Matemáticas


Angles


 • angles és la porció de pla limitada per dues semirectes amb l mateix origen. Les semirectes són els costats de l'angle i l'origen comú, el vèrtex de l'angle.

 • Dos angles que tenen el vèrtex i un costat en comú es diu que són consecutius.

 • Dos angles són suplementaris quan col·locats com a consecutius els dos costa no comuns es troben en línia recta.

 • Comparació d'angles: donant dos angles, els superposem amb el vèrtex i un costat en comú: una forma de fer-ho és dibuixar-ne una en un paper transparent i colocar-lo sobre l'altre.

Poden donar-se tres casos:

1 si coincideix.......... són iguals.

2 si coincideix.......... més petit.

3 si coincideix.......... més gran.

 • operacions amb angles:

Suma: Fem coincidir un costat de cada angle. L'angle els costats del qual són el que no coincideixen és l'angle suma.

Resta: superposem el més petit al més gran.

Multiplicació d'un angle per un nombre natural: es suma l'angle tantes vegades com indica el nombre.

 • si dos angles són suplementaris i iguals, cadascun d'ells és un angle recta.

 • Quan dues rectes es tallen formant quatre angles rectes s'anomenen perpendicular.

 • El grau és la mesura de l'angle que resulta de dividir un angle recte en 90 parts iguals. Un grau s'escriu 1º.

Angle recte = 90º

 • submúltiples del grau

1 grau = 60 minuts - 1º = 60'

1 minut = 60 segons - 1' 60''

- Definició d'angles: angle es la porció de pla limitada per dues semirectes amb el mateix origen.

- segons: Per la mesura precisa d'angles es necessiten diversos de la unitat. De la mateixa manera que en el temps, s'utilitza el sistema sexagesimal de base 60.

Els segons són submúltiples de grau, a l'igual que els minuts.

1 grau = 60 min -- 1º = 60'

1 min = 60 seg. - 1' = 60''

 • Dibuix d'un angle i els seus elements:

costat

vèrtex

 • angles consecutius: Dos angles són consecutius quan tenen el vèrtex i un costat en comú.

 • Angles complementaris: Dos angles són complementaris quan la seva suma és un angle recte.

 • Angles suplementaris: Dos angles són suplementaris quan la seva suma és 180º.

 • angle recte: fa 90º

 • angle pla: fa 180º

 • angle complet: 360º

 • unitats per medir angles: per poder mesurar angles s'utilitza una unitat anomenada grau.

 • El grau és la mesura de l'angle que resulta de dividir un angle recte en 90 parts iguals.

 • Un grau s'escriu 1º. Per tant, la mesura d'un angle recte és de 90º. El grau té submúltiples, els minuts i els segons.

 • Quant sumen els angles interiors d'un triangle? La suma dels angles de qualsevol triangle és de 180º. Hi ha una relació entre les longituds dels costats i les mides dels angles oposats.
Descargar
Enviado por:Rocio
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar