Historia


Catalunya del segle XIX


OBRERS I POETES: LA CATALUNYA DEL SEGLE XIX

Índex

Introducció ...............................

Moviment Obrer i colònies industrials .....

Renaixença ................................

Ictineu ...................................

Modernisme ................................

Vocabulari ................................

Blibiografía ..............................

Introducció

En aqest treball parlarem sobre la Catalunya del segle XIX, peró abans de començar a parlar del segle XIX cal que sapiguem alguna cosa sobre el que va passar al segle XVIII.

Segle XVIII

El fet més important sobre el segle XVIII es el Decret de Nova Planta al 1716 que va anul·lar o treure totes les institucions catalanes i també la llengua.

En l'àmbit comercial, Catalunya estava en una época de creixement. La agricultura augmentava notablement gracies a que no hi havien guerres i llavorens els exercits no ocupaven els terrenys de conreu. L'agricultura catalana es va especialitzar en la vinya de la qual n'obtenien vins i aiguardents. Aquests productes, juntament amb les indianes, s'exportaven als nous mercats americans gràcies a que Carles III va autoritzar els ports catalans a comerciar lliuremet amb Amèrica (Decret de Lliure Comerç). Vaixells petits sortien dels ports catalans, baixaven la mediterranea i la primera parada que feien era a terres africanes per poguer agafar esclaus i després vendrel's a Amèrica. Els guanys obtinguts amb el comerç a Amèrica varen ser invertits en la màquina de vapor que va sorgir amb la revolució industrial. La revolució industrial es tracta d'un conjunt de canvis que van fer possible la desaparició de l'antic règim econòmic i la implantació del capitalisme.

Gracies a aqest canvi la societat va pasar de ser rural a ser urbana. També es van implantar dos grups socials nous: la burgesia industrial que eren els amos de les indústries i el proletariat que eren els traballadors d'aqestes indústries.

SEGLE XIX

Moviment Obrer i Colonies Industrials

La revolució industrial es va anar escampan per tota Catalunya. A causa d'ella els pagesos van emigrar cap a les ciutats on hi havia molta feina perquè al camp hi no hi quedava perquè unes màquines feien la seva feina. Les condicions de vida i de treball del proletariat eren molt dures peró van aprendre a organitzar-se per poguer-se defensar i reivindicar els seus drets com a treballadors. Van sorgir noves ideologies que demanaven igualtat i justícia social. Van apareixer els socialistes que deien que era més important la ma d'obra que el capital i que sense ma d'obra no podien fer res, despres estaven els marchistes i els anarquistes que no creien en la política i volen la igualtat per tots. L'única diferencia entre ells es que els marchistes pensaven que primer havien d'obtindre el control estatal i quan el tinguessin anul·lar-lo i crear una societat sense clases, peró els anarquistes deien que el poder corromp i farien el mateix que els altres per aixó creien en la revolució directament.En aquella época a Catalunya era coneguda com la ciutat de les bombes, no hi habia dia que un anarquista no en tirés cap. A meitats del segle XIX van apareixer les colonies industrials. Es varen crear aquestes colonies industrials per aprofitar l'energia hidràulica, ja que el carbó era molt car i no teniem colonies d'on extreure'l com Anglaterra o França. També per poguer allunyar als treballadors de les ciutats, ja que eren els nuclis de conflictivitat obrera. Les colonies industrials eren com una mini-ciutat, tenia de tot, a part de les indústries, com els habitatges dels obrers, l'economat, la capella, l'escola o la taverna. Alla tot era de l'amo i l'amo sempre tenia la raó. Desde ben petits eren educats d'una manera perquè quan creixesin no surtissin reivindicatius amb el treball sinó que ho veiessin normal per poguer continuar explotan-los i aprofitan-se'n d'ells al màxim. La gran majoría de colonies industrials a Catalunya eren téxtils.

Reinaxença

Al llarg del segle XIX es desenvolupen els corrents culturals romàntics per tota Europa. El romanticisme va originar a Alemanya a finals del segle XVIII. Els romantics es deixaven guiar molt pels sentiments i per aixó molts artistes romantics acabaven suicidanse. Aquí a Catalunya es basen en la reinaxença, un moviment literari i cultural que propugna el retorn a les arrels catalanes després de tres décades de decaïment. La llengua i la cultura catalana tornava a estar al seu lloc que habien perdut anteriorment a la societat. L'Acadèmia de Bones Lletres i l'Ateneu Barcelonès van fer un paper molt important en aquells temps. Un acte també molt important de desenvolupació de la reinaxensa va ser la restauració dels Jocs Florals a l'any 1859. La burgesia que estava molt castellanitzada va començar a catalanitzar-se i a llegir literatura medieval catalana. Un autor molt important de la reinaxença va ser Jacint Verdaguer, un poeta també mossèn, nascut a Vic que va donar molt del que parlar mentres vivía i també desprès de mort. Un dels seus poemes mes coneguts va ser “L'Atlàntida.” Uns altres autors també molt famosos varen ser Narcís Oller amb “Bogeria” i Dolors Montserdà amb “La Fabricanta.”

'Catalunya del segle XIX'

Ictíneu

L'ictíneu va ser el primer “submarí” de la história creat pel figuerenc Narcís Munturiol. Dic “submarí” perquè en realitat no ho era, sino que era un sumergible. El primer submarí com a tal va ser el classe XXI dels alemanys. L'ictíneu estava construit de fusta amb parts de ferro i tenía forma fussiforme. El gran ventatje que tenía l'ictíneu era el seu doble casc. Munturiol va anar a vendre la patent al estat peró ells la van rebutjar i llavorens ell la va vendre als americans que estaven molt interesats en ella.

'Catalunya del segle XIX'

L'ictíneu no va ser l'únic gran avenç del segle XIX, també es va inventar el teléfon, la fotografía, l'aspirina o la radio.

Modernisme

A causa de la cólera que hi havia Barcelona es varen tirar les muralles i es ca construir “L'Eixample” dissenyada per Ildefons Cerdà. A l'Eixample van anar a viure tota la burguesia i els demés es van quedar a viure al centre de la ciutat, a la pitjor zona. El carrer mes significatiu era el Passeig de Gràcia, la zona més cara i per tant on vivía la gent de més diners. Al Passeig de Gràcia eren on estaven situats la gran majoría de construccions modernistes.El modernisme és un moviment cultural i artístic que es desenvolupa a tota Europa a finals del segle XIX principis del segle XX. Els constructors modernistes dissenyaven la totalitat del seu edifici i es basaven en la natura per fer-ho. El modernisme va ocupar un lloc molt important, sobretot a Barcelona. Aquí l'arquitectura modernista va significar la modernització de les técniques de construcció que al mateix temps conservava elements tradicional i enllaçava amb l'estil gótic. Els constructors modernistes més importants a Catalunya varen ser Antoni Gaudí, Domenech i Muntaner i Puig i Cadafalch, sobretot Antoni Gaudí, creador de la famosa Sagrada Família o La Pedrera. Una obra important de Puig i Cadafalch és La Casa de les Punxes i de Doménech i Muntaner L'Hospital de Sant Pau.

'Catalunya del segle XIX'

Vocabulari

Texit d'indiana(indianes): Nom genèric dels teixits de cotó, o de cotó amb mescla d'altres fibres vegetals o artificials, estampats per una sola cara en un color o en més.

Economat: Establiment d'articles de primera necessitat on els consumidors poden adquirir-los amb més economia que a les botigues.

Fusiforme: Que té forma de fus.

Fus: Barreta rodona de fusta que va aprimant-se des del mig cap als extrems, amb una rotllana a la part més gruixuda, i que serveix, en la filatura a mà, impulsada amb els dits, per a tòrcer el fil i enrotllar-lo a mesura que es forma.

Patent: Dret concedit a una persona per a l'explotació en exclusiva d'un invent.

Bibliografía

http://diccionario.terra.com.pe/cgi-bin/b.pl

http://www.fut.es/~alresoft/catweb/nplanta.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_catal%C3%A1n

http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo

http://www.historialago.com/av_0130_s_ictineo_u9.htm

http://miquelgisbert.iespana.es/miquelgisbert/web%202/subfotedif.html

http://www.xtec.es/trobada/modernis/modernis.htm

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

http://www.grec.net/cgibin/multicl.pgm
Descargar
Enviado por:XXJust A GirlXx
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar