Historia


Austrias. Borbones


Austries Menors.

Política interior (Felip IV).

 • El seu valid, el Compte duc d'Olivares, vol mantenir l'hegemonia europea i centralitzar tots els regnes seguint el model de Castella.

 • El estat esta feble economicament, aleshores el compte-duc crea “L'unió d'armes”: dividir les despeses militars entre els regnes.

1640. Alguns accepten, com Aragó, però Catalunya i Portugal no volen i demanen independència.

En Andalusia s'alcen per acabar amb el poder del compte-duc.

 • 1640, el Corpus Sant d'Aragó provoca una rebelió. Els terços catalans volen limitar l'alçament i demanen ajuda als francessos. Catalunya perd i perdrà els territoris d'Occitania pagant als francessos.

 • Portugal veu que no es respeten els furs i demana ajuda a Anglaterra per a independizar-se, conseguint-lo. 1713, Espanya perd el monopoli del comerç americà, Gibraltar i Menorca.

 • Pau dels Pirineus. Finaliça la revolta d'Aragó. No s'independiça i s'entrega a França el territori occità.

Política Exterior (Felip III).

 • Poc a poc anaven perdent territoris i anaven firmant treues perque no podia mantindre l'exercit.

 • Es vol manindre un imperi catòlic.

 • Guerra dels 30 anys.

 • El motiu de la guerra fou religiosa, però en realitat fou política, perque França deixa de ser catòlica per fer-se protestant.

 • Pau de Westfalia. Victoria dels protestants i independència d'Holanda.

 • Espanya perd l'hegemonia a Europa, que passa a França i Anglaterra.

 • A partir d'ací, un estat es més fort quan més diners té.

Art.

 • El S.XVII es el segle d'Or en l'art.

 • El barroc es un art propagandistic de la contrarreforma o la política absolutista.

 • Està molt decorat, per a cridar l'atenció.

 • Predomina en el camp religiós i l'escultura es de madera policromada.

 • Velazquez.

 • Les seues obres no son sols barroques.

 • Es el pintor de la cort i els quadres son per a la cort.

 • Perspectiva aerea.

Segle XVIII

 • Carles II mor sense descendència i diu que el seu succesor serà el Borbó Felip V, succesor del rei de França.

 • Per la rama dels Austries estava Carles, i es provoca un conflicte. França veu que té l'oportunitat de conseguir l'hegemonia a Europa.

 • Pau d'Utrets. Felip V renuncia al tró de França. Reb l'ajuda de Portugal, Holanda i Anglaterra.

 • En la península:

 • Aragó està en contra perque odiaven als francessos i perque Carles respectaria els furs.

 • Castella està a favor, i Navarra li ofereix ajuda a Felip.

 • Finalment, es reconeix la victòria de Felip V en la Batalla d'Almansa i els Austries desapareixen d'Espanya, però esta perd possesions a Europa.

Els Borbons.

Política Interior (Felip V).

 • Felip V, preocupat per la situació d'Espanya, culpa als Austries de la seua situació.

 • El Borbó intenta solucionar aquestos problemes.

 • Al guanyar la guerra, unifica l'estat espanyol, excepte Navarra i el País Basc.

 • L'unificació.

 • Es lleven les difeències entre els regnes de Castella.

 • El consell i les corts no tindran cap funció específica.

 • Els territoris s'organitzen econòmicament per Intendents (recaptar impostos) i judicialment per Audiències.

 • En cada ciutat hi ha un Corregidor (governar).

 • Es creen Secretaries: ministres que ajuden al rei a unificar el territori administrat. Tipus de secretaries:

 • Afers estrangers i Estat.

 • Asumptes eclessiastics i judicials.

 • Guerra i marina.

 • Hisenda.

 • Indies.

Politica Exterior (Borbons).

 • Felip V té dos projectes:

 • No pedre els territoris americans, evitant que els anglessos els consegueixquen.

 • Recuperar els territoris europeus. Açò ho fa perque la seua dona vol que els seus fills tinguen algun territori.

El seu 1º fill serà Rei de Napols i el 2º, Rei de Parma i Placència.

 • Espanya es recolça en França firmant “Els pactes de familia”.

 • 1733, pacte de l'Escorial

 • 1743, pacte de Fountaine-Leau.

 • Cap d'ells serà beneficiós.

 • Mort Felip V, el seu fill Ferran VI no en firma cap perque diu no son beneficiosos, i es preocupa en recuperar-se econòmicament i cuidar els territoris americans, principal font d'ingressos.

 • Carles III recupera els pactes de família.

 • 1761, pacte de París.

 • En este pacte, Espanya guanyarà Luciana, però perdrà California, la bahía de Pensacola i Sacramento. Significa la concesió de privilegis a Anglaterra i la renuncia d'Espanya a pescar en Terranova.

 • Espanya i França es venjaran ajudant als EEUU a independitzar-se.

 • Pau de Versalles. S'acaba la guerra d'independència. Anglaterra torna a Espanya Menorca i Florida.

Diferències Administratives (Austries i Borbons).

 • Els borbons instauren:

 • Les secretaries.

 • Capitania General.

 • Intendents.

 • Corregidors.

 • Ademés:

 • Les corts no tene tanta importància.

 • No hi ha diferències territorials.

Problemes de l'estat.

 • Industrials.

 • En Castella no hi indutria, i la poca que hi ha està retrasada.

 • No hi ha mà d'obra qualificada.

 • No hi ha burgesia ni comerç propi.

 • Agrícoles.

 • Tecniques endarrerides.

 • Es de subsistència, no es dedica al comerç.

 • Concentració de terres sota el domini d'una persona.

 • Poca disponibilitat de la terra.

Solucions.

 • S'intenten fer reformes que no afecten a la societat estamental, perque acabaria amb el rei.

 • Mercantilisme:

 • Agafen la política francessa i anglessa mercantilista (comprar poc i vendre molt) i proteccionista.

 • La burgesia vol tornar a recuperar el comerç Mediterrani, fent que les relacions siguen bones entre Espanya amb Marroc, Argelia i Libia.

 • El Mercantilisme i el Liberalisme:

 • Els dos volen conseguir or i plata mitjançant el comerç.

 • El mercantilisme es proteccionista i trata de comprar poc i vendre molt.

 • El liberalisme diu que te que haver lliure comerç depenent de la oferta i la demanda. També diu que el estat no te que intervindre en accions econòmiques.

Administració.

 • S'intentarà una centralització administrativa, que es conseguirà gracies a la guerra de succesió, implantant el Decret de Nova Planta. Este estableix els privilegis de la confederació, intentant unificar tots els criteris.

 • El rei crearà secretaries i eliminarà els consells.

Administració local.

 • Apareixen noves figures: els Intendents (assumptes econòmics).

 • Aparell Judicial, compost pel Suprem i les Audiències.

 • Les corts sols seran emprades per a elegir un hereu.

Reforma de la hisenda.

 • Es reforma per a manindre a l'administració.

 • La moneda era inestable i s'interesa fer-la estable, evitant que es devalue.

 • Agafen una política mercantilista.

 • Promouen l'aument de població (a més gent, més impostos recaptats).

 • Nova organització d'hisenda:

 • Implanten l'impost únic, unificant-lo.

 • Cadascú pagava segons les seues possesions.

 • Els privilegiats comencen a pagar per les posessions.

 • Es tornaràn a demanar prèstecs.

 • Es crea un registre de propietats.

 • Aragó: predominaven els petits i mitjans propietaris, no hagué problemes, perque així no tenien el perill de que els nobles els invadira.

 • Castella: predominaven els nobles, es van oposar. Però el rei no els podia obligar, ja que aniria contra la societat estamental.

Els Ilustrats.

 • Hi ha dos generacions:

 • Ferran VI. ------------ Feijoo, Mollans i Florez.

 • Carles III i IV. ------- Campomanes i Floridablanca.

 • Volen educar a la població, però com l'educació està en mans de l'esglesia, intenten llevar-li aquest monopoli.

 • Es produeix una reforma educativa, i els jesuites que eren el braç educatiu, son expulsats.

 • L'educació es per als dos sexes i es dona importància a les ciències.

 • Es creia que el ciutadà té que estar format per donar una crítica a la societat.

 • Es creen les societats dels Amics del País:

 • Intenten donar solucions als problemes de la societat.

 • S'oposen a la societat estamental.

 • La majoria creuen que el millor sistema es la fisiocràcia, però demanen que la política siga liberalista.

 • Hi ha reformes agrícoles, però en Castella, els nobles i l'esglesia fan que no hi hagen beneficis.

 • Les mans mortes son terres no llaurades de l'esglesia.

Solucions a la falta de beneficis agrícoles.

 • Repoblació de terres (S. Morena).

 • Suprimir alguns privilegis de la mesta.

 • Vallar les propietats per a que el ramat no xafe el conreu.

 • Repartir els béns de propis als més pobres.

 • Desamortitzar terres de l'esglesia.

 • S'intentarà expulsar als arrendataris i la prohibició d'augment del preu dels arrendaments.

 • Desaparició de la llei del Majorazgo.

Economía.

 • Primer de tot, Espanya té que passar pel mercantilisme per a arribar al liberalisme.

 • L'industria es escasa i està molt atrassada, excepte en Catalunya, ja que tenen burgesos i en Castella era una economia d'autoabasteixement.

 • Per solucionar-lo, fan reformes de caire mercantilista.

 • S'eliminen fronteres internes (Catalunya-Castella) per a no pagar impostos.

 • Espanya fa rentables les colonies americanes:

 • Traslladen el port de Sevilla a Cadiz perque té un port més important i la seua industria son els astillers.

 • Es prohibeixen els texits de cotó, seda i ferreteria estrangers (arrancels a les 1º matèries).

 • Lliberació de ports per a comercialitzar amb Amèrica. (casa de contractació).

 • El comerç interior no millora perque:

 • Les vies de comunicació son roines.

 • L'agricultura es de subsistència.

Societat.

 • S'intenta limitar el poder de la nobleça i el clergat, societat sense classes, però que els canvis no li afectaren al rei.

 • La monarquia impulsa la idea de que el treballar no està unit al estatus social (per crear grups treballadors).

 • S'aboleix el no-pagament d'impostos per part del noble.

 • Per ser noble no sols havia que haver naixcut noble, sino que ademés devia prestar favors al estat o tindre algunes virtuts que demostren la seua noblesa.

 • El noble es més important en quant a l'extensió de les seues terres.

Reformes.

 • Aumenta el poder dels no-privilegiats.

 • El motí d'Esquilaxe:

 • En una epoca en que tots estan morint-se de fam, es puja el preu del pa i es prohibeix l'ús de capes i barrets. Tot açò ho diu Esquilaxe, un estranger. Tot açò provoca l'alçament.

 • Conseqüencies: Es baixa el preu del pà, l'us de barrets i capes. Carles III expulsa als jesuites fora d'Espanya.

 • El rei fa treballar als nobles perque hi ha poca ma d'obra.

 • En Castella, el burgés es convertirà en noble per a tindre privilegis.

 • Les conseqüencies son revoltes, sobre tot a la ciutat.

Cultura i Art.

 • Gran esplendor cultural gracies a la idea “l'home es feliç només amb l'ensenyança”.

 • Espanya es un país endarrerit i els ilustrats volen solventar açò, però ho tindran dificil al xocar les seues idees contra la radical cultura cristiana.

 • Els ilustrats pensen que pot haver un canvi pacífic, mitjançant l'educació.

 • Hi ha 4 generacions d'ilustrats (la majoria son ministres):

 • La més important. Feijoo explica les causes de la decadència cultural espanyola en “Cartas Benditas”.

 • Gregorio Mayans.

 • Campomanes. Planteja tots els problemes existents i actuarà activament donant reformes completes.

 • Jovellanos.

 • Rococó.

  • Introduit per Felip V.

  • Semblant al plateresc.

  • Decoració interna de palaus.

  • Espills, angels, massiva decoració...

  Pintura del Neoclassicisme.

  • Recuperació de l'art classic.

  • Edificis amb funció civil: ministeris, museus...

  • Els més importants:

  • Mengs.

  • Goya (estil molt personificat, retracta a molts reis).

  Segle XIX

  • Al succeir al tró Carles IV, tinguè problemes, ja que esclata la revolució francessa: els burgesos demanen poder participar en política.

  • Decideixen posar fré a les idees burgeses i trenquen les relacions amb ells.

  • Floridablanca es destituit i Aranda fa que les relacions continuen fins que es declara una república.

  • Godoy farà que el rei firme el 4º pacte de família, ja que Espanya vol frenar a Anglaterra, la qual vol l'independència de les colonies espanyoles.

  • Napoleó, (era vist com un salvador) volia ser emperador d'Europa. Al aliar-se a Espanya, demana permís per a que deixe al seu exercit atravesar Espanya per atacar a Portugal (aliat d'Anglaterra). Però quan vencen, les tropes continuen arribant i instalant-se en Espanya.

  Interior d'Espanya.

  • Afrancessats: Veuen amb bons ulls a Napoleó, ja que fa una política amb reformes similars a les dels ilustrats.

  • Grups privilegiats. També el veuen bé, encara que hi haurà gent que no li agrade.

  Conflictes interns.

  • Carles IV tindrà problemes dins de la cort perque:

  • Està amb Godoy, el qual ha firmat pactes amb França.

  • Vol dur reformes que acaben amb els privilegis.

  • La nobleça vol acabar amb el rei, perque Godoy no es privilegiat i fan que Ferran VII veja en perill la seua succesió. Açò provocà el motí d'Aranjuez.

  • Organitzat pels privilegiats.

  • Ferran VII va a Baiona i Napoleó fa que Carles abdique, però Ferran VII també, passant a ser rei el seu germà Josep Bonaparte.

  La guerra contra Napoleó.

  • Napoleó lleva la inquisició i dona llibertat a la població, cosa que fa que el poble estiga a favor d'ell.

  • Però, els privilegiats no estan d'acord amb ell i tergiversen l'informació. Açò fa que el poble estiga en contra d'ell i demanen que reine Ferran VII (el deseado). També diuen que estan ell i son pare segrestats a Baiona. Comença la guerra.

  • En cada provincia es creen les Juntes Provincials, encapçalades per ilustrats i al cap de totes, la Junta Suprema, encapçalada pels ministres del Borbó.

  • Napoleó perdrà perque:

  • La gent ataca en forma de guerrilles.

  • No coneixen el territori.

  • Han perdut moltes persones i diners en el Front Rus.

  • Anglaterra ajuda a Espanya.

  • Els ministres, els burgesos i els nobles formaran el Partit Nacional.

  • Ministres. Creuen que Ferran continuarà sent com Carles IV.

  • Burgesos. Creuen que serà parlamentari.

  • Nobles. El veuen com un rei absolutista.

  • El motiu del partit es que torne el monarca, però com que no es posen d'acord, volen fer una constitució.

  • S'elabora en Cadiç, perque en Madrid estan els francessos, i com que allí hi ha molts burgesos, decideixen votar per persona.

  • La constitucio de 1812 tindrà un caire progressista i lliberal.

  El retorn de Ferran VII (1814-1820).

  • Ferran VII espera a vore que passa amb el conflicte i sap que han guanyat els lliberals.

  • Quan torna, al saber que els privilegiats tenen més poder que els liberals, no jura la constitució i reinstaura l'absolutisme.

  • Les terres desamortizades tornen a passar a ser de l'esglesia.

  • Una part de la societat no vol tornar a l'absolutisme. Hi hauran revoltes i els lliberals intenten donar colps revolucionaris:

  • Pronunciamiento: Cop militar que s'alça a la situació viscuda en un moment determinat.

  • Ferran VII vorà que no pot aplicar moltes mesures absolutistes, perque toparà amb la població.

  • El pronunciament de Riego es el que més efecte tingué: volia tornar a instaurar el periode constitucional. Finalment, s'instaurà la constitució.

  Trieni Liberal (1820-1823).

  • Reformes:

  • S'aboleixen els senyorios juridiccionals

  • Supresió de la inquisició.

  • Reorganització territorial i administrativa.

  • Unificació de codis i lleis.

  • Llibertat de comerç.

  • Control dels privilegis eclesiàstics.

  • Es creen 2 partits polítics:

  • Moderats. Reformes limitades. (conservadors).

  • Exaltats. Reformes profundes.

  • Els exaltats en accedir al poder, acceleraren les reformes.

  • La pagesia s'oposa al trieni, perque no l'entenen.

  • Tenien que pagar en metalic.

  • Aument d'impostos.

  • Ferran VII aprofita la confusió per a retornar a l'absolutisme.

  La dècada “Omniosa” (1823-1833).

  • Ferran VII agreuja el dèficit de la despesa pública.

  • Les colonies, ajudades per Anglaterra, es van independitzant.

  • Per a poder tornar a recuperar prestigi, s'apojarà amb la burgesia, i els ultraconservadors, no voran amb bons ulls aquests negociaments.

  • Estos ultraconservadors, ja no volen a Ferran perque governa amb un grup de moderats i no instaura l'Inquisició. Aleshores s'apojen en Carles, el germà d'aquest.

  • Ferran VII no té fills varons i com no vol que reine el seu germà, suprimirà la llei sàlica per a que reine la seua filla.

  • A la mort d'aquest, es produirà una guerra civil.

  L'independència de l'Amèrica Espanyola.

  • Tenien com referent les colonies del Nord feia 30 anys.

  • Anglaterra les ajuda.

  • La burgesia no veu bé que els espanyols s'emporten tots els beneficis i ademés tinguen que pagar impostos.

  • Volien ejecutar una política ilustrada i una confederació d'estats com al Nord, però no es va poder, ja que havia una gran varietat cultural i ètnica.

  • Es decidí dividir el territori en estats endependents.

  La naturaleça del conflicte.

  • Llocs conflictius:

  • Pais Basc, Navarra, Catalunya i Mastrat.

  • Carlins.

  • Nobles i eclesiàstics conservadors.

  • Pagesia.

  • Isabelins.

  • Nobles i eclesiastics menys conservadors.

  • Lliberals, Burgesia.

  La guerra Isabelins VS Carlins.

  • Els carlins no aconsegueixen mai generalitzar el conflicte a Espanya ni ocupar territoris importants.

  • A partir de la mort del General Zumalacàrregui, els Carlins anaven sent vençuts pel exèrcit liberal d'Espartero.

  • Els Carlins es dividien en:

  • Transaccionistes. No volien continuar la guerra i volien la pau.

  • Intransigients. Volen continuar la guerra.

  Després de la guerra.

  • S'inicia la regència de Maria Cristina, la qual era absolutista i els ministres moderats.

  • La reina te que demostrar que es lliberal, però com que no vol signar la Constitució, farà un Estatut Reial, apareixent dos cambres:

  • La cambra alta: el Senat, representat per grups afavorits.

  • La cambra baixa: el Proces, representat pel poble.

  • La corona tenia la facultat de vetar les lleis que feien les cambres.

  • Es decidí posar a Mendizabal en la Regència, perque la reina era molt absolutista. Aquest, era lliberal radical.

  • Va fer reformes agraries desamortitzant terres.

  • Es decidí posar a Espartero, que era un bon militar però no un bon polític i causà un descontrol polític que va fer que se li donara la majoria d'edat a Isabel per a que fora reina.

  • Es crea una nova constitució.

  Reformes Econòmiques.

  • Fetes desde un punt burgés.

  • El seu objectiu es acumular capital, però te com a problema els privilegiats, els quals son molts i tenen massa privilegis.

  • Volen fer una societat de classes.

  • Hi ha en tota Europa una revolució industrial però abans ha de haver una agraria que produeixca excedents per invertir-los en el comerç i els beneficis invertir-los en industria.

  • No es pot dur a terme esta perque hi ha moltes terres de nobles i de la esglesia.

  • Forma de Mendizabal per desamortitzar-les (1836):

  • Ell volia sanejar la hicenda.

  • Disoldre les ordres religioses no-productives.

  • Passen a ser del estat, i este les ven i es guarda els diners.

  • Conseqüencia: capitalisme agrari.

  • Forma de Madoz (1855):

  • Ell vol modernitzar l'estat.

  • Es posa en venta els béns propis.

  • Havia que comprar-les en metalic, per donar posibilitat de comprar a més gent.

  • Els diners s'inverteixen en la creació d'un ferrocaril, però sols funcionarà en zones industrialitzades, ja que:

  • Com transport públic era massa car.

  • Com transport de mercaderies, era inecessari, ja que no hi havia.

  • Conseqüencies de les desamortitzacions:

  • Els nobles deixen de ser senyors feudals i passen a ser propietaris de la terra.

  • La burgesia serà prpietaria de les terres.

  • El clergat perd el seu patrimoni inmobiliari.

  • Els vasalls deixen de ser-ho i passen a ser arrendataris o jornalers.

  • Els camperols seran els més perjudicats, perque no poden comprar terres.

  Desenvolupament Industrial.

  • No hi ha una revolució industrial perque:

  • Agricultura està endarrerida.

  • Manca de xarxes de transport per facilitar intercanvis.

  • Inexistència de mercat interior.

  • Manca de burgesia industrial.

  • Els lliberals volen lliurecanvisme, però la gent veu que Espanya no pot competir amb altres paissos i demanen proteccionisme.

  • En Marbella naix la insutria siderúrgica, però es traslladarà a Asturies, ja que allí hi ha carbó.

  Estructures Polítiques

  Lliberals.

  • Defensen la sobirania nacional.

  • Separació de poders.

  • Constitució escrita.

  • Corts triades per sufragi.

  • Declaració dels drets del individu.

  Moderats.

  • Conservadors.

  • Sobirania compartida.

  • Poder moderador del rei en els conflictes entre govern i les corts.

  • Sufragi censitari molt restringit.

  • Constitucions: 1845 i 1876.

  Exaltats.

  • Progresistes.

  • Una bona part es convertiran en Demòcrates.

  • Sobirania nacional a les corts.

  • Disminució del poder del rei.

  • Sufragi censitari més ampli.

  • Drets més amples: llibertat al culte, imprenta, associació...

  Demòcrates.

  • Sufragi universal.

  • Amples llibertats.

  Republicans.

  • Igual que els lliberals.

  • Volen una república.

  • Model de estat unitari o federalista: 1873.

  Constitucions

  1812

  • Subjecte de sobirania: La nació.

  • Caràcter ideològic: Progresista.

  • Tipus de sufragi: Universal indirecte.

  • Esglesia / estat: No hi ha separació.

  • Elaborada per: Les corts.

  1837

  • Subjecte de sobirania: La nació, però amb el poder moderador de la corona.

  • Caràcter ideològic: Lliberal Moderat.

  • Tipus de sufragi: Censitari.

  • Esglesia / estat: No hi ha separació..

  • Elaborada per: Les corts i el Rei.

  1845

  • Subjecte de sobirania: Compartida pel Rei i les Corts.

  • Caràcter ideològic: Lliberal, més moderada que la del 37..

  • Tipus de sufragi: Restringit.

  • Esglesia / estat: No hi ha separació.

  • Els conservadors i els lliberals s'uniran i acorden governar dos anys cadascú.
  Descargar
  Enviado por:Ivens Huertas
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar