Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Bádminton


ÍNDEX

Pàg.

Història del Bàdminton i origen 1

Reglament 2,3

Part tècnica 4

Tàctica 5

Bibliografia 6

Historia del Bàdminton i origen

No es sap qui és el creador de bàdminton però si es sap que es una versió moderna del “battledore però aquest sembla ser més senzill i creat a la Xina

El bàdminton que hem estudiat es procedent de l'Índia que es deia “Poona” que es el lloc on s'hi va començar a jugar. Alguns oficials del exercit britànic van veure el joc i el van portar a Anglaterra, al 1873. Allà li va agradar al duc de Beaufort, com que hi jugava sovint i a la seva finca campestre “Badminton House” es va quedar amb aquell nom.

Jugaven amb raquetes de tennis i taps de suro amb plomes.

A Espanya es començà a jugar sobre els anys 60.

Reglament

Les dimensions

Les dimensions d'un camp de Bàdminton són de 13,40 m. de longitud per 6,10 m. d'ample; en canvi en individuals, les dimensions són de 13,40 m. per 5,18 m. d'ample. Les línees que limiten el camp han de ser grogues amb una amplada de 4 cm. Al voltant del camp tindrà que haver-hi un espai lliure d'obstacles de 0,50 m. en els laterals i 1 m. en el fons. La superfície del camp pot ser de fusta o sintètica.

'Bádminton # Bàdminton'

La raqueta i el volant

-La superfície de la raqueta te que ser plana, i consistirà en un disseny de cordes creuades connectades a un marc.

-El volant pot ser de materials naturals o sintètics.

Nombre de persones que juguen i temps que dura

-Un partit de bàdminton pot ser jugat per un jugador, individuals (partit simple), i per dues persones, dobles (partit dobles o dobles mixtos).

-El costat que treu es diu servidor i el costat adversari es diu receptor.

Es juga al millor de 3 jocs o sets. En el joc de dobles i d'individuals masculí guanya un joc el primer que marqui 15 punts i l'individual femení guanya un joc el primer que arribi a 11 punts. mil·límetres

Alçada de la xarxa

'Bádminton # Bàdminton'

'Bádminton # Bàdminton'

Infraccions, faltes i sancions bàsiques

 • Donar-li al volant per sobre de la cintura.

 • Si el servidor, intenta treure i no li dona al volant.

 • Si al treure, el volant s'enganxa a la xarxa.

 • Mentres es juga parar el volant i tornar a treure.

 • Mentres s'està jugant el volant passa per sota de la xarxa o surt del camp.

La puntuació

Els partits oficials es juga a tres sets. Anoten els punts al jugador que té el saque; en els dobles i individual guanya aquell que obtingui primer 15 punts ( en femení a 11).

El servei

El servei s'ha de fer del fons del propi camp, a un costat, i s'ha de fer de manera que el cap de la raqueta estigui en el moment del cop més baixa que la mà del servidor que agafa la raqueta. En el moment del cop, la raqueta no ha de sobrepassar la cintura.

Tècnica

Amb el bàdminton, es pot colpejar el volant de sis maneres diferents segons l'alçada del volant, la posició en el camp, la velocitat que va...,

i són les següents: Clear, deixada alta ( o “drop” ), smasch, drive, deixada baixa i lob; les explico a continuació:

 • Clear

La raqueta ha de colpejar el volant per damunt del nostre cap, a una altura que el nostre braç quedi casi estirat en el moment del cop (el colze ha d'estar lleugerament doblegat per imprimir més força al volant). El cap de la raqueta (la zona que colpeja el volant), ha d'estar lleugerament inclinada cap amunt.

'Bádminton # Bàdminton'

 • Smasch

La tècnica continua sent la mateixa, però el cap de la raqueta es dirigeix cap a baix i el cop de canell ha de ser molt més brusc, acompanyat del cop.

 • Drive

Aquest cop consisteix en què la raqueta colpegi el volant lleugerament per damunt de la cadera, de manera lateral, perquè el volant passi molt a prop de la xarxa, casi horitzontalment.

 • Deixada baixa

Aquest cop es fa habitualment quan el contrari ha fet una deixada alta, o et deixa el volant molt a prop de la xarxa quan estàs al centre de la pista. Aleshores has de flexionar la cama dreta (en el cas dels esquerrans, la cama esquerra), extendre el braç i golpejar el volant a l'alçada de la xarxa, amb un cop molt suau perquè caigui lent, just per darrera de la xarxa.

 • Lob

En aquest cas, la raqueta va de baix cap a dalt, golpejant el volant per sota la cadera amb molta força, perquè el volant arribi al fons de la pista contrària.

 • Deixada alta o drop

La tècnica d'aquest cop és similar a la del “clear”, però té la diferència que en el “clear”, el cop ha de ser fort i continu, mentre que a la “deixada alta”, el cop ha de ser sec, fluix i parant la raqueta quan ja hagi colpejat el volant.

'Bádminton # Bàdminton'

RESUM DE LES TRAJECTÒRIES DELS COPS BÀSICS

'Bádminton # Bàdminton'

Tàctica

Tàctica en el joc de dobles

Hi han tres maneres, que són les següents:

 • Jugadors en paral·lel, més defensiu

 • Jugadors en línea (davant / darrere) més ofensiu i més senzill d'entendre per nens

 • Combinat (Alta competició)

Bibliografia

Tota l'informació d'aquest treball l'he obtinguda gràcies a les següents pàgines web i/o enciclopèdies:

 • Microsoft Encarta 2005

 • http://alcazaba.unex.es/~mclopigl/#Historia%20del%20Badminton

 • http://www.alumnos.unican.es/~uc21003/historia/HistoriaOrigen.htm

 • http://www.geocities.com/Colosseum/Midfield/9588/reglas.html

 • www.fesba.com

 • http://usuarios.lycos.es/apuntesef/badminton.htm
Descargar
Enviado por:Joan
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar