Ciencias de la Salud


Bacteris


Bacillus cereus

'Bacteris'
Bacillus cereus es un bacteri que es pot trobar fàcilment al menjar. És un bacteri que pot aguanta diferents condicions ambientals.
El Bacillus cereus es el causant de dos tipus de malalties transmeses pels aliments: la intoxicació emètica (amb vòmits) causada per la ingestió de toxina (cereulida)
Hi ha altres Bacillus spp., B. subtilis , B. licheniformis, B. pumilus , que han estat identificats més rarament com a agents de malalties de transmissió alimentària caracteritzades per diarrees i/o vòmits  Bacillus cereus és ubiquitari i amb nombres baixos d'espores, insuficients per provocar una intoxicació alimentària però, es poden trobar en un ample ventall de productes alimentosos. Les espores poden germinar i multiplicar-se en aliments humits de acidesa baixa, de 4-5 ºC a 55ºC. No obstant això, hi ha soques capaces de multiplicar-se per sota dels 7 ºC, i d'altres que poden multiplicar-se per sobre del 45ºC, però no són gaire freqüents. El B. cereus emètic és presumptament incapaç de créixer i produir toxina cereulida per sota 10ºC, o en absència d'oxigen. Altres Bacillus spp. implicats en casos de toxiinfeccions alimentàries  han estat també  causa freqüent del deteriorament dels aliments. Pràcticament qualsevol tipus de menjar ha estat implicat amb toxiinfeccions per B. cereus . Nogensmenys, la majoria de brots notificats han estat relacionats amb el consum de menjars tractats per el calor i, sovint, han tingut lloc en restaurants i establiments de càtering. Amb freqüència se sospita que la causa són deficiències de refrigeració. Menjars cuinats amb pasta o arròs han estat els principals -però no els únics- menjars implicats en les intoxicacions emètiques.

 L'unica prevenció és en el menjar, menjar añiles en conserva d'acidesa baixa.

     

Micrococcus luteus

Micrococcus luteus, que és un bacteri no patogen.

La tinció gram serveix per a diferenciar dos tipus de bacteris, aquells que són Gram + i aquells que són Gram -. Els gram + es veuen de color blau - violeta i els gram - es veuen de color vermell - rosa. Per això podem fer servir una placa de cultiu de Micrococcus luteus.

Pertant a l'espècie de bacteris Micrococcus. D'aquest n'hi ha dos tipus, el Luteus, que és de color groc, i el Roseus, que és de color vermell. Produeixen colonies de colors grocs i vermelles respectivament quant creixen en un medi sòlid.

En postres de M.Luteus s'ha detectat que produeixen “riboflavina”. Quant creixent en medis orgànics tòcis (com la piridina).

'Bacteris'

  

Pseudomonas fluorescens

Descripció:
és un bacteri recte o una mica corbat i es sapròfit (que tot el que ingereix passa per la paret del seu citoplasma)

Caracteristiques:

posseeixen baixa capacitat infectiva i escassa patogenitat, per la qual cosa és poc probable que es produeixin efectes nocius com conseqüència de la normal utilització d'aquest sabó líquid en persones sanes.

És incapaç de formar espores i creix airobicament. La seva temperatura optima pel seu bon funcionament és d'uns 25 ºC (amb variacions de fins els 5 als 42).

No creix a llocs molt àcids (pH ≤ 4.5) i necesita un pH neutre.

Té un pigment flourescent que li fa reaccionar amb la llum violeta .

Es pot trobar al terra o a l'aigua, o també en un medi mineral (Iones de amoni o nitrat).

Tenen una gran capacitat de Solubitlitzar el fosfor (ho fan de dos maneres, produint àcids orgànics, i a través d'uns enzims anomenats fosfatasas) això genera “fosfato” per ser absorbit per les plantes
Descargar
Enviado por:Bacteriaa
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar