Nutrición y Dietética


Anorexia nerviosa


L'ANORÈXIA

Què és l'anorèxia nerviosa?

L'anorèxia nerviosa és un trastorn alimentari caracteritzat per una preocupació per la massa corporal (pes) i l'alimentació, així com per una conducta dirigida a perdre pes, pautes particulars de manipulació d'aliments, intensa por a l'augment del pes i alteració mental de la imatge corporal. La causa de l'anorèxia és aparentment psíquica deguda a tensions sexuals i socials produïdes pels canvis físics associats a la pubertat, que es presenta com una fòbia als aliments.

El procés més típic és començar a reduir l'ingesta d'aliments alts en calories ( dolços, snaks...), per després voler passar a pesar menys i restringir els aliments més habituals ( pa, pasta, llegums,...) Juntament amb una pràctica excesiva d'exercici.Cada cop son més idiosincràtiques en els hàbits alimentaris. S'inicien , llavors els símptomes derivats de la pèrdua de pes a pesar de que encara oculten, ignoren o rebutgen l'existència de la malaltia.
Es van retirant de les activitats socials i molt freqüentment es tornen irritables i hostils amb la familia. Se produeix una disminució del seu rendiment intelectual, es tornen distretes, deprimides i apàtiques. Intenten controlar la sensació de fam durant mesos o anys, però a vegades no ho poden fer i realitzen ràpids i importants augments de pes que les pot dur a obesitat. Poden iniciar llavors quadres de bulimia que les duu a l'autoinducció de vòmits i al consum excesiu de laxants i diurètics, el malestar i els sentiments de culpa són constants.

Qui pateix aquesta malaltia?

Aquesta malaltia afecta principalment a les dones d'entre 15 i 30 anys. Tot i que en els últims 10 anys la seva incidència ha augmentant en un 8,5% en les dones, els homes també en queden afectats però amb una incidència molt més baixa: per cada 10 dones afectades hi ha 1 home afectat. 'estima que la freqüència d'anorexia nerviosa és de casi 1 per 100,000 a la població total, però en adolescents de families de clase mitja o alta pot ser fins a 1:200.

Quin és el perfil d'una persona anorexica?

El perfil de l'anorèxica nerviosa és:
Una disminució de concentració
Apatia , depresió, labiabilitat
Ansietat, irritabilitat
Canvis de personalitat
Aillament social
Disminució de l'apetit sexual
Gran preocupació pel menjar
Hàbits dietètics inusuals
Sempre està present un trastorn en la percepció de la imatge corporal, se veuen "gordes" encara que no sigui real.
Les característiques psicològiques són :
Una resposta afectiva limitada
Pobre relació social
Falta d'autoestima
Autocrítica intensa Tot això fa que sigui necessari el Visió negativa de la vida tractament psiquiàtric
Hiperactivitat física.
Inseguretat, rigidesa i frustració

Com afecta aquesta malaltia?

L'anorèxia afecta a la majoria dels sistemes de l'organisme, per tant presenta símptomes molt variats:

 • pèrdua del 25% de la massa corporal juntament amb la pèrdua de la major part del teixit adipós;

 • intolerància al fred;

 • atròfia muscular;

 • disminució del tamany de les genives i menor duresa dental i òssia [osteoporosi];

 • absència de menstruació per afectació del sistema endocrí [amenorrea secundària per hipogonadisme hipotalàmic];

 • afectació del sistema cardiovascular: bradicàrdia, hipotensió;

 • augment de la susceptibilitat a infeccions degut una depressió del sistema immune;

 • pèrdua de cabell per afectació del sistema endocrí;

 • restrenyiment degut a l'excés de laxants;

 • afectació del sistema nerviós causant apatia, irritabilitat, però majoritàriament depressió.

En casos de major gravetat es poden donar les complicacions següents:

 • deshidratació amb el seu corresponent desequilibri iònic [hipopotasèmia, etc.],

 • arítmies,

 • xoc,

 • malnutrició greu .

Quines solucions hi ha per combatre la malaltia?

No s'ha demostrat que el tractament farmacològic sigui eficaç per se en l'anorèxia nerviosa o la depressió que l'acompanya, s'ha de combinar amb altres formes de tractament. Aquesta depressió apareix com a conseqüència de la desnutrició, i per tant, és aconsellable aconseguir una recuperació del pes abans de començar la medicació.

En 1991 s'havien detectat 9 casos a tota Espanya, actualment n'hi ha 500.000, dels quals un 64% han patit intents de suicidi.
En un 50% dels hospitals espanyols no existeix personal especialitzat ni hospital de dia per atendre a les malaltes. L'hospitalització se duu a terme en casos greus amb l'objectiu que augmentin 4-5 kilos de pes, se'ls hi dóna l'alta enviant-les a l'unitat de salut mental que com a prest dónarà cita en un temps mínim de 45 díes, per tant tornen a l'ambient habitual i queden exposades a la malaltia un altre cop Cada vegada les recaigudes són més greus.
El tractament privat costa al voltant de 30.000.000 ptes. I un 51% dels casos que segueixen el tractament privat han fet o fan els ingressos a l'hospital públic.
Actualment sols hi ha una proposició no de llei celebrada el 25 de juny de 1997 que recull la preocupació davant l'increment , cada cop més alarmant, de families afectades. Però encara no s'han posat els mitjans.

Com afecta la publicitat?

L a informació moderna se fonamenta en la idea de que VEURE és COMPRENDRE, la qual cosa sembla una regressió intelectual. En aquest moment abans dels 12 anys un infant haurà vist uns 100000 anuncis de televisió que contribuiran a interioritzar les normes ideològiques dominants i a ensenyar-lis criteris consensuats de bellesa, bondat , justicia, veritat... és a dir els quatre valors morals sobre els quals s'edificarà la seva visió moral i estètica del món. Anem en camí de que la televisió, imposi els criteris emocionals com a superiors als racionals.La televisió construeix l'actualitat i estableix en les ments la idea que la importància dels aconteixements és proporcional a la seva Riquesa en imatges".
Quins valors mostra la publicitat? La juventut, la bellesa, l'agressivitat, l'status social...
Crea una continua insatisfacció, sensació de carència
Produeix una impressió instintiva per vendre sense arguments, irracinalment.
Tracta de que el que el consumidor desitja coincideixi amb el que ha de ser.

Socialment per tant existeix una influença conjunta de:

- informació
- publicitat

- marketing social
Descargar
Enviado por:Catalaneta
Idioma: catalán
País: España

Te va interesar