Literatura


Cabell d'àngel; Montse Ganges i Garriga


Nom:

Curs:

Assignatura:

1.FITXA BIBLIOGRÀFICA.

Títol: Cabell d'angel

Autora: Montse Ganges i Garriga

Ediditorial: Alfaguara

Promotor: Serie balva

2.ABANS DE LLEGIR

*El títol del llibre pot referir-se a dues coses:els cabells dels angels i la pasta dolça feta amb carabassa.

A quina cosa creus que es refereix el cabell d'àngel del text?

Jo,crec que es refereix al cabell dels àngels

*Què creus que representen les dues ales?

Que és mitat àngel mitat dimoni.

*Què poden representar els set escarabats que aquest personatge té a l'esquena?

Jo,crec que representen set coses dolentes.

*Quina carcterística física té el personatge que és contraria al tema del títol?

La seva calba comparada amb els cabells d'àngels.

3.DESPRÉS DE LLEGIR.

*Resumeix l'argument amb unes 150 paraules aproximadament.

El llibre cabell d'àngel tracta d'un senyor anomenat Smith que un dia mort i va dret al purgatori perque decideixin on té que anar si al cel o a l'infern a el senyor Smith li va fer un cop d'ull a les places vacants del cel ell va mirar el lloc vacant de secció d'aparicions i propaganda però per entra-hi havia de supera una serie d'obstacles definitivament,va superar la prova del purgatori es guanya el cel i la plaça vacant el senyor Smith va presentar un treball molt bó el se títol va ser: “cabell d'àngel”el proposit d'aquest treball era alimentar la fe.A partir d'aquests moment comensen a trancorrer una série de fets com els set pecats capitals: Supèrvia,Luxuria,Ira,Gola,Enveja i Peresa.A causa d'aquests pecats el tribunal de la Secció d'aparicions va decidir que el senyor Smith tindria

que baixar a l'infern.El senyor Smith quan va baixar a l'infern el van tractar com un rei i va fer perruqueria....va alliberar moltes animes encadenades i preparant d'amagat una carbó però amb els efectes contraris que els cabells d'àngels perque els reis hu portsin als nens de la Terra.Quan va anar a negocia els de tribunal de justicia devant de tantes mentides van amb un somriure per sota el nas van dir:tot aixó ja u sabem perque els d'aquí podem veure que feu,però a estat molt bé això d'aliberra animes.

*La història està narrada en tercera persona.

Quin paper adopta aquest narrador?Es neutral o bé tracta amb ironia o censura el protagonista?

Jo,crec que el narrador es neutral perque tracta d'àngel i de dimoni a la mateixa vegada.

*Observa quin paper fan en la novel·la els personatges següents: Senyor Smith, Yehundi Menuhim, Maria Magdalena, Santa Cecília, El dimoniet, El tribunal de la Secció d'Aparicions i Propaganda.

Senyor Smith:el protagonista senyor difunt de la novel·la

Yehundi Menuhim:era un músic el qual desde fa molt de temps el senyor Smith admirar i després l'odia a causa de que es calb.

Maria Magdalena:era la perruquera,de la perruqueria del cel.

Santa Cecília:es la patrona dels músics la qual com el senyor Smith es músic demana consell.

El dimoniet:es el dimoni-guia de l'infern

El tribunal de la Secció d'Aparicions i propaganda:es en el lloc on el senyor Smith presenta el seu treball de cabell d'àngel.

*Quins són els diferents escenaris per on passa el senyor Smith?

El senyor Smith pasa pels següents escenaris:el cel i l' infern

*Quins problemes a de superar en cadacun d'ells?

En el cel:intenta superrar els set pecats capitals pero al final cau.

En l' infern:intenta canviar les coses alliberan animes treballan-les aprofitosament.

*Explica per què el senyor Smith no és un músic feliç,en vida.Què és el que no aconsegueix?

El senyor Smith no aconsegueix tindre cabells al cap per poguer desenvolupar-se millor amb el seu violí.

*Explica per què el senyor Smith no és un músic feliç,en vida.Què és el que no pot acceptar?

El senyor Smith no pot acceptar tindre calvície i veure el demes amb una caballera preciosa.

4.ARA ESCRIU TU.

Inventa't un nou final per al llibre amb unes 100 paraules aproximadament.

El senyor Smith quan arriba al cel per negociar el carbó els del tribunal de la Secció d'Aparicions i propaganda;es creuen tot el que a dit el senyor Smith,de manera que per reis,els reis baixen el carbó i al cap de dues semanes els efectes comensen a notar-se en gran parta del nens en alguns nens an sofert efectes secundaris com disfrasar-se de dinomis.De manera que l'infern controla la Terra,mentre que tot això pasa el tribunal del cel pensa una manera de solucionar aquesta gran catastrofe de manera que el cel fa esclatar una guerra conceptual en la qual ,qui guanyi fa lu que convinguiamb els treballadors de tots dos llocs i amb la terra.Enaquesta batalla concepatual graciesal savi àngel Grabiel guanyen 45666punts el cel i 45 punts l'infern.El cel decideix aliberra les animes i deslliurar la terra del mal.

5.VALORACIÓ DEL LLIBRE.

Explica què t'ha semblat el llibre,tot comentant el tipus d'història,vocabulari,llargària ,il·lustracions...

Aquest llibre m'ha sembalt molt imaginativa el tipu d'història,la llagària ideal per llegir en una nit d'insomni el vocabulari bastant bé perque no e tingut que busacr tant en el diccionari com altres llibres,i les il·lustracions ideals.

En definitiva aquest llibre m'ha agradat molt en tots els aspectes.
Descargar
Enviado por:Piri
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar