Arte


Arxiu de papers


ÍNDEX

Introducció Pàg. 2

Arxiu de papers

-Paper reciclat Pàg. 3

-Paper de cotó Pàg. 4

-Paper Kraft 5

-Paper de diari 6

-Paper couxé 7

-Paper de pastel 8

-Paper de sobre 9

-Paper de regal 10

-Paper Basik 11

-Paper Geler mate 12

-Paper Geler satinat 13

-Paper higiènic 14

-Paper fotogràfic 15

-Paper d'aquarel·la 16

-Paper Ingres 17

-Paper vegetal 18

-Paper d'estraça 19

-Paper de pergamí 20

-Paper de vidre 21

-Paper absorbent 22

-Paper de seda 23

-Paper Pinotxo 24

-Paper de seda satinat 25

-Paper d'arroç 26

-Paper Japonès 27

-Paper fet a mà 28

-Paper de bíblia 29

-Paper verjurat 30

-Paper per embolicar aliments 31

-Cartó ondulat 32

-Cartulina 34

-Cartó satinat 35

-Cartró compacte 33

INTRODUCCIÓ

HISTÒRIA DEL PAPER:

Segons la tradició el primer en fabricar paper (any 105) va ser Cai Lun, un membre de la cort Han Oriental de l'emperador Xinès Hedi. El material utilitzat va ser probablement escorça i el paper es va fabricar amb un motlle de tires de bambú. El paper més antic conservat es va fabricar amb draps al voltant de l'any 150. durant uns 500 any, l'art de la fabricació del paper va estar limitat a Xina; a l'any 610 es va introduïr a Japó, i al voltant del 750 a l'Àsia Central. El paper va aparèixer a Egipte al voltant del 800 però no es va fabicar allí fins al 900.

La utilització del paper va ser introduïda a Europa pels Arabs, i la primera fàbrica de paper s'establí a Espanya al voltant del 1150. al llarg del segles següents la tècnica es va extendre a la majoria dels paísos Europeus. La introducció de la impremta de tipus mòvils a mitjans del s. XV va economitzar molt la impressió de llibres i va suposar un gran estímul per la fabricació del paper.

Inicialment la matèria primera eren troços de drap. Hi va haber varis intents per substituïr-la. Paral·lelamemt es va abaratir el cost de producció introduïnt les màquines que substituïen el procès de moldejat a mà. Les millores de la tècnica va evolucionar i les màquines milloràven, fins que el 1803 H. S. Fourdnier va crear la primera de les màquines eficients per a la fabricació de paper. El problema de la matèria prima barata va ser resolt amb la introducció del procès químic per a produïr polpa, uns 10 anys desprès.

Estats Units i Canadá són els majors productors mundials de paper, polpa i productes relacionats. Finlàndia, Japó, la antiga Unió Soviètica i Suècia també produeixen quantitats significatives de polpa de fusta i paper de premsa. ARXIU DE PAPERS

Paper reciclat

ORÍGEN:

Papereria de Vic (Groc)

CARACTERÍSTIQUES:

Fet a partir de la re-utilització de papers desaprofitats. A simple vista es veuen les diferents fibres i materials del qual està fet. Rarament són de color blanc pur.

GRAMATGE: 80 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS

Utilitzat per a termes estètics i per a ús quotidià.

Paper de cotó

ORÍGEN:

Papereria de Vic (Groc)

CARACTERÍSTIQUES:

Paper fet a partir de fibres naturals de cotó. Acabats irregulars i textura rugosa. Tacte esponjós.

GRAMATGE:140 g/m2

GRA: Mitjà

USOS MÉS FREQÜENTS:

Força utilitzat com a suport per a tècniques aquoses

Paper Kraft

ORÍGEN:

Papereria de Vic (Groc)

CARACTERÍSTIQUES:

Paper verjurat. Presenta una cara satinada i l'altra mate. Textura fibrosa.

GRAMATGE: 100 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Embalatge d'objectes.

Paper de diari

ORÍGEN:

Paper del diari “El 9 Nou”

CARACTERÍSTIQUES:

Paper prim i de cost de fabricació i de compra molt baix . Presenta una satinació reduïda, suficient perquè les imatges impreses sobre ell mostrin un cert nivell de detallisme

GRAMATGE: 50 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Publicitat i premsa escrita.

Paper couxé

ORÍGEN:

Fragment del suplement “El Dominical”

CARACTERÍSTIQUES:

Paper prim. Presenta satinació i per tant, ofereix una bona qualitat d'imatge impresa.

GRAMATGE: 80 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Publicitat, premsa

Paper de pastel

ORÍGEN:

Extret d'un bloc de papers Van Gogh que ja tenia

CARACTERÍSTIQUES:

Per una de les seves cares presenta una petita verjuració diagonal. Aquesta és lleugerament menys setinada que l'altra. Pot trobar-se en varis colors. Rugositat idònia per a les tècniques seques.

GRAMATGE: 110 g/m2

GRA: Fi-mitjà

USOS MÉS FREQÜENTS:

Utilitzat com a suport de tècniques seques, bàsicament

Paper de sobre

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de característiques molt similars a les dels folis convencionals, però amb un gramatge una mica més elevat. Una de les seves cares té una sèrie de línies per tal de que es distingeixi clarament la cara interior de la exterior

GRAMATGE: 100 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Fabricació de sobres

Paper de regal

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper satinat i de gran diversitat d'estampats. Generalment sol ser de colors vius i es basa en un motiu que es va repetint al llarg de tota la làmina. No és gaire adequat per ser utilitzat com a suport artístic

GRAMATGE: 70 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Embolcallament de productes

Paper Basik

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de color blanc, lleugerament satinat i molt ben encolat que ofereix un secatge ràpid de la tinta. Ofereix duresa i regularitat en la seva superfície. És idòni per dibuixar amb llapis sense enfonsar el paper, té un comportament ideal amb qualsevol tipus de rotuladors, i permet un bon traç amb l'estilogràfica

GRAMATGE: 130 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Molt utilitzat com a suport per a tècniques seques o tintes.

Paper Geler (mate)

ORÍGEN:

“Belles Arts”

CARACTERÍSTIQUES:

Força similars a les del bàsik. El paper Geler presenta un gramatge una mica més elevat, una textura minsament més rugosa i un grau de satinació lleugerament més alt. Això fa que el paper Geler sigui més idoni que el Basik com a suport per a tintes d'estilogràfica, ja que aquestes es mostren més definides en el paper Geler.

GRAMATGE: 150 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Similars als del Basik.l

Paper Geler (satinat)

ORÍGEN

“Belles Arts”

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de característiques similars a les del Geler convencional però de tacte més satinat. Això fa que sigui molt utilitzat en el dibuix tècnic, ja que la tinta sobre seu no es dispersa com ho fa en el Basik, per tant permet un grau més elevat de perfecció.

GRAMATGE: 150 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Dibuix tècnic i impressió

Paper higiènic

ORÍGEN: Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de gran plasticitat i amb certa capacitat absorbent. Acostuma a trobar-se en forma de llarga tira, enrotllat al voltant d'un cilindre de cartró d'uns 10 cm de llarg i dividit en segments de 11 cm al llarg de tota la tira. El paper en sí, consta de dues tires col·locades una sobre de l'altre.

GRAMATGE: 40 g/m2

GRA: Mitjà

USOS MÉS FREQÜENTS:

Utilitzat a la llar per a qüestions higièniques

Paper fotogràfic

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper d'elevada satinació que permet una excel·lent qualitat d'imatge. El seu nivell de satinació expulsa qualsevol tipus de tècnica seca o pintures aquoses. Abans de ser tractat químicament, presenta uns components fotosensíbles que permeten el revelat de fotografies.

GRAMATGE: 150 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Utilitzat generalment com a suport per a revelar els negatius fotogràfics i per a imprimir-hi treballs realitzats per ordinador mitjançant l'impressora.

Paper d'aquarel·la

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper amb gran capacitat absorbent. Conté un gran percentatge de cotó en la seva composició i molt poca quantitat d'àcid. Textura granul·lada. Generalment sol ser de color blanc pur

GRAMATGE: 180 g/m2

GRA: Gruixut

USOS MÉS FREQÜENTS:

El paper d'aquarel·la s'utilitza com a suport per les tècniques aquoses com pot ser l'aquarel·la, la tinta xina el gouache...

Paper Ingres

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper verjurat i amb la rugositat ideal per a les tècniques seques. Conté un 30 % de cotó en la seva composició. Ha set produït sense àcid, amb reserva alcalina i tractament antifúngic per a garantir una conservació inalterable

GRAMATGE: 110 g/m2

GRA: Mitjà

USOS MÉS FREQÜENTS:

Suport per a les tècniques seques

Paper vegetal

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper que mitjançant tractaments químics presenta un elevat nivell de translucidesa fins al punt de que no té un color propi..

GRAMATGE: 90 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Utilitzat sobretot en la calca i en la presentació de treballs, com a recurs estètic.

Paper d'estraça

ORÍGEN:

Papereria de Vic (Groc)

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de baix cost de fabricació. Textura fibrosa i coloració irregular

GRAMATGE: 110 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Embolcallatge de productes. També és molt utilitzat per a realitzar esboços

Paper de pergamí

ORÍGEN:

Papereria de Vic (Groc)

CARACTERÍSTIQUES:

Imitació dels antics papers de pergamí de l'edat mitjana fabricats a partir de pell de xai. Presenta un cert grau de translucidesa. Tot i això és un paper d'un gramatge i força elevat. La concentració de les fibres al llarg del paper és irregular. Això fa que la seva translucidesa també sigui força irregular. l

GRAMATGE: 150 g/m2

GRA: Fi-mitjà

USOS MÉS FREQÜENTS:

Utilitzat per a motius estètics

Paper de vidre

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de certa densitat que posseeix en una de les seves cares una fina làmina de cristalls per tal d'augmentar la seva rugositat. La seva cara llisa està feta d'un paper molt semblant al paper d'estraça.

GRAMATGE: 180 g/m2

GRA: Mitjà

USOS MÉS FREQÜENTS:

S'utilitza molt en bricolatge com a eina per a polir superfícies rugoses

Paper absorbent

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de poc gramatge, constituït en un gran percentatge per cel·lulosa. Els seus components i els forats distribuïts al llarg de tot el paper de manera uniforme fan que aquest paper tingui una gran capacitat absorbent.

GRAMATGE: 40 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Ús domèstic, sobretot en cuines.

Paper de seda

ORÍGEN: El punt d'Art

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de densitat molt reduïda amb un grau de transparència elevat. Pot trobar-se en molta varietat de colors. Resulta molt incòmode i complicat realitzar algun tipus de dibuix damunt seu. Textura fibrosa i gran maleabilitat

GRAMATGE: 20 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Manualitats, separació de seccions d'un treball o estètic

Paper pinotxo

ORÍGEN: “El punt d'Art”

CARACTERÍSTIQUES:

El paper pinotxo presenta una sèrie de minúscules arrugues que fan que tingui una rugositat vertical i una certa elasticitat. Sol ser comercialitzat amb una gama de colors molt vius.

GRAMATGE: 40 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Manualitats, separació de seccions d'un treball o estètic.

Paper de seda satinat

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

El paper de seda satinat presenta unes característiques força similars a les del paper de seda. El gramatge és pràcticament el mateix i el tacte, tot i no tenir textura fibrosa, és força semblat. No obstant, el paper de seda satinat té un grau de translucidesa més baix. D'aquesta manera s'aconsegueix que les imatge quedin millor impreses.

GRAMATGE: 25 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Us comercial

Paper d'arròs

ORÍGEN: Comprat a un estanc

CARACTERÍSTIQUES:

El paper d'arròs és conegut per la seva reduïda densitat. Això fa que sigui un paper molt manejable. També presenta un grau de translucidesa elevat.

GRAMATGE: 20 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

S'utilitza per a “liar” substàncies que posteriorment seran fumades

Paper Japonès

ORÍGEN.

El punt d'Art

CARACTERÍSTIQUES:

Presenta tot un seguit de fibres i talls de plantes de diferents gruixos i mides distribuïts al llarg de tot el paper. No és de coloració uniforme, sinó que el “fons” presenta un color i els elements vegetals són d'un altre. El gruix del paper és molt irregular i el seu tacte molt radical. Textura rugosa. Es pot trobar en varis colors. És una mica translúcid.

GRAMATGE: 70 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Usos estètics

Paper fet a mà

ORÍGEN: Papereria de Vic (Groc)

CARACTERÍSTIQUES:

El paper fet a mà presenta una irregularitat en la textura i en el color. Els seus marges no són rectes i sovint presenta motius vegetals per tal de donar peculiaritat i individualitat a la fulla. Les seves característiques recorden els papers antics.

GRAMATGE: 160 g/m2

GRA: Mitjà

USOS MÉS FREQÜENTS:

Termes estètics, dibuix

Paper de bíblia

ORÍGEN:

Extret d'una guia telefònica

CARACTERÍSTIQUES:

Molt similar al paper de diari, però amb una densitat més reduïda. El seu cost de fabricació és baix i la seva qualitat és mínima.

GRAMATGE: 40 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Utilitzat per a l'impressió de llibres de gran format, com les guia telefònica, les pàguines grogues etc.

Paper verjurat

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Paper de textura rugosa i regular, sobretot en una cara. Tot i semblar-ho no és gaire idoni per a les tècniques aquoses ni per les seques. Pot trobar-se en diversos colors, però tots ells de tonalitat baixa.

GRAMATGE: 170 g/m2

GRA: Gruixut

USOS MÉS FREQÜENTS:

El paper verjurat és molt utilitzat per a l'edició de tarjetes o invitacions.

Paper per a embolcallar aliments

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Nivell de satinació alt, pert tal d'augmentar la impermeabilitat i evitar que els líquids continguts dintre seu es vessin. S'arruga amb facilitat.

GRAMATGE: 80 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQÜENTS:

Utilitzat en carnisseries, fruiteries i per servir qualsevol tipus d'aliment amb una certa humitat.

Cartró ondulat

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

El cartró ondulat està constituït per tres làmines de cartó primes. La làmina central està distribuïda en forma d'ona. Les altres dues es col·loquen una a sobre i l'altra a sota. D'aquesta manera s'aconsegueix una única làmina força compacte i gruixuda amb un estalvi de matèria considerable. Degut als seu ús aquest cartró no presenta gens de maleabilitat ni plasticitat.

GRAMATGE: 200 g/m2

GRA. Fi

USOS MÉS FREQUENTS:

Embalatge de productes fràgils.

Cartulina

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Làmines de gramatge força més elevat que els folis convencionals. Les seves característiques i la seva economía han fet que sigui un dels papers més utilitzats.

GRAMATGE: 150 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQUENTS:

La cartulina és un tipus de paper multiusos. Pot ser utilitzat com a suport per a dibuix o pintura, o bé per separar seccions d'un treball, per la realització de portades...

Cartró satinat

ORÍGEN:

Domèstic

CARACTERÍSTIQUES:

Cartró de gruix normalment prim que conté una làmina satinada en una de les seves bandes. D'aquesta manera s'aconsegueix una làmina amb qualitats d'imatge i d'una resistència alta.

GRAMATGE: 190 g/m2

GRA. Fi

USOS MÉS FREQUENTS:

Packaging

Cartró compacte

ORÍGEN:

Revers d'un bloc de papers

CARACTERÍSTIQUES:

Cartró d'elevada solidesa i gruix. Format a partir de la superposició de làmines més primes. Textura fina i coloració uniforme.

GRAMATGE: 350 g/m2

GRA: Fi

USOS MÉS FREQUENTS:

Ideal per a contraportades i per a la construcció de maquetes o estructures lleugeres

Tècniques Gràfico-Plàstiques arxiu de papers

-2-
Descargar
Enviado por:Mercimen
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar