Biología, Botánica y Zoología


Biomolècules


¿Què és la vida?

 • Fins ara, més que donar una definició de vida, s'enumeren una sèrie de característiques que tipifiquen a tots els éssers vius:

  • Creixement i desenvolupament

  • Resposta a estímuls ambientals

  • Reproducció sense assistència externa segons un patró o conjunt d'instruccions codificades als àcids nucleics (ADN - ARN)

  • Consum d'energia

 • Es coincideix en què tots els éssers vius desenvolupen tres FUNCIONS VITALS:

  • NUTRICIÓ

  • RELACIÓ

  • REPRODUCCIÓ

 • CARACTERÍSTICA ENTRÒPICA: Els éssers vius pareixen contradir el segon principi de la TERMODINÀMICA segons el qual l'Univers tendeix a augmentar la seva entropia o desordre. Això no és globalment així perquè els éssers vius s'ordenen formant estructures complexes a costa de desordenar el seu medi. En conjunt SI AUGMENTEN L'ENTROPIA DE L'UNIVERS, encara que ells augmentin el seu ordre intern.

TEORIA CEL·LULAR

 • S. XVII

Robert Hooke va

observar que el suro

estava format per

petites cavitats que

va anomenar cèl·lules

 • S. XIX “desenvolupament del microscopi”

 • Schleiden i Schwann varen determinar que tant les plantes com els animals estaven format per cèl·lules

1858, TEORIA CEL·LULAR

Virchow estableix les bases de la Teoria cel·lular que es resumeix en els següents punts:

 • 'Biomolècules'
  La cèl·lula és la unitat estructural i funcional de tots els éssers vius. Estructural perquè forma part de totes les seves estructures i funcional perquè cada cèl·lula desenvolupa les tres FUNCIONS VITALS.

 • L'activitat d'un organisme és el resultat de l'activitat de dels cèl·lules que el componen

 • Les cèl·lules només sorgeixen per divisió de cèl·lules preexistents, mai per generació espontània

 • COMPONEN TS DELS ÉSSERS VIUS

  • Fins la segle XX es diferenciava la matèria viva (pròpia dels éssers vius i els productes derivats) i la matèria inert. La mataria viva sorgia per l'acció de la força vital d'origen diví i no seguien les lleis de la física i la química ordinària.

  • Actualment es pensa que no existeix la mataria viva sinó els éssers vius formats per molècules molt més complexes que la mataria mineral però subjectes a les mateixes lleis fisicoquímiques.

  BIOELEMENTS

   • C, H, O, N, P (96%)

   • S, Ca, Mg, Na, K

  • OLIGOELEMENTS

  Elements presents als éssers vius en proporcions inferiors al 0,1 %

  Els elements que componen

  els éssers vius no

  corresponen amb els més

  abundants a l'escorça

  terrestre sinó que han estat seleccionats

  'Biomolècules'

  'Biomolècules'

  BIOMOLÈCULES INORGÀNIQUES: AIGUA

  'Biomolècules'

  PROPIETATS:

  - TENSIÓ SUPERFICIAL I COHESIÓ INTERMOLECULAR

  - CALOR ESPECÍIFC

  - DIPOL: amb una dèbil càrrega negativa al O i positiva al H

  - PONTS D'HIDROGEN

  Funcions de l'aigua:

  • a) És un magnífic dissolvent, fet que permet que moltes substàncies es trobin, al interior de la cèl·lula, en solució aquosa i puguin reaccionar entre sí

  • b) Vehicle d'intercanvi de substàncies entre la cèl·lula i el medi. Per incorporar substàncies a l'interior i eliminar-ne els residus

  • a) Amortiment tèrmic degut al seu calor específic bastant elevat

  'Biomolècules'

  'Biomolècules'

  Funcions de les sals minerals

  • Actuen com a solucions tampó: Mantenen el pH del medi (HCO3-), necessari per mantenir les funcions fisiològiques. Qualsevol canvi significatiu en la concentració salina pot provocar la mort de l'organisme

  • Regulen l'equilibri osmòtic de les cèl·lules

  • Intervenen als processos fisiològics:

  - Biosíntesi de proteïnes (Mg2+)

  - Transmissió de l'impuls nerviós (Na+, K+)

  - Coagulació de la sang i contracció muscular (Ca2+)

  • Formen estructures esquelètiques:

   • Conquilles dels mol·luscs (CaCO3)

   • Sílice que forma les closques d'algues unicel·lulars

  i l'esquelet d'esponges (SiO2)

   • Ossos dels vertebrats formats per Ca3(PO4)2

  Pressió osmótica

  'Biomolècules'
  Descargar
  Enviado por:Mati Lombardo
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar