Arte


Auriga de Delfos


L'Auriga de Delfos

Auriga de Delfos

 • Fitxa de catalogació i descripció:

 • Catalogació

  Títol: Auriga de Delfos

  Nom de l'autor: és d'autoria desconeguda

  Origen: 474 aC

  Ubicació:

  • Original: estava ubicada al Santuari d'Apol·lo, a Delfos, a una terrassa del temple, formava part d'un grup d'un carro, amb els cavalls, el tirà, i un mosso al terra; tot s'ha perdut llevat d'aquesta figura i algun petit element del carro.

  • Actual: Museu de Delfos (Grècia)

  Descripció

  Tècnica i materials: Bronze fos amb restes de policromia i incrustacions de coure, argent i pasta de vidre o els llavis de plata són una singularitat de l'obra.

  Forma: exempta, que permet ser contemplada des de totes les perspectives.

  Dimensions:1'80 d'alçada

  Tipus: exempta i dreta.

  Cromatisme: policromia

  Breu descripció: És una figura masculina que està dreta, a la mà dreta té unes antes amb plecs d'un material poc flexible; porta una túnica cenyida a la cintura i va descalç.

  Auriga de Delfos
  El cabell està separat per una diadema, pentinat de formes diferents, a flocs per a dalt i arrissat per sota la cinta. Té una mirada absent, l'expressió és relaxada i distreta.

  Estat de conservació: Bo, li falta un braç esquerre, des de més a dalt del colze i la superfície de l'escultura s'ha deteriorat en alguns punts.

 • Autoria i estil escultòric

 • Autor: desconegut, però s'especula amb diversos noms: Pitàgores de Región, Onatas d'Egina, Hegies d'Atenes, Sotades... etc.

  Estil de l'època: L'escultura pertany a un període de transició entre el període arcaic i l'estil classicista, ja que progressivament, la rigidesa i l'estatisme de l'estil arcaic es canvia a pautes i criteris més àgils i dinàmics de principis de l'estil clàssic.

 • Anàlisi formal

 • Composició:

  Volum: compositivament, l'auriga sosté les regnes amb una mà, per tant diem que el volum és obert i extern.

  Proporcions: la relació entre les parts de l'escultura és harmònica, ja que és el cos masculí el que ha estat pres com a punt de referència.

  Eixos de composició: té un ordre considerable, amb simetria i amb verticalitat, ja que l'escultura està dempeus.

  Llum: juga amb el clarobscur amb els plecs de la túnica.

  Expressió: amb marc d'idealització, ja que no hi ha connexió entre l'acció real i l'expressió. L'Auriga té un semblant amable, amb calma i serenitat.

  Auriga de Delfos
  Vestits: porta una túnica cenyida a la cintura amb plecs detallats per la meitat superior, però en canvi, a la meitat inferior, no està gens detallat, ja que originàriament devia estar amagada del mateix carro del grup escultòric.

  Moviment i ritme: Postura immòbil i rigidesa que expressen els plecs verticals, però té moviments nous que no pertanyien a l'estil arcaic.

  Contingut

  Tema: Històric

  Significació

  Iconografia: commemora la victòria de Polyzalos de Gela en una cursa de quadrigues a Delfos.

  Iconològica: Un agraïment al déu Apol·lo.

  Novetat: s'introdueix per primer cop la figura masculina vestida, també és una de les primeres escultura construïdes amb bronze.

  4. Relacions de l'obre amb el seu context històric i amb altres obres

  Causalitat: l'obre la va encarregar el tirà Polyzalos de Gela amb la finalitat d'adreçar-se a Apol·lo, com a ofrena, per a commemorar aquella gloriosa victòria:

  Finalitat: social

  Funció: commemorativa

  Relacions formal i iconogràfiques de l'obra amb l'època històrica:

  L'Auriga de Delfos va ser una de les primeres escultures que formava part de la transició del moviment arcaic al classicisme.
  Descargar
  Enviado por:Angie
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar