Literatura


Apunts de L'Escanyapobres; Narcís Oller


APUNTS DE L'ESCANYAPOBRES:

 • La avarícia:

 • Es un tema universal del qual el primer autor que en parla d'això es Plauta.

  Ex: l'Avar de Molier

  El llibre es titula Escanyapobres que es un mal nom que anònimament se li ha atorgat al protagonista.

  Li diuen així perquè a la segona meitat del segle XIX es produeix una crisi pagesa (agrícola) i el protagonista (Oleguer) s'aprofita i deixa diners als afectats a canvi de que li tornin amb interessos. D'aquesta manera acaba explotant a aquests gent pobre i abusa sense compassió d'ells. D'aquí be el nom escanyapobres que es un sinònim d'avarícia.

  La novel·la te un subtítol que es diu: “estudi d'una passió”. La passió es refereix a la avarícia. Es diu així perquè va d'acord amb la estètica naturalista que aquesta defensa a la novel·la científica.

  En l'escanyapobres ens trobem una història individualista (el protagonista) i a la vegada col·lectiva degut a l'avarícia que afecta al tercet de personatges de la novel·la que son: L'Oleguer, la Tuies i el notari.

  Pratbell, que es on viu el protagonista, s'ha enriquit gràcies a la construcció de la carretera i per això s'han obert molts magatzems com la d'Oleguer en la novel·la.

  Mes tard l'arribada del ferrocarril arruïna aquests magatzems i els seus negocis, i per això s'arruïna el negoci de l'Oleguer.

  El ferrocarril però significa el símbol del progrés i l'Oleguer rebutjant al ferrocarril està rebutjant el progrés.

  Es un personatge reaccionari. El que fa es guardar-se els seus diners, amagar-se'ls perquè no se'n fia de ningú.

  L'Oleguer mostra una individualisme patològic, es resisteix a qualsevol canvi.

  El que fa l'autor Narcís Oller es reinterpertar la figura de l'avar dins un nou context (el context de la revolució industrial).

  Una de les conclusions que es poden treure es que l'Oleguer es un inadaptat de la seva època.

 • Personatges:

 • Entre el tercet hi ha diferents graus d'avarícia.

  L'OLEGUER: es un personatge foraster, no se sap res de la seva família ni dels seus amics, únicament en el poble es fa amb els altres dos membres de tercet.

  Es un personatge solitari, que no se sap massa com ha fet els diners i viu de forma miserable no volen gastar els diners, en espais buits, tancats i foscos.

  Es un personatge excèntric, també es animalitzat perquè al llarg de la novel·la se'l compara amb animals desagradables.

  Ex: rata, gat, furó, aranya, bèstia, talp.

  Es un home-màquina perquè fa sempre el mateix mecànicament

  Son coses que el fan deshumanitzar-lo. En la novel·la també canvia un cavall per un mul.

  També una de les seves característiques es l'erotisme pels diners. Els diners son la seva única amant.

  Els diners li proporcionen paers inexplicables i ofereix tota la seva tendresa que no sap donar a una dona.

  EL NOTARI XIRINAC: es el menys avariciós i menys cruel del tercet. El seu desig es el desig de posseir propietats, terrenys.

  LA TUIES: es un personatge amb un cor molt dur per exemple amb la actitud que te quan es mor el seu primer marit (el notari). Es cruel amb la Cuixeta (la serventa del castell).

  Es l'antítesi de la Cileta

  Te una relació maternofilial amb l'Oleguer.

  L'Oleguer no es deixa dominar per la Tuies, però acaba sent una víctima com el notari.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar