Literatura


L'amic retrobat; Hans Schwarz


L'amic retrobat


Lèxic:

 • Brogit: Successió confusa de sorolls, remor que mou una multitud, un corrent d'aigua, els

 • rompents de la mar, el vent en el fullatge.

 • Daguerreotip: Fotografia obtinguda sobre una placa metàl·lica.

 • Encoratjar: Donar ànim, coratge ( a algú).

 • Minar: Desgastar

 • *Adquirir: Atènyer, guanyar la possessió ( D'alguna cosa).

 • *Altri: Un altre.

 • *Cisell: Eina consistent en una barra d'acer, acabada en un extrem en un tall, i per l'altre en un cap.

 • *Confortar: Donar força en el dolor.

 • *Conhortar: Animar (algú que té un estat d'ànim moralment)

 • *Elogi: Judici favorable sobre algú o alguna cosa.

 • *Elogiosa: Que expressa o conté *elogi

 • *Groller: Bast, grosser.

 • *Injuria: Ofensa feta al nou, a l'honor, *d'altri amb paraules o actes.

 • *Injuriosa: Que implica *injuria

 • *Matusser: Que treballa, que procedeix, que es fet, *grollerament.

 • *Monòton: Que cansa per la seva uniformitat, per la seva repetició de les mateixes coses.

 • *Ornamentació: Acció o efecte de adornar.

 • *Pòrfir: Roca formada per cristalls, d'un vermell fosc.

 • *Propens: Que té tendència a alguna cosa.

 • *Unànime: Dit d'allò que és plenament compartit per tots els membres d'un grup.

 • *Zel: Interès actiu, a favor d'una persona o idea.

 • Abolició: Acció de destruir anul·lar.

 • Abstreure: Aïllar-se amb la pensa, no prestar cap atenció o cap interès a res d'exterior per

 • lliurar-se de la pensa.

 • Àdhuc: Fins i tot.

 • Adquisició: Acció d'adquirir. La cosa adquirida.

 • Àgata: Varietat de quars, de la Calzedonia

 • Agnosticisme: Actitud que declara inaccessible a l'enteniment a l'enteniment humà tota noció de

 • l'absolut.

 • Amainar: Abaixar o plegar en tot o en part.

 • Amatent: Disposat, aparellat a fer; a punt de fer.

 • Ambre: Resina fòssil de diferents coníferes, utilitzada per a la fabricació d'objectes

 • *d'ornamentació

 • Antediluvià: Anterior al diluvi. Expressió que significa molt antic.

 • Apedaçar: Posar pedaços a la roba.

 • Àries: Raça originaria del nord d `Europa.

 • Arrecerat: Protegit.

 • Atàvica: Relatiu o pertanyent a un avantpassat.

 • Ateu: Que nega l'existència de Déu.

 • Atrinxerar: Defensar una plaça, una posició de terreny, etc. Amb trinxeres, etc.

 • Avesar: Acostumar habituar.

 • Avesat: Acostumat

 • Balbucejar: Parlar articulat els mots se manera poc clara.

 • Barroer: Que treballa malament, poc mirat en la feina, *matusser.

 • Batussa: Acte de batre's dos o més a cops, a pedrades, a trets, etc.

 • Befa: Burla.

 • Benvolent: Que mostra bona voluntat, envers els altres.

 • Bífida: Llengua amb dos puntes.

 • Bisó: Animal semblant al bou en figura i grandària però amb pèl llarg i eriçat i amb l'esquena

 • corbada format un gep en la seva part anterior.

 • Brau: Valent davant del perill, en la lluita

 • Bravament: amb *bravesa

 • Bravesa: Qualitat de *brau

 • Bri: Trosset solt d'un filament o cos petit de forma semblant.

 • Brocat: Amb bordats d'or o argent.

 • Carei: Closca de tortuga de mar, de que es fan capses, pintes, etc.

 • Catalitzar: Provocar per la seva sola presencia la realització de quelcom que existia potencialment.

 • Cisellada: Peça treballada amb un *cisell

 • Cohibir: Pensar sobre l'ànim d'algú, retenir-lo d'obrar.

 • Confort: Acció o efecte de *confortar.

 • Conhort: Acció i efecte de *conhortar.

 • Convenciment: Acció i aspecte de convèncer.

 • Convicció: Creure amb la veritat en certs principis religiosos, polítics etc.

 • Copsar: Agafar, atrapar al vol.

 • Croats: De Croacia.

 • Deïtat: Divinitat.

 • Dèlia: De l'illa de Delos.

 • Desarrelar: Fer desaparèixer, extirpar (una habitud, una passió, una creença, etc.)

 • Desdenyós: Que té, que mostra, que expressa, desdeny, menyspreu.

 • Desesper: Desesperació

 • Desmaï: Arbre d'escorça civellada, de branques penjats i de fulles color verd pàl·lid.

 • Devoció: * zel per la religió , per les pràctiques religioses.

 • Distinció: Classe.

 • Dori: Individu d'una raça que envaí la Grècia al segle XVII abans de Jesucrist

 • Dòric: Un dels ordres de l'arquitectura clàssica.

 • Efímera: De molt curta durada.

 • Efusió: Manifestació càlida, dels sentiments afectuosos.

 • Embadalir: Suspendre, la contemplació d'una cosa, l'ànim d'algú.

 • Embriac: Que té les facultats pertorbades pel vi o qualsevol altre beguda alcohòlica.

 • Eminent: Que sobrepassa a tots els altres.

 • Emmiralla: Donar, un mirall, per reflexió, la imatge d'un objecte.

 • Emular: Cercar d'igualar o supera algú, o les accions d'algú, en alguna cosa, especialment un mèrit.

 • Engendrar: Fer néixer, causar, ocasionar.

 • Envers: Cap a, en direcció a.

 • Epítets: Qualificació *elogiosa o *injuriosa donada a algú.

 • Erecte: Dret en posició vertical sense corbar-se.

 • Escrutar: Investigar a fons per descobrir o saber alguna cosa.

 • Espècimen: Mostra, part d'una cosa destinada a donar una idea restant.

 • Espígol: Planta herbàcia perenne, de flors blaves agrupades a l'extrem de la tija.

 • Estepa: Extensa planura estèril.

 • Estilogràfica: Ploma que porta el dipòsit de tinta incorporat al mànec.

 • Esvàstica: Creu gammada, símbol del moviment nazi.

 • Ètic: Paga.

 • Evasiva: Que tendeix defugir una dificultat.

 • Follia: Estat de qui ha perdut la raó; bogeria.

 • Fonaments: Part essencial sobre que recolzen les altres.

 • Fraudulent: Fet amb engany.

 • Frisava: Impacientar-se vivament.

 • Funcional: Destinat, solament, a fer la seva funció.

 • Fútil: De gens importància, que no val la pena d'ocupar-se.

 • Gargot: Traç imperfecte, com és ara les lletres traçades per una mà poc traçuda a escriure.

 • Genuïna: Que té realment l'origen o caràcter que aparenta tenir.

 • Ghetto: Sector social, delimitat geogràficament, on la població té unes característiques pròpies.

 • Grif: Animal fabulós meitat àguila i meitat lleó.

 • Hom: Usat com a subjecte quan es vol significar que l'acció expressada pel verb es realitzada

 • per una o més persones sense dir quines.

 • Hostil: Propi d'un enemic, que mostra la disposició d'un enemic.

 • Iarda: mesura anglesa equivalent a 91 centímetres

 • Imperar: Dominar, tenir un comandament absolut.

 • Impetuós: Que es mou , es llança, amb força i violència.

 • Impregnar: Introduir entre las partícules (d'una substància) amb partícules d'un altre.

 • Inexorable: Que no es deixa vèncer pels precs, inflexible.

 • Jactar: Donar amb paraules d'aprovació i aplaudiments a algú o alguna cosa , excessivament.

 • Jade: Mineral verd.

 • Kàiser: Títol de l'emperador d'Àustria (des de 1804) i de l'emperador d'Alemanya (des de 1871).

 • Llessamí: Planta enfiladissa, amb fulles oposades i flors blanques i oloroses.

 • Llinatge: Conjunt de tots els descendents per línia masculina.

 • Llorer: Arbre de flors petites i fruits negres.

 • Malaquita: Carbonat bàsic de coure, mineral que cristal·litza.

 • Maldestre: Mancat de destresa.

 • Meticulós: Relatiu o pertanyent a persona que s'hi fixa molt en les coses.

 • Mística: Expèrencia, veritable o suposada, d'unió directe de l'home amb la divinitat.

 • Monotonia: Qualitat de *monòton

 • Nítid: De forma precisa i clara.

 • Nòrdic: Relatiu o pertanyent als pobles germànics del nord d'Europa o a llurs llengües.

 • Obsedit: Obsessionat.

 • Ominosa: Abominable

 • Perllongar: Fer més llarga una cosa material afegint-hi una cosa.

 • Pidolaire: Persona que demana humidament una almoina, un favor, una gràcia.

 • Platea: En un teatre, planta baixa on hi ha una sèrie de files de cadires o butaques per als

 • espectadors.

 • Pollancre: Arbre de capçada irregular, borrons sense pèls i enganxosos, fulles ròmbiques.

 • Porfiric: Relatiu o pertanyent al *pòrfir; semblant al *pòrfir.

 • Profusió: Gran abundància.

 • Profusió: Gran abundància.

 • Règia: Relatiu o referent al rei.

 • Roba de batalla: Roba dura, forta, resistent.

 • Rude: Inculte, mancat de delicadesa, de refinament, de cortesia.

 • Safrà: Planta de flors grosses amb 6 pètals i 3 estigues.

 • Sargir: Refer amb l'agulla el teixit duna roba foradada imitant el teixit original.

 • Secular: UN cop al segle o que dura tot un segle.

 • Selecte: Dit de les coses millors, que excel·leixen entre les de la mateixa espècie.

 • Senyeres: Bandera

 • Sionisme: Moviment inaugurat a la segona meitat dels segle XIX per rabins i pensadors jueus

 • de l'Europa oriental, encaminant a reconstruir Palestina.

 • Socraters: Escriptor grec.

 • Soscavar: Excavar per dessota (d'una cosa) deixant-la en fals.

 • Superba: D'una magnificència, d'un bellesa que imposa.

 • Suspicaç: *Propens a concebre sospites, a tenir desconfiança.

 • Tanagra: Petita estàtua d'argila.

 • Tènue: D'una finesa.

 • Testa: Cap

 • Tiara: Lligadura alta que usaven els antics perses.

 • Torbat: Alterar la quietud, la serenitat, etc.

 • Torbat: Alterat de la quietud, alterat pel curs natural, el bon funcionament , l'estat normal.

 • Trametre: Fer anar (algú o alguna cosa) a la seva destinació.

 • Trontollar: Moure's amb un ràpid moviment de vaivé.

 • Unanimitat: Qualitat *d'unànime.

 • Unicitat: Sensació d'únic.

 • Viratge: Lloc d'un camí, d'una carretera, etc., on cal fer una girada més o menys forta.

 • Von: “de” en alemany

 • Abnegació: Actitud *incondicional dirigida a accions, persones o cosses.

 • *Incondicional: Sense condicions

 • Romandre: Pemaneixer.

 • Port: Manera de ser amb classe.


Personatges:

Protagonistes:

Hans Schwarz.

Graf von Honefels, Konradin

Antagonistes:

Bollacher

Schulz

Secundaris:

Mare Hans

Pare Hans

El grup els Caviar (Rutter, Müller i Frank)

Decoratius

Herr Zimmermann

Klett

Max Loehr

Mare Konradin

Pare Konradin

Majordom Konradin

Alumnes classe
Nazi

Espai/Temps

Stuttgart (Alemanya)/Des de Febrer de 1932.

Casa de Nova York (Amèrica)/ Trenta anys desprès més o menys al 1962”

La historia dura un any exactament.

Temps lineal.

Narrador

El llibre està escrit amb primera persona.

L' ha escrit Hans Schwarz al cap de trenta anys.

Resum

En plena Alemanya, un nen jueu, Hans, i un nen aristòcrata, Konradin, s'han fet molt amics. Però la seva amistat no pot durar massa, per què la mare de Konradin està d'acord amb Hitler amb la idea que els jueus son una raça inferior. Va començar el moviment naziste, i els dos amics no van tornar a parlar a causa de conflictes a l'aula sobre aquest tema. Hans va anar a Amèrica i al cap de trenta anys rep una carta de la seva antiga escola alemanya, demanant-li diners per fer estàtues dels alumnes morts a la guerra, en la mateixa carta sortia la llista dels alumnes morts. Entre ells estava al seu amic Konradin, executat per un complot per matar a Hitler.

Opinió personal

El llibre m'ha agradat però quan ha anomenat els escriptors... era molt pesat, igual que quan descrivia (deia molts detalls i llavors s'allargava molt). Al final m'ha agradat molt per què m'ha impressionat que en l'últim moment, sense cap paraula a continuació, sense expressar els sentiments, reaccions, etc., que ha suposat la mort de Konradin, amb aquestes circumstancies, per en Hans.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar