema i poder preveure si el nostre material és o no adecuat per estar en servei, s'assaja 100ºC per sobre de la seva temperatura en servei i si amb 1000 hores (40 dies) no s'observa cap canvi de pendent , aleshores es podrà considerar adecuat i segur. De totes formes , tot i que el material ja estigui en servei s'han d'anar prenent mesures i controlant-lo. Una altre forma de fer-ho és utilitzant els parámetres de Larson-Miller, P= T(C+log tr) on C és una constant de l'ordre generalment de 20, T en graus Kelvin i el temps de ruptura en hores.

DADES DE LES CINC PROVETES

Proveta 1

POLIETILÈ lo= 25mm. lf= 28.13mm.

So=10.5mm2

T= 23.5ºC

Càrrega= 12N

Tensió= 1.14 Mpa.

temps /s

"l /mm

"l/l

=ln(1+e)

E(t)= F/So

MPa

log E(t)

15

0,35

0,014

0,01390291

82,2027576

1,91488639

30

0,53

0,0212

0,02097841

54,4777864

1,73621945

45

0,68

0,0272

0,02683665

42,5856795

1,62926358

60

0,8

0,032

0,03149867

36,2827145

1,55969977

75

0,91

0,0364

0,03575317

31,9651978

1,5046774

90

1

0,04

0,03922071

29,1391219

1,46447646

105

1,09

0,0436

0,04267627

26,7796841

1,42780545

120

1,17

0,0468

0,04573789

24,9870972

1,39771581

135

1,235

0,0494

0,04821857

23,7015965

1,3747776

150

1,3

0,052

0,05069311

22,5446228

1,35304297

165

1,36

0,0544

0,05297188

21,5747872

1,33394652

180

1,42

0,0568

0,05524547

20,6868917

1,31569524

195

1,48

0,0592

0,05751391

19,8709707

1,29821908

210

1,535

0,0614

0,05958879

19,1790623

1,28282737

225

1,59

0,0636

0,06165938

18,5350086

1,26799279

240

1,64

0,0656

0,06353802

17,9869805

1,25495826

255

1,695

0,0678

0,06560046

17,4214814

1,24108508

270

1,745

0,0698

0,06747172

16,9383147

1,2288702

285

1,79

0,0716

0,06915286

16,5265351

1,21818181

300

1,84

0,0736

0,07101749

16,0926159

1,20662665

315

1,885

0,0754

0,07269269

15,7217626

1,19650123

330

1,93

0,0772

0,07436508

15,3681958

1,18662289

345

1,975

0,079

0,07603469

15,030734

1,17698019

360

2,02

0,0808

0,07770151

14,7083007

1,1675625

375

2,06

0,0824

0,0791808

14,4335139

1,15937207

390

2,1

0,084

0,0806579

14,1691899

1,15134502

405

2,14

0,0856

0,08213283

13,9147421

1,14347516

420

2,18

0,0872

0,08360558

13,669627

1,13575666

435

2,21

0,0884

0,08470873

13,4916103

1,13006379

450

2,26

0,0904

0,0865446

13,2054123

1,12075197

465

2,295

0,0918

0,08782771

13,0124893

1,11436039

480

2,335

0,0934

0,08929211

12,7990835

1,10717887

495

2,37

0,0948

0,0905717

12,618259

1,10099944

510

2,405

0,0962

0,09184965

12,4426941

1,09491442

525

2,44

0,0976

0,09312598

12,2721626

1,0889211

540

2,475

0,099

0,09440068

12,1064509

1,08301685

555

2,51

0,1004

0,09567375

11,9453574

1,07719915

570

2,545

0,1018

0,09694521

11,7886917

1,07146561

585

2,615

0,1046

0,09948328

11,487932

1,06024186

600

2,645

0,1058

0,10056905

11,3639046

1,05552758

615

2,685

0,1074

0,10201493

11,2028425

1,04932823

630

2,715

0,1086

0,10309796

11,0851579

1,04474188

645

2,745

0,1098

0,10417982

10,9700435

1,04020835

660

2,78

0,1112

0,10544051

10,8388808

1,03498444

675

2,81

0,1124

0,10651984

10,7290539

1,03056143

690

2,845

0,1138

0,10777759

10,6038474

1,02546347

705

2,88

0,1152

0,10903376

10,4816814

1,02043095

720

2,92

0,1168

0,11046745

10,3456458

1,01475761

735

2,94

0,1176

0,11118353

10,2790148

1,01195149

750

2,975

0,119

0,11243543

10,1645642

1,00708876

765

3,005

0,1202

0,11350724

10,0685836

1,00296838

780

3,04

0,1216

0,11475624

9,95899805

0,99821565

795

3,04

0,1216

0,11475624

9,95899805

0,99821565

810

3,075

0,123

0,11600368

9,85190457

0,9935202

825

3,1

0,124

0,11689375

9,77688823

0,99020065

840

3,13

0,1252

0,1179608

9,68844876

0,98625425

Proveta 2

POLIETILÈ lo= 25mm. lf= 30.44 mm.

So=10.5mm2

T= 23.5ºC

Càrrega= 14N

Tensió= 1.32 Mpa.

temps /s

l /mm

l/l

=ln (1+e)

E(t)=F/So Mpa

log E(t)

15

0,95

0,038

0,03729578

35,3795987

1,5487529

30

1,28

0,0512

0,04993237

26,4259423

1,42203048

45

1,51

0,0604

0,0586462

22,499497

1,35217281

60

1,73

0,0692

0,06691071

19,7204601

1,29491704

75

1,93

0,0772

0,07436508

17,7436757

1,24904359

90

2,11

0,0844

0,08102684

16,2848498

1,21178376

105

2,28

0,0912

0,08727801

15,1184694

1,17950783

120

2,43

0,0972

0,09276148

14,2247611

1,15304498

135

2,58

0,1032

0,09821505

13,4349056

1,12823462

150

2,76

0,1104

0,10472031

12,6003245

1,10038173

165

2,86

0,1144

0,10831614

12,1820243

1,08571946

180

3,01

0,1204

0,11368576

11,6066414

1,06470657

195

3,15

0,126

0,11867153

11,1190098

1,04606611

210

3,29

0,1316

0,12363256

10,6728348

1,02827979

225

3,42

0,1368

0,1282173

10,2912003

1,01246603

240

3,52

0,1408

0,13172977

10,0167934

1,00072872

255

3,68

0,1472

0,13732419

9,60872143

0,9826656

270

3,8

0,152

0,14149956

9,32518712

0,96965756

285

3,93

0,1572

0,14600329

9,0375351

0,95605

300

4,07

0,1628

0,15083089

8,74827364

0,94192236

315

4,18

0,1672

0,15460772

8,53456678

0,93118148

330

4,31

0,1724

0,15905293

8,29604269

0,91887098

345

4,45

0,178

0,16381809

8,05472664

0,90605081

360

4,57

0,1828

0,16788451

7,85962865

0,89540203

375

4,695

0,1878

0,17210286

7,66698428

0,88462457

390

4,82

0,1928

0,17630348

7,4843098

0,87415176

405

4,92

0,1968

0,17965133

7,34483796

0,86598222

420

5,08

0,2032

0,18498467

7,13307684

0,8532769

435

5,21

0,2084

0,18929717

6,97057379

0,84326853

450

5,34

0,2136

0,19359115

6,8159619

0,83352715

465

5,44

0,2176

0,19688171

6,70204413

0,82620728

Proveta 3

POLIETILÈ lo= 25mm. lf=27.6 mm..

So=10.965mm2

T= 15.5ºC

Càrrega= 14N

Tensió= 1.28 Mpa.

temps /s

l /mm

l/l

=ln (1+e)

E(t)= F/So Mpa

log E(t)

15

0,42

0,0168

0,01666044

76,6360143

1,88443291

30

0,58

0,0232

0,02293497

55,6699972

1,7456212

45

0,71

0,0284

0,0280042

45,5928021

1,65889628

60

0,805

0,0322

0,03169245

40,2868796

1,60516363

75

0,895

0,0358

0,03517408

36,2991716

1,55989671

90

0,965

0,0386

0,03787365

33,7118209

1,52778221

105

1,03

0,0412

0,04037389

31,6241426

1,50001876

120

1,095

0,0438

0,0428679

29,7842857

1,47398719

135

1,15

0,046

0,04497337

28,3899096

1,45316401

150

1,205

0,0482

0,04707441

27,122801

1,43333454

165

1,255

0,0502

0,04898062

26,0672431

1,4160951

180

1,3

0,052

0,05069311

25,1866512

1,40117043

195

1,345

0,0538

0,05240268

24,3649717

1,38676591

210

1,39

0,0556

0,05410933

23,5964831

1,37284728

225

1,43

0,0572

0,0556239

22,9539766

1,36085793

240

1,465

0,0586

0,05694728

22,4205577

1,35064641

255

1,5

0,06

0,05826891

21,9120252

1,34068252

270

1,54

0,0616

0,0597772

21,3591419

1,3295838

285

1,575

0,063

0,0610951

20,8983994

1,32011302

300

1,61

0,0644

0,06241126

20,4576832

1,31085645

315

1,64

0,0656

0,06353802

20,0948939

1,30308572

330

1,67

0,0668

0,06466351

19,7451348

1,2954601

345

1,7

0,068

0,06578774

19,407716

1,28797443

360

1,73

0,0692

0,06691071

19,0819956

1,28062379

375

1,765

0,0706

0,06821924

18,7159781

1,27221253

390

1,795

0,0718

0,06933948

18,4136054

1,26513883

405

1,825

0,073

0,07045846

18,1211698

1,25818623

420

1,85

0,074

0,07139

17,8847157

1,25248204

435

1,88

0,0752

0,07250669

17,6092685

1,24574132

450

1,91

0,0764

0,07362214

17,3424705

1,23911096

465

1,94

0,0776

0,07473635

17,0839204

1,23258754

480

1,97

0,0788

0,07584931

16,8332414

1,22616775

495

1,99

0,0796

0,0765906

16,6703192

1,22194392

510

2,015

0,0806

0,07751644

16,4712124

1,21672557

525

2,04

0,0816

0,07844143

16,2769833

1,21157392

540

2,07

0,0828

0,07955028

16,0500982

1,20547769

555

2,09

0,0836

0,08028883

15,9024582

1,20146426

570

2,12

0,0848

0,08139564

15,6862187

1,19551827

585

2,145

0,0858

0,08231704

15,5106373

1,19062964

600

2,16

0,0864

0,08286948

15,4072382

1,1877248

615

2,19

0,0876

0,08397343

15,2046871

1,18197749

630

2,21

0,0884

0,08470873

15,0727064

1,17819124

645

2,23

0,0892

0,08544348

14,9430917

1,17444046

660

2,25

0,09

0,0861777

14,81578

1,17072452

675

2,27

0,0908

0,08691137

14,6907103

1,16704279

690

2,295

0,0918

0,08782771

14,5374368

1,16248784

705

2,32

0,0928

0,08874321

14,3874646

1,15798427

720

2,34

0,0936

0,08947501

14,2697926

1,15441766

735

2,36

0,0944

0,09020627

14,1541139

1,15088268

750

2,38

0,0952

0,09093699

14,040378

1,1473788

765

2,4

0,096

0,09166719

13,9285366

1,14390549

780

2,42

0,0968

0,09239685

13,8185425

1,14046224

795

2,44

0,0976

0,09312598

13,7103504

1,13704855

810

2,46

0,0984

0,09385458

13,6039163

1,13366395

825

2,48

0,0992

0,09458264

13,4991977

1,13030796

840

2,5

0,1

0,09531018

13,3961534

1,12698011

855

2,525

0,101

0,09621886

13,2696419

1,1228592

870

2,545

0,1018

0,09694521

13,170221

1,11959306

885

2,565

0,1026

0,09767103

13,0723493

1,11635364

900

2,585

0,1034

0,09839632

12,975991

1,11314054

915

2,6

0,104

0,09893995

12,9046943

1,11074772

Proveta 4

POLIETILÈ lo= 25mm. lf= 28.13mm.

So=11mm2

T= 24ºC

Càrrega= 16N

Tensió= 1.45 Mpa.

temps /s

l /mm

l/l

ln (1+e)

E(t) /Mpa

log E(t)

15

0,69

0,0276

0,02722599

53,42489475

1,72774368

30

1,25

0,05

0,04879016

29,812268

1,47439502

45

1,68

0,0672

0,0650384

22,36441142

1,34955747

60

2,08

0,0832

0,07991962

18,20010396

1,26007387

75

2,42

0,0968

0,09239685

15,74237067

1,19707013

90

2,75

0,11

0,10436002

13,93776578

1,14419316

105

3,1

0,124

0,11689375

12,44331225

1,094936

120

3,41

0,1364

0,12786537

11,37560106

1,05597435

135

3,73

0,1492

0,13906605

10,45938581

1,01950618

150

4,05

0,162

0,15014266

9,687756066

0,98622319

Proveta 5

PLOM lo= 25mm. lf=27.25 mm..

So=9.1mm2

T= 24ºC

Càrrega= 5N

Tensió= 0.55 Mpa.

temps /s

l /mm

l/l

=ln (1+e)

E(t)= F/So Mpa

log E(t)

15

0,73

0,0292

0,0287818

19,0902071

1,28081064

30

0,87

0,0348

0,03420817

16,0619679

1,20579875

45

0,98

0,0392

0,03845119

14,2895604

1,15501887

60

1,06

0,0424

0,04152575

13,2315633

1,12161116

75

1,12

0,0448

0,04382548

12,5372399

1,09820193

90

1,18

0,0472

0,04611994

11,9135151

1,07603992

105

1,24

0,0496

0,04840914

11,3501409

1,05500125

120

1,29

0,0516

0,05031281

10,9206881

1,03825

135

1,33

0,0532

0,05183315

10,6003699

1,02532102

150

1,37

0,0548

0,05335118

10,2987524

1,01278462

165

1,4

0,056

0,05448819

10,0838475

1,00362627

180

1,43

0,0572

0,0556239

9,87795735

0,99466715

195

1,48

0,0592

0,05751391

9,55335127

0,98015575

210

1,51

0,0604

0,0586462

9,36890356

0,97168877

225

1,54

0,0616

0,0597772

9,19164016

0,96339301

240

1,56

0,0624

0,0605305

9,07725116

0,95795435

255

1,58

0,0632

0,06128323

8,96575724

0,95258698

270

1,61

0,0644

0,06241126

8,80370862

0,94466566

285

1,63

0,0652

0,06316257

8,69898907

0,93946879

300

1,65

0,066

0,06391333

8,59680736

0,93433719

315

1,67

0,0668

0,06466351

8,49707232

0,92926931

330

1,7

0,068

0,06578774

8,35186836

0,92178364

345

1,72

0,0688

0,06653652

8,2578788

0,9168685

360

1,74

0,0696

0,06728475

8,16604914

0,91201199

375

1,76

0,0704

0,06803241

8,07630578

0,90721275

390

1,78

0,0712

0,06877952

7,98857837

0,9024695

405

1,8

0,072

0,06952606

7,90279973

0,89778098

420

1,82

0,0728

0,07027205

7,81890561

0,89314597

435

1,84

0,0736

0,07101749

7,73683455

0,88856331

450

1,85

0,074

0,07139

7,6964642

0,88629125

465

1,87

0,0748

0,0721346

7,61701827

0,881785

480

1,9

0,076

0,07325046

7,5009841

0,87511825

495

1,93

0,0772

0,07436508

7,38855568

0,86855955

510

1,94

0,0776

0,07473635

7,35185191

0,86639675

525

1,96

0,0784

0,07547846

7,27956745

0,86210557

540

1,97

0,0788

0,07584931

7,24397536

0,85997696

555

1,98

0,0792

0,07622003

7,20874262

0,85785952

570

1,98

0,0792

0,07622003

7,20874262

0,85785952

585

1,99

0,0796

0,0765906

7,17386381

0,85575313

600

1,995

0,0798

0,07677584

7,15655547

0,85470404

615

2

0,08

0,07696104

7,13933363

0,85365768

630

2,01

0,0804

0,07733134

7,10514687

0,85157306

645

2,02

0,0808

0,07770151

7,07129843

0,84949917

660

2,02

0,0808

0,07770151

7,07129843

0,84949917

675

2,03

0,0812

0,07807154

7,03778331

0,84743589

690

2,04

0,0816

0,07844143

7,00459661

0,84538313

705

2,05

0,082

0,07881118

6,97173353

0,84334078

720

2,05

0,082

0,07881118

6,97173353

0,84334078

735

2,07

0,0828

0,07955028

6,90695944

0,83928691

750

2,08

0,0832

0,07991962

6,87503929

0,83727518

765

2,09

0,0836

0,08028883

6,84342443

0,83527348

780

2,1

0,084

0,0806579

6,81211051

0,83328168

795

2,11

0,0844

0,08102684

6,78109326

0,83129972

810

2,12

0,0848

0,08139564

6,75036846

0,82932748

825

2,13

0,0852

0,0817643

6,71993201

0,82736488

840

2,14

0,0856

0,08213283

6,68977986

0,82541183

855

2,16

0,0864

0,08286948

6,63031267

0,82153401

870

2,16

0,0864

0,08286948

6,63031267

0,82153401

885

2,18

0,0872

0,08360558

6,57193603

0,81769333

900

2,2

0,088

0,08434115

6,5146202

0,8138891

915

2,22

0,0888

0,08507617

6,4583365

0,81012067

930

2,23

0,0892

0,08544348

6,43057302

0,80824967

945

2,24

0,0896

0,08581066

6,40305729

0,80638739

960

2,25

0,09

0,0861777

6,375786

0,80453373

Ara ja hem vist les cinc provetes per separat, però em sembla que pot resultar molt interessant veure-les totes cinc juntes en un mateix gràfic.

Recordem que les quatre primeres provetes son de poliestirè i la última és de plom.

El plom, la proveta 5 de color blau-clar, és un metall que té una Tr molt baixa, com que els metalls experimenten fluència quan T>Tr podem veure que tot i estar sobmès a la menor càrrega constant (5 N), passem 950 segons fins a assolir la etapa de fluència secundària, que després comentaré.

També cal destacar la proveta 3 de poliestirè ,que l'hem assajada a la temperatura més baixa de totes, concretament a 15.5ºC, amb la gràfica queda molt clar que aquesta proveta és la que triga més a assolir una situació estacionària (color blau -grisós) , o dit d'altre forma és la que deforma menys en més temps (915 segons).Això és degut a que amb la temperatura baixa “bloquejem” el lliscament de les cadenes de poliestirè.

Ara queden les provetes 1,2 i 4 que les tres estan assajades a temperatura ambient però variant la càrrega constant a la que estan sobmeses,respectivament,12 N, 14 N i 16 N, podem veure que les dades ens resulten quarents perque com que estem comparant el mateix material veiem que la proveta 1 triga 840 segons a assolir una situació estacionària,mentre que la proveta 2 , com que estè sobmesa a més tensió , triga 465 segons i finalment la proveta 4 és la que triga menys perque suporta més tensió , només aguanta 150 segons.

VELOCITAT DE FLUÈNCIA

De totes formes em sembla que serà més clarificador representar la velocitat de fluència de les cinc provetes , primer ho faré conjuntament , i després cada una d'elles per separat.

Podem apreciar que d'entrada totes les provetes experimenten una deformació instantànea al aplicar la càrrega , la qual principalment és elàstica.

En una corva de fluència típica dels metalls es poden diferenciar tres regions:

  • Fluència primària o transitòria: es caracteritza per una velocitat de fluència decreixent, això ens indica que el material està patint un enduriment per deformació, ja que la deformació es fa més difícil a mesura que el material és deformat.

  • Fluència secundària o fluència estacionària:en aquest moment la velocitat de fluència esdevé constant, com que estem a T>Tr el material recristalitza, per tant tenim dos efectes contraposats, per una banda l'enduriment per deformació i per l'altre l'estovament per recristal.lització. En el cas dels polímers la fluència s'anomena fluència viscoelàstica , però també estem treballant a T>Tg, per tant les cadenes van lliscant

  • Fluència terciaria: es produeix una acceleració de la velocitat de fluència y finalment la ruptura. Veiem que va guanyant el procés d'estovament en front del de la recristal.lització. En aquest punt nosaltres no hi vem arribar, tal i com podem apreciar en la gràfica.

El que representem és la deformació verdadera o real vs el temps.

El paràmetre més important d'un assaig d'aquestes característiques és determinar la velocitat de fluència estacionària, aquest és un paràmetre de disseny utilitzat en enginyeria per aplicacions de llarga vida.

Proveta 1

POLIETILÈ lo= 25mm. lf= 28.13mm.

So=10.5mm2

T= 23.5ºC

Càrrega= 12N

Tensió= 1.14 Mpa.

En aquest cas i en els seguents que representaré el pendent és la velocitat de fluència.

He agafat els troços lineals d'aquesta útima representació en conjunt i els he representat per separat, he calculat la regressió i tots donen rectes força bones, la pitjor és la de la cinquena proveta.

Proveta 2

POLIETILÈ lo= 25mm. lf= 30.44 mm.

So=10.5mm2

T= 23.5ºC

Càrrega= 14N

Tensió= 1.32 Mpa.

Proveta 3

POLIETILÈ lo= 25mm. lf=27.6 mm..

So=10.965mm2

T= 15.5ºC

Càrrega= 14N

Tensió= 1.28 Mpa.

Proveta 4

POLIETILÈ lo= 25mm. lf= 28.13mm.

So=11mm2

T= 24ºC

Càrrega= 16N

Tensió= 1.45 Mpa.

Proveta 5

PLOM lo= 25mm. lf=27.25 mm..

So=9.1mm2

T= 24ºC

Càrrega= 5N

Tensió= 0.55 Mpa.

Aquesta és la pitjor regressió de les cinc regressions, però tampoc es pot dir que sigui dolenta.

BIBLIOGRAFÍA

  • Apunts de l'assignatura Mecànica dels Materials del present curs, 1999-2000 , professor DR. Roca.

  • “Introducción a al Ciencia e Ingeniería de los Materiales”, WILLIAM D. CALLISTER, Jr. Editorial Reverté,S.A.( pàginas 232-234).

Assaig de fluència

1
Descargar
Enviado por:Ana Massagué
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar