Biografía


Ausiàs March


-0- Introducció

Ausias March és el primer poeta que es desprèn de la tradició trobadoresca per tractar temes com l'amor o la mort en llengua catalana . Ell trenca els cànons de l'amor cortès per tornar a refer totes les idealitzacions que es tenien sobre la dona fins aleshores . March tracta la dona igual a qualsevol altre ésser humà , no li fa lloances , doncs és igual a qualsevol altre . Reuneix tots els seus pensaments en una extensa obra plena de sinceritat , deixant de banda totes les falsedats amagades . La seva obra és plena de reflexions, sobre l'amor , la mort , Déu i les seves creences . Ausias March es plantejà construir una forma expressiva propia , hi ho va aconseguir . La seva és una obra sense virtuosismes trobadorescos , tot és fet en un estil propi .

-1- Vida

Ausias March va nèixer a Gandia l'any 1397 . Fill del poeta Pere March i de la seva segona muller Lionor Ripoll . Provinent d'una familia ennoblida per Pere III el Cerimoniós . El seu oncle Jaume March també era poeta . Quan va crèixer va ser armat cavaller, i es va posar al servei del rei Alfons V el Magnànim . A partir d'aquest moment es dedicà a la vida militar i participar en guerres marítimes . També va participar en les campanyes que el rei va fer a Còrsega , Sardenya i el Nord d'Àfrica . Per participar en aquestes campanyes el rei Alfons li va otorgar privilegis sobre les terres , entre elles el senyorio de Beniarjò , Pardines i Vernissa . Ausias March era tot un senyor feudal, i per tant com tot senyor feudal , va tenir problemmes amb els seus vassalls . Al 1425 es va retirar a les seves possesions , i esdevingué falconer reial . Aquest càrreg comportava un petit exèrcit d'especialistes en ocells i gossos de caça . Des d'aleshores es dedicà a la vida poètica . Anys més tard es casà amb Isabel Martorell , germana de l'autor de Tirant la Blanc , Joanot Martorell . Va ser amb la familia Martorell que va mantenir un litigi , degut a un malentès en els acords matrimonials . Aquest litigi va finalitzar amb la mort d'Isabel , que no va ser pas gaire tard . Més tard es casà per segona vegada , aquest cop amb Joana Escorna . Se sap que no va tenir fills legítims , però si naturals , segons el testament , en que les va tenir amb compte . Va morir a València l'any 1459 .

-2- Temàtica

La temàtica dels poemes de March gira entorn a tres eixos : l'amor , el problema ètic i la relació amb Déu .

El tema més important és reflectida als Cants d'amor . March intenta establir contacte amb una dona real , de carn i ossos , una dona igual a qualsevol ésser humà . Ell vol un amor carnal , però també un amor intel.lectual i espiritual . Desitja una relació real , no fantàstica com les de la època trobadoresca . Però el poeta no és correspost en aquest amor, perquè la única dona que troba és una dona amb virtuts domèstiques , que no el poden satisfer intel.lectualment i espiritualment . Per aquest motiu es desespera .

Dins de Cants d'amor hi ha uns cicles . Cada cicle està adreçat a una dona diferent .

El primer cicle és Plena de seny . Aquí s'hi representa el diàleg amb una dona . March presenta un neguit , perquè necessita estima i ser estimat . El poeta es mostra agresiu i exigent , perquè tem no ser entès .

La més abundosa és Llir entre cards . Aquí també s'hi representa el diàleg amb una dona . No vol tenir contacte amb el món físic , perquè està decebut , i per tant busca un altre tipus d'amor . Arriba a la conclusió que l'únic amor possible és el contemplatiu , que s'acosti a la perfecció de la vitud i el bé .

El tercer cicle és Foll Amor . March culpa a la dona de no poder mantenir una relació , i per culpa del seu fracàs arriba a insultar-la . L'única sortida és el suicidi o la comprensió . Tota l'agresivitat del poeta es converteix en reflexió .

I l'últim cicle destacable és Amor Amor . El poeta sent un desig carnal , que és legítim , però ell per dins sent que no . Aleshores se sent avergonyit dels seus pensaments .

Una altra temàtica bastant important són els Cants morals , on el tema principal són els forts debats interrogatius sobre la naturalesa del bé , la culpa , la relacióenvers Déu , l'amor, o la mort .

En els Cants de mort , March no se centra en la dona perduda , és a dir en el plany , sino que fa una reflexió sobre l'experiència amorosa , des de la perspectiva d'allunyament físic definitiu . La presència de l'amor en les composicions de March acaba sent un anàlisi de la conducta i la moral humana , abocades a l'experiència límit d'estimar .

I per últim el Cant espiritual . És de temàtica religiosa . En aquest el poeta es confessa pecador i admet que la seva fe es feble , per això demana a Déu que l'ajudi a creure .

-3- Estil i Obra

Ausias March va compondre 128 poemes , repartits en 10.000 versos . Presenta un trencament lingüístic i conceptual amb l'estil trobadoresc . A nivell lingüístic perquè la llengua emprada ja no és el provença , sino el català . I a nivell conceptual perquè trenca amb els cànons de l'amor cortès . March aporta una dimensió personal i intimista . Deixa enrere tota ficció i presenta les virtuds i els defectes , els dubtes i les certeses , no ho tracta d'amagar o disfressar com l'estil trobadoresc . Per això desapareix la figura de la dama feudalitzada i les lloances cortesanes , per donar lloc a una dona real i a un tracte per igual . Presenta certa unió amb els trobadors , perquè utilitza el senyal , però ell mateix se'n distancia . Els trobadors presentaven l'amor com a perfecte , en un món de ficció , però March presenta la seva obra plena de sinceritat .

Els 128 poemes són distribuits en : Cants d'amor , que té 79 poemes ; Cants de mort , que en té 6 ; Cants morals , que en té 42 , i el Cant espiritual que només en hi ha 1 .

Dins dels Cants d'amor , apareixen 6 cicles , que són : “ Plena de seny ” , que hi ha 19 poemes ; “ Llir entre cards ” , que en hi ha 35 ; “Amor amor ” , que en hi ha 12 ; “ Oh foll'amor ” , que en hi ha 10 ; “ Mon darrer bé ” , que en hi ha 2 , i “ Bell . ab bon seny” que únicament existeix 1 .

-4- Aspectes formals

Tots els cants presenten la mateixa estructura : primer explica l'anècdota , després fa l'adaptació a la problemàtica personal i a l'ultim apareix el senyal .

Tots els poemes de March tenen estrofes de vuit versos anomenades cobles . Són versos decasíl.labs , amb cesura masculina a la quarta síl.laba ( 4+6 ) , que dóna lloc a dos hemistiquis .

Tenen una rima consonant encreuada i capcaudada , però hi ha algunes composicions que tenen versos estramps , que no tenen rima però conserven la mètrica i l'estrofisme .

Les figures retòriques més utilitzades són la comparació , paradoxa , antítesi , personificació i metàfora .

Utilitza un bell joc de paral.lelismes conceptuals . March no accentua cap mena de musicalitat , perquè no li interessa aconseguir efectes que distreguin el lector del sentit del poema .
Descargar
Enviado por:Marta
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar