Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


Canvi climàtic

  1. Quina es la causa del canvi climàtic al nostre planeta? I quines poden ser les conseqüències si no s’atura a temps?

-La causa es el efecte hivernacle

-Les conseqüències seran l’augment de temperatura.

2- Quins són els gasos causants d’aquets canvi?

-Diòxid de carboni -Hidrofluoracaburs

-Metà -Perfluocarburs

-Òxid de nitrogen

3- Què és el protocol de Kyoto? Quins països industrialitzats no l’han signat?

És un acord internacional en el cual els països internacionals han acordat reduir les emissions de C0.2

E.E.U.U i Australia.

4-Quina és la política espanyola sobre el canvi climàtic? Quines lleis s’han creat? Per a què serveix El consell General Del Clima?

-Que la contaminació segueix augmentant en els pròxims anys.

LLEIS

Reduir les emissions de C0.2 i comprometre’s a desenvolupar noves energies.

5-Digues si aquestes afirmacions son veritables o falses. Raona la teva resposta en cas de que sigui falsa.

.En incrementar l’efecte vernacle disminueix la temperatura de la terra. Augmenta

.El canvi climàtic només tindrà efectes en zones molt limitades del planeta. Tot el planeta

.Les malalties tropicals seran més freqüents en llocs on ara són inexistents. V

El diòxid de carboni es l’únic gas que provoca el canvi climàtic . I més gasos

Hi haurà més gent que es morirà per atacs al cor. V

Nosaltres no hi podem fer res per evitar-ho. Podem fer moltes coses

6-Què és l’energia verda? Explica tres exemples

És l’energia no contaminant son tres exemples:

Solar, Hidràulica i eòlica

7- Fes un càlcul de emissions de CO2 per desplaçaments per carretera (10.000 Km/Any) 180 grams, per km 180*10000= 1800000g

1.800 kg de cO2 és la mitja d’emissions 1800000= 1.800 per automòbil.

8- Interpreta aquest gràfic i contesta les preguntes següents:

. S’ha incrementat la concentració de CO.2? Molt o poc?

Si, molt

.Quin tipus de creixement té aquesta gràfica?

Directe.

.Quines creus que són les causes d’aquesta evolució?

La contaminació i els gasos enviats per les grans industries i ciutats que abans eren poc freqüents

9- Busca en aquesta sopa de lletres 8 paraules relacionades amb el canvi climàtic.

OZO, CARBONI, DESERT, CLIMA, CLIMATIC, CANVI, 02

10- I nosaltres què hi podem fer?

TRANSPORT- Utilitzant els transports públics i comprar cotxes amb menys emissió

ENERGIA- Estalviar la llum, i utilitzar piler recarregables

MEDI NATURAL- Evitarels incendis, no talar arbres i no abocar broses

COMUNICACIÓ I RELACIÓ AMB ELS ALTRES- Promoure les accions de abans i el reciclatge

He tret informació de:

www.movimientoclima.org

www.frenaelcambioclimatico.org

www.climatechange.eu.com

www.ceroco2.org

www.plantatuarbol.com
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar