Química


Átomo

Resum Física i Química T-7

1 L’àtom

Les partícules de l’àtom son:

  • Els electrons: son partícules de carrega negativa que constitueixen els raigs catòdics
  • Els protons: son partícules de càrrega positiva que constitueixen els raigs Canals
  • Els neutrons: son partícules que no tenen càrrega elèctrica.

2 Models atòmics

2.1 Model atòmic de Thompson

L’àtom està constituït per una esfera de matèria amb càrrega positiva, en la qual hi ha encastats els electrons.

  1. Model atòmic de Rutherford

Els àtoms no son massissos. En el nucli hi ha els protons, i els electrons giren al seu voltant en òrbites circulars.

  1. Model atòmic de Bohr

Els electrons giren al voltant del nucli en nivells energètics ben definits.

2.4 Model atòmic Actual

En el nucli es troben els protons i neutrons.

En els orbitals hi ha els electrons distribuïts en diversos nivells i subnivells

Un orbital atòmic és una regió de l’espai, al volant del nucli, on la probabilitat de trobar l’electró amb una determinada energia és molt gran.


En cada orbital no poden haver-hi més de dos electrons. En cada nivell hi ha un nombre determinat de subnivells que s’anomenen s, p, d o f.

Sistema periòdic dels elements

Moesley va col·locar en ordre creixent de nombre atòmic i va comprovar que tots quedaven en el lloc adequat segons les seves propietats.

Configuració electrònica dels elements

La configuració electrònica d’un element és la distribució dels electrons dels seus àtoms en els diversos nivells, subnivells i orbitals, ordenats de més a menys energia.

Grups i períodes

En cada període apareixen els elements en els quals l’últim nivell de la seva configuració electrònica coincideix amb el nombre del període , situats per ordre creixent de nombre atòmic.

  • El període 1 conté 2 elements
  • Els períodes 2 i 3 contenen 8 elements cadascun
  • Els períodes 4 i 5 contenen 18 elements cadascun
  • Els períodes 6 i 7 contenen 32 i 26 elements cadascun

En cada grup apareixen els elements que presenten el mateix nombre d’electrons en l’últim nivell ocupat.

3 Enllaços

Enllaç iònic  enllaç entre un element metàl·lic i un no-metall. Consisteix en l’atracció electrostàtica entre ions positius i negatius.

Enllaç covalent  enllaç entre dos no-metalls. Es la unió de dos àtoms que comparteixen un parell o més d’electrons.

Enllaç metàl·lic  enllaç entre dos metalls. Es la força atractiva que existeix en els metalls entre els ions positius i els electrons mòbils de valència que els envolten.

Forces intermoleculars  Les forces intermoleculars són les forces atractives existents entre les mol·lècules de les substàncies covalents mol·leculars. Poden ser de dos tipus: Forces de Van de Waals i enllaç d’hidrògen.

Propietats iònics: Sòlids a temperatura ambient, punt elevat de fusió, fràgils, solubles en aigua, no conductors en estat sòlid conductors en altres estats.

Propietats covalents mol·leculars: Gasos,líquids o sòlids amb punt de fusió i ebullició baixos, solubles en aigua i dissolvents orgànics no conductors.

Propietats covalents atòmics: Sòlids amb un punt de fusió alt i molt durs, insolubles i no conductors.

Propietats metàl·lics: Punt de fusió alt, densitat elevada, solubles entre ells en estat fos, bons conductors, es deformen sense trencar-se.

Pàgina
Descargar
Enviado por:Ramagu
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar