Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Bases del voleibol


VOLEIBOL

-Es un deport disputat entre dos equips que es llançant la pilota per sobre de una xarxa divisòria del terreny de joc, de manera que el equip que la rep la te que tornar en tres o menys cops sense que toqui el terra.

Historia:

El voleibol ba neixer el mateix lloc que el básquet el estats units. I aquets dos esports encara tenen un especte mes en comu ja que el voleiva ser ideat i desemvolupat per un profesor d´educació física de la Young Nen´s Chistians Associaation, YMCA (Associcío cristiana de joves), Willam G.Morgan. Quan el básquet es vadifondre rapida ment per les diferents seus de la YMCA, Morgan es va adonar que els seus alumnes no s´hi adaptaven . Va començar aleshores a buscar un joc més recreatiu. Despres d´haver descartat el tenis perqué era un joc individual que no satisfeia l la necessitat que tenia d´un esport col·lectiu, va concebre una idea que incloï la xarxa com a element de separació que impedia el contacte físic entre els adversaris. Aquesta xarxa, elevada a gairebé dos metres d´alçada, dividiael terreny de joc en dues parts iguals.Cada equip n´ocupava una i havia de passar una pilota (de cuir amb una cambra de cautxú) per sobre de la xarxa, procurant fer-la botar en el camp contrari.

L´esport , esbossat en umencontre de directors d´educacio física de la MICA, es va poder observar en una demostració de dos equips de cinc jugadors cascun, en un partit que va marcar el comencament del voleibol i el nom que se li va posar. El 1896 se´n va coneixer el primer reglamenti des de leshores ençà es va començar a difondreper paissos d´orienti occidendt, sobretot a europa, durant les primeres decades de segle xx. Actualment es un esport que te tant adeptes de practica profesional com expancio entre la poblacio, que el considera un joc recreatiu al aire lliure, sobretot ales platjes i amb difetrents modalitats i cuantitat de jogadors. A Espanya es va coneixer el 1920 i va tenir una gran difusio inicial juntament com a joc d´entreteniment a les platges de Catalunya.

Eva admetre com a esport olimpic al principi de la decada dels seixanta i va participar per primra vegada en un programaa olimpic als jocs de Toquio el 1964.

Pista y equip

La pista de voleibol té una superfície de 9 per 18 metres. Està dividida en dos costats de 9, metres separats per una xarxa mes alta que el cap de els jugadors. Las regles per jugar en un recinte interior recomanen que hi hagi al menys 8 metres d' altura sense cap obstacle en tota la pista. La xarxa te 9'50 metres de llarg per 1 metre de ample y està confeccionada amb fil de bramant negre formant una malla de quadres de 10,2 cm de costat que es mantenen a través de la pista tensa y subjectada per les seves quatre cantonades . La altura del borda superior de la xarxa es de 2,50 m per els homes, 2,29 metres per las dones i 2,13 metres o menys per els nens. Una línia de 5,1 centímetres de amplada se extent a través de cada una de las dos areas de joc, des de un costat fins el altre, paral·lel a la línia de centro o de xarxa, i a una distancia de 3,05 metres de la mateixa.

La pilota es una esfera de un material inflat recobert de cuir. Més petita i lleugera que la de bàsquet, te una circumferència entre 63,5 y 68, 6 cm y pesa entre 255 y 283 grams.

Voleibol

Reglas

Els sis jugadors d'un equip de voleibol comprenen tres atacants, que estan alavora de la xarxa, i tres defensors. El jugador que comensa servin se sitúa redera del terç dret de la línea trasera del seu camp y sirveix per dalt de la xarxa al camp contrari, llançan la pilota al aire y colpegán-la amb la seva ma o muñeca. En el servei només està permes un inten. Colpegan la pilota enrrera i endevant per dalt de la xarxa, amb las mans, munyecas, avantbraços, cap, o qualsevol part del cos per dalt de la cintura, el joc continúa fins que un equip falli. La pilota deu ser tornada per un dels equips per dalt de la xairxa despres de un máxim de tres tocs y cap jugador pot colpegar la pilota dos cops succesius. La devolució sobre la xarxa deu fer-se sense agafar, empanyar o subjectar la pilota, sense que cap jugador toqui la xarxa i sense entrar en el espai del equip rival.Només pot anotar un punt el equipo que està servin; un jugador te el servei mentra que el seu equip anoti punts; en cas contrari, el privilegi de servir canvia a l'altre . En un camvi de sac tots els membres del equip que li toca servir roten una posició moventse a favor de las agulles del relotge, passant el jugador que estava en la posició delantera dreta a la part trasera dreta o posició de servei.

El primer equip que anoti quinze punts guanya el set, sempre que la diferencia sigui de al menys dos punts. Un partit de voleibol es juga al millor de cinc sets. Si hi ha empat a catorze punts, es continúa jugan fins que un equip saqui dos punts de ventatja. Els partits son controlats per un árbit principal, un ajudan, un cronometrador, un anotador y jutges de línies.

El Camp de Joc: Es una pista que fa 18 metres d'allargada per 9 d¡amplada, amb dos metres de marge lliure d'obstancles en el perímetre si es coberta i de tres metres si es descoberta un línea central divideix la pista en dues parts iguals; a 3 metres i a l'interior de cada camp de la lia divisoria d'ambus terrenys, es troba la línea d'atac. El rectangle que formen totes dues lineas , de 9 per 3 metres, es diu zona d'atac. La zona de servei se situa 20 centímetres per redere de la linea de fons.

La xarxa: Es l'element que uneix els laterals a la part central del camp, fa 9,50 metres de llarg per 1 d'amplada i està situada a 2,43 metres de terra en compaticions masculines, i a 2,24 en partits femenins i a 2,14 amb compaticions jubenils.

La pilota: Te forma esferica, pesa 270 grams i fa 66 centimetres de circumferencia. En linterior i te una cambra de cautxú o d'un material similar i externament està coberta per cuir flexible.

Els equips: Cadascun està compost per un maxim de 12 jugadors del quals només sis poden entrar a la pista. S'atmeten sis substitucions per equuip i joc que es disputa.

Els partits: Es juguen a tres o cinc sets ( jocs), de manera que no existeix una durada xacta del partit sinó que depen del desemvolupament del joc. Cada set es disputa a 15 punts i guanya l'equip que aconsegueix aquesta marca amb dos punts d'avantatge sobre el rival. Per aconseguir u npunt, l'equip a d'estar en possessió del servei; sino es aixi allo que guanya es gustament aquella possessió.

Substitucions:Un jgador només pot ser substituit dos cops durant un joc, eccepta si es retira lesionat i l'equip es queda en menys jugadors dels reglamentaris. Quan es reincorpora el joc, o a de fer en el mateix joc que ocupava abanç però si es lesiona i l'equip ja a exaurit la cuota de canvis, cualsevol jugador el por remplasar en compte la posesió que hagi tingut durant el joc.

La rotació: Tots els jugadors han de guardar la possessió en el camp, la base de la qual és la “posició de rotació” , un sistema que descriu els canvis posisionals obligatoris deljugadors durant tot el trancurs del joc.
Descargar
Enviado por:Adria Fradera Salicru
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar