Historia del Arte


Casa Milá; Antonio Gaudí

1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

1.1 Catalogació

- Nom: Casa Milà oPedrera

- Arquitecte: Gaudí i Cornet

- Cronologia: 1907 - 10

- Moviment artístic: modernisme

- Localització: Barcelona (Catalunya)

1.2 Elements materials i tècnics

- Materials constructius: pedra, maó, ceràmica i ferro

- Sistema constructiu: mixta (arquitravat i voltat) amb materials industrials.

2. ANÀLISI FORMAL I ESTILÍSTIC

- Elements de suport: estructura de ferro i pilars de pedra

- Elements suportats: jàsseres de ferro i volta anul·lar d’arcs parabòlics.

- Espai interior:

- Planta: Rectangular aixamfranada amb les parets perimetrals ondulants. Té dos celoberts interior de grans dimensions. Gaudí va preveure instal·lar-hi un ascensor i va fer-hi una escala de veïns reduïda en benefici de l’espai i la claror dels celoberts.

- Ordenació de l’espai: Es basa en el traçat poligonal i irregular de les estances, parets irregulars i falsos sostres amb formes d’onades sinuoses. Això obligava a tenir mobles fets a mida que van ser dissenyats per Gaudí.

- Il·luminació natural: Ben il·luminat per els celoberts i les moltes finestres.

- Espai exterior:

- Descripció: Ocupa la parcel·la d’eixample que tenia assignada, i respecta la forma que predeterminava el pla Cerdà. La façana no és simètrica però aconsegueix un gran equilibri i harmonia. Vista des de l’exterior sembla una muntanya de pedra de formes capricioses. Es compon d’una planta baixa, cinc pisos i un àtic dominat per arcs parabòlics i revestit totalment de tessel·les de ceràmica blanca. I arran de carrer hi ha quatre pilars en forma d’arbres inclinats.

- Elements formals: No hi ha línia recta. Les línies corbes i paràboles dominen tots els contorns.

- Estil i autor: El modernisme arquitectònic català busca una síntesi entre la modernitat i la tradició constructiva gòtica. Un tret característic és l’estructura orgànica. Gaudi va estudiar a l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, on es va impregnar del corrent neomedievalista. Poc a poc va emprendre un camí personal; un llenguatge innovador. Les seves obres importants són la Casa Batlló, el Parc Güell, la Sagrada Família, etc.

3. INTERPRETACIÓ

- Caràcter i tipus d’edifici: Civil i privat.

- Funció: Residencial i locals comercials a la planta del carrer.

- Símbols: Havia de ser coronat per una escultura dedicada a la Mare de Déu del Roser, ja que la senyora Milà es deia Roser. És símbol del poder econòmic de la família Milà. Respon a la profunda religiositat del seu autor, ja que el projecte inicial era un conjunt escultòric dedicat a la Mare de Déu de Gràcia, però els atacs a la religió en aquells moments van impulsar la propietària a suprimir els detalls religiosos.

- Client: Roser Segimon de Milà

- Destí: Família de classe burgesa.

- Context històric: El creixement industrial i demogràfic de Barcelona va fer necessari un nou pla urbanístic. Les tensions socials, polítiques i religioses paral·leles a l’anticlericalisme van culminar en la Setmana Tràgica, que va forçar a eliminar les referències religioses. Gaudi ja dirigia la construcció de la Sagrada Família que era un temple expiatori dels “pecats anticlericals”.

4. VALORACIÓ I CONCLUSIÓ

És un compendi de les aportacions més rellevants de l’arquitectura del S. XIX i un avanç d’alguns dels elements més característics del S. XX. Gaudí va deixar volar en llibertat la imaginació i la fantasia, sense oblidar l’aspecte funcional. Les referències a la natura són constants, com exemple de l’artificiositat humana. Declara l’edifici de caràcter artístic abans que se’n finalitzés la construcció. Constitueix una de les obres claus de l’arquitectura moderna.
Descargar
Enviado por:Betsy
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar