Economía y Empresa


Borsa de Barcelona


'Borsa de Barcelona'
La Borsa de Barcelona 'Borsa de Barcelona'

'Borsa de Barcelona'

Índex

Pàg.:

 • Una mica d'història............................................. 3

 • Visita a la Borsa de Barcelona.................................4-8

 • Algunes dades....................................................9-10

 • Dades de la Borsa en el moment d'acabar el treball...................................................................10-11

 • Bibliografia....................................................... 12

 • Una mica d'història:

 • Els orígens de la Borsa de Barcelona es remunten a l'edat mitjana, just el moment en què apareixen les Llotges de mercaderies i en què a Catalunya es produeix la revolució comercial. El 1271 es promulguen les Ordenacions de Jaume I, el text antic més complet on es regula la figura del mediador mercantil.
  A mitjan segle XIX, amb el desenvolupament industrial i el naixement de les primeres societats anònimes catalanes, s'inicia la contractació de títols-valors, que a Barcelona ja hi troben un mercat molt actiu, i on actuen com a mediadors els corredors reials, predecessors dels agents de canvi i borsa.
  El 1915 es va crear la Borsa Oficial de Comerç, el govern i l'administració de la qual va correspondre al Col·legi d'Agents de Canvi i Borsa fins al 29 de juliol de 1989.
  A partir de l'any 2002 la Borsa de Barcelona, juntament amb Iberclear i la resta de mercats espanyols, constitueixen el grup Bolsas y Mercados Españoles (BME).

 • Visita a la Borsa:

 • A la nostre visita a la Borsa de Barcelona vam anar a visitar el que la nostre guia la Sra. Carolina M. Díaz ens va dir que era el Parquet virtual de la borsa de Barcelona.

  Abans de entrar a l'edifici s'han de complir una sèrie de normes bàsiques de comportament i vestuari. L'entrada estava vigilada pel personal de seguretat.

  Un cop dins la primera pregunta que ens va fer la guia, després de presentar-se, fou si ens imaginàvem la Borsa tal com la veiem. La resposta va ser que no, la gent estava massa calmada, sense cridar, res a veure amb la imatge que ens donen les pel·lícules.

  La següent cosa que ens va ressaltar va ser que teníem molta sort perquè al costat nostre costat s'estava produint una venta d'accions a viva veu, cosa bastant difícil de veure.

  Tot seguin va passar a explicar tot allò que ens rodejava, començant per la Video-Wall.

  'Borsa de Barcelona'

  I després de la informació general sobre la pantalla va explicar una mica els diferents índexs borsaris que apareixien al monitor:

   • Índex BCN Global - 100
    És l'Índex oficial de la Borsa de Barcelona. És un índex ponderat per contractació, compost per les 100 companyies amb més liquiditat entre les que cotitzen a la Borsa de Barcelona.

   • Índex borses espanyoles IBEX 35
    És l'índex oficial del Sistema d'Interconnexió Borsària de les borses espanyoles. És un índex ponderat per capitalització, compost per les 35 companyies més líquides entre les que cotitzen en el Sistema d'Interconnexió Borsària de les quatre borses espanyoles.

   • Índex BCN MID 50
    És un índex de la Borsa de Barcelona, representatiu del segment mitjà del mercat de valors espanyol. És un índex simple, compost per les 50 companyies entre les que cotitzen a la Borsa de Barcelona i que no formen part de l'índex Ibex 35.

   • Índex BCN Profit 30

  És un índex de la Borsa de Barcelona, integrat per les accions de les 30 empreses incloses a l'índex Ibex 35 amb majors beneficis. És un índex ponderat per les xifres de beneficis declarades trimestralment per les empreses esmentades.

   • Índex BCN PER 30
    És un índex de la Borsa de Barcelona, integrat per les accions de les 30 empreses incloses a l'índex Ibex 35 que tenen la relació cotització/benefici (PER) més baixa. És un índex ponderat en funció del PER, de manera que les companyies amb PER més baix son les més ponderades.

  'Borsa de Barcelona'

   • Índex BCN ROE 30
    És un índex de la Borsa de Barcelona, integrat per les accions de les 30 empreses incloses a l'índex Ibex 35 que tenen la relació benefici/recursos propis (ROE) més alta. És un índex ponderat en funció del ROE, de manera que les companyies amb major rendibilitat sobre recursos propis son les més ponderades.

   • Índex FTSE Latibex All Share
    És l'índex del mercat de valors llatinoamericans. És un índex ponderat per capitalització, compost per totes les companyies que cotitzen en aquest.

   • Índex IBEX NM

  És l'índex del Nou Mercat. És un índex ponderat per capitalització, compost per companyies que cotitzen en aquest.

   • Índex BCN TOP-EURO

   • És un índex ponderat per capitalització que s'ha creat per facilitar la contractació de la cistella de valors dissenyada per la Borsa de Barcelona que inclou els valors espanyols que formen part de l'índex europeu "FTSE EUROTOP 300".

   • Índex BCN TOP-5
    És un índex ponderat per capitalització que s'ha creat per facilitar la contractació de la cistella de valors dissenyada per la Borsa de Barcelona que inclou els 5 valors més líquids i representatius de la Borsa espanyola y que presenta una correlació del 95% amb l'Ibex-35.

   • Índex de cistelles de valors sectorials

  Són índexs ponderats per capitalització que s'han creat per facilitar la contractació de les cistelles de valors sectorials dissenyades per la Borsa de Barcelona [Alimentació i Tabac, Bancs, Comerç, Construcció, Energia, Immobiliàries, Metàl·liques, Serveis i Tecnologia (NM)].

  Com a resum de tots aquests índexs es pot dir que La Borsa de Barcelona calcula i difon, en temps real, l'índex BCN MID-50, que és l'indicador del segment mitjà del mercat de valors espanyol, BCN Profit-30 i diversos índexs que faciliten la contractació de cistelles de valors. Juntament amb aquests índexs, s'elabora i es publica l'Índex general BCN Global 100, que engloba l'Íbex 35, el BCN MID-50 i els 15 valors següents més contractats a la Borsa, fins arribar a la xifra de 100.

  Després d'això ens va fer mirar tot el voltant de la sala i vam veure la quantitat de pantalles que proporcionen informació als treballadors en tot moment.

  'Borsa de Barcelona'

  Va explicar que aquestes pantalles faciliten el seguiment detallat de cadascuna de les empreses del SIBE: preu de les accions, posicions demandades i ofertes, màxims i mínims del dia, volums de contractació, variacions de preus, últimes negociacions...

  I seguidament vam passar a mirar on havíem vist abans tots els treballadors parlant, ara ja s'havien calmat y la guia ens explica que la taula rodona envoltada d'ordinadors compta amb un servei d'informació i d'anàlisi dels valors afegits, així com un servei de recepció i d'informació al públic.

  'Borsa de Barcelona'

  Aquí ens va deixar que voltéssim per la sala i féssim les preguntes que volguéssim i després vam baixar al pis inferior, on estan els boxes. Els boxes, anomenats boxes de contractació, són un lloc més tranquil, amb menys gent. Aquí, els ordinadors els permeten accedir a tots els mercats globals. Les parets també estan envoltades de pantalles,peró questea vegada la informació que aporten es més especifica, a cadascuna d'elles apareix el nom d'una empresa i tots els moviments que s'han fet amb ella (compra i venda d'accions, informació...). i junt amb la guia vam passar a comparar dues de les pantalles i veure quina empresa anava millor.

  'Borsa de Barcelona'

 • Algunes dades:

 • SOCIETATS DE MAJOR CAPITALITZACIÓ

  'Borsa de Barcelona'

  'Borsa de Barcelona'

  'Borsa de Barcelona'

  Milions euros

  1

  'Borsa de Barcelona'

  Telefónica

  57.687

  2

  'Borsa de Barcelona'

  Banco Santander Central Hispano

  44,775

  3

  'Borsa de Barcelona'

  Telefónica Móviles

  35.857

  4

  'Borsa de Barcelona'

  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

  34.995

  5

  'Borsa de Barcelona'

  Repsol YPF

  18.875

  6

  'Borsa de Barcelona'

  Endesa

  16.146

  7

  'Borsa de Barcelona'

  Iberdrola

  14.127

  8

  'Borsa de Barcelona'

  Banco Popular Español

  10.755

  9

  'Borsa de Barcelona'

  Industria de Diseño Textil “Inditex”

  10.036

  10

  'Borsa de Barcelona'

  Gas Natural SDG

  8.306

  11

  'Borsa de Barcelona'

  CEPSA

  7.358

  12

  'Borsa de Barcelona'

  Banco Español de Crédito

  6.596

  13

  'Borsa de Barcelona'

  Altadis

  6.526

  14

  'Borsa de Barcelona'

  Abertis Infraestructuras

  6.296

  15

  'Borsa de Barcelona'

  Centros Comerciales Carrefour

  4.608

  16

  'Borsa de Barcelona'

  ACS Actividades de Construcciones y Servicios

  4.587

  17

  'Borsa de Barcelona'

  Unión Fenosa

  4.537

  18

  'Borsa de Barcelona'

  Grupo Ferrovial

  3.897

  19

  'Borsa de Barcelona'

  Fomento de Construcciones y Contratas

  3.818

  20

  'Borsa de Barcelona'

  Sogecable

  3.485

  SOCIETATS DE MAJOR CONTRACTACIÓ

  'Borsa de Barcelona'

  'Borsa de Barcelona'

  Milions euros

  1

  'Borsa de Barcelona'

  Telefónica

  24.166

  2

  'Borsa de Barcelona'

  Banco Santander Central Hispano

  16.422

  3

  'Borsa de Barcelona'

  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

  10.556

  4

  'Borsa de Barcelona'

  Repsol YPF

  5.393

  5

  'Borsa de Barcelona'

  Endesa

  4.825

  6

  'Borsa de Barcelona'

  Iberdrola

  3.550

  7

  'Borsa de Barcelona'

  Banco Popular Español

  2.327

  8

  'Borsa de Barcelona'

  Altadis

  2.136

  9

  'Borsa de Barcelona'

  Industria de Diseño Textil “INDITEX”

  1.569

  10

  'Borsa de Barcelona'

  Gas Natural SDG

  813

  11

  'Borsa de Barcelona'

  Sogecable

  793

  12

  'Borsa de Barcelona'

  Terra Metworks

  638

  13

  'Borsa de Barcelona'

  Amadeus Global Travel Distribution

  616

  14

  'Borsa de Barcelona'

  Unión Fenosa

  606

  15

  'Borsa de Barcelona'

  Iberia Lineas Aéreas de España

  509

  16

  'Borsa de Barcelona'

  Acerinox

  508

  17

  'Borsa de Barcelona'

  Abertis Infraestructuras

  503

  18

  'Borsa de Barcelona'

  Indra Sistemas

  395

  19

  'Borsa de Barcelona'

  Grupo Ferrovial

  391

  20

  'Borsa de Barcelona'

  Sacyr Vallehermoso

  359

  He posat aquestes dues gràfiques com a curiositat. Si ens fixem en els noms moltes d'aquestes empreses ens son conegudes. La guia de la visita ens va fer adonar-nos d'aquest fet diverses vegades.

 • Dades de la Borsa en el moment d'acabar el treball:

 • A la pagina web de Televisió de Catalunya (TV3) es pot veure l'evolució de la Borsa en temps real (actualització de les dades cada 15 minuts).

  La informació la proporciona Databolsa. 04/06/05 21:50

  Valor

  Últim preu

  Diferència

  Data

  ANTALYA

  22.07

  0.06

  31/05/05

  CAR.PIRINEO

  16.15

  0.00

  31/05/05

  CARTEMASA

  75.74

  0.00

  14/02/03

  CIRCULO VAL.

  6.06

  0.00

  29/04/05

  DAMM

  32.10

  0.10

  01/06/05

  EGUARAS

  5.40

  -0.21

  24/03/03

  ERCIA

  16.20

  0.00

  03/06/05

  FACTOR INV.

  9.42

  0.04

  31/05/05

  GAESCO CREIXEMENT

  3.99

  0.02

  02/06/05

  INPISA-DOS

  26.99

  0.00

  03/06/05

  Valor

  Últim preu

  Diferència

  Data

  INSAPI

  10.26

  -0.11

  11/05/05

  INV.TEIDE

  13.31

  -0.05

  01/06/05

  LUCTA

  -

  -

  31/05/05

  MACKEREL

  34.50

  0.04

  01/06/05

  MANRESA ESTALVI

  1.07

  0.00

  02/06/05

  MARKT INV.

  13.37

  0.05

  03/06/05

  MSP EURO.

  1.79

  0.00

  10/10/03

  MUTUAVALOR I

  2.51

  0.02

  26/05/05

  NARA

  32.42

  0.05

  31/05/05

  PRACAS ACTIUS

  6.83

  0.05

  02/06/05

  Valor

  Últim preu

  Diferència

  Data

  PROMOCINVER

  17.03

  0.19

  17/05/05

  SABA

  -

  -

  19/11/02

  UNION ESP.

  13.60

  0.00

  31/05/05

  UNISA

  3.61

  0.00

  27/10/03

  URQUIOLA

  22.78

  0.01

  31/05/05

  VALSIP

  6.36

  0.03

  31/05/05

 • Bibliografia:

  • http://www.tvcatalunya.com/diners/barna_rfsh.htm

  • http://www.borsabcn.es/bolsabcn/navegacion.nsf/vweb/bgene_db_cat?OpenDocument#dg

  • http://www.iec.es/3ecm/borsa.gif

  • Iberclear: és el dipositari central espanyol que s'encarrega de l'enregistrament comptable dels títols, així com de la compensació i la liquidació de totes les transaccions que intervenen a les borses espanyoles, al mercat del deute públic espanyol, al mercat obligatori d'emissors privats (AIAF) i al Latibex (el nou mercat de valors d'Amèrica llatina, els quals s'avaluen en euros). Pertany a l'empresa "Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A." i a l'empresa de carteres la qual agrupa totes les Borses espanyoles, al mercat obligatori d'emissors privats (AIAF), al mercat de derivats i als sistemes espanyols de compensació i liquidació. 

   Sistema d'Interconnexió Borsària: Contractació assistida per ordinador, per als valors de renda variable integrats en el Sistema d'Interconnexió Borsària, a través del SIBE. Aquest sistema permet l'accés de tots els membres de les borses espanyoles, en igualtat de condicions, a un mercat únic espanyol. Per aquest sistema es negocia més del 95% del total contractat en el mercat espanyol de renda variable.

   - 2 -
  Descargar
  Enviado por:CHoNCHi
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar