Lengua Española


Català


Català:

Tema 1

CATEGORIES GRAMATICALS.

 • paraules: s'agrupen en categories.

 • Nom: quan es el nucli parlem de (SN).

 • Adjectiu: forma s. adjectival (S.ADJ)

  Determinant: forma (SN)

  Pronom: forma (SN)

  Verb: forma (SV)

  Adverbi: forma (S. ADJ)

  Preposicio: encapçala un SN i el transforma en (S.PREP.)

 • Oració: conjunt de paraules organitzades en sintagmes. Cada sintagme té una funció dins l'oració.

 • Sintagme nominal:

  Pot presentar les formes següents:

  • Nom:

  • Determinant + nom

  • Pronom

  • Determinant + nom+ adj.

  • Determinant + s.prep.

  Sintagme preposicional:

  • Prep + SN. ( a la fira.)

  El adverbi acompanya a l'adjectiu.

  Sintagme adjectival:

  • Adjectiu

  Sintagme adverbial:

  l'adverbi modifica l'adjectiu.

  • Adverbi.

  • Adv. + adv.

  Vocabulari tema 0-1:

  Fictici: de ficcio, que no té sinó una realitat imaginada.

  Expectació: espera d'una cosa que es creu que està a punt de passar.

  Panell: taulell o plafo de gran superficie utilitzat en determinades aplicacions tècniques.

  calfred: sensacio de fred i calor alhora propies de malalties o emocions.

  Pinxejar:fer-se el valent

  Covar: reposar

  Esganyitar-se barallar-se

  Vagar: disposar d'un temps per fer alguna cosa.

  Enramada: cobert fet amb rames entrelleçades.

  Estupar: immobilitat, causad per una admiracio o emocio intensa.

  Virolat: colors vius.

  Gombada: passa llarga.

  Esbatussar-se: batre's a cops, barallar-se.

  Comparació i metàfora:

  Comparació: recurs expresssiu que consisteix en relacionar dos conceptes que tenen assemblança.

  • Nexe.

  • Un terme imaginari.

  • Un terme real.

  Metafora: recurs expressiu que també compara dos conceptes que tenen assemblança.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar