Sociología y Trabajo Social


Alcoholisme


 

L'ALCOHOL

QUÈ ÈS L´ ALCOHOLISME ?

 

 

L'alcoholisme ès una enfermetat crònica , progresiva i de vegades mortal ; ès un transtorn primari i no un sistoma de unaltres enfermetats o problemes emocionals .La química del alcohol li permet afectar casi tot tipus de cèlula en el còs incluint les que ès troben en el sistema nerviòs central.En el cervell , el alcohol conecta amb els nostres responsables del plaer i altres sensacions desitjables ; després de la expocició prolongada el alcohol , el cervell s'adapta als canvis produits per el alcohol i ès torna dependent de eels .Per les persones que sufreixen d´álcoholisme , el prendre ès converteix en el medi principal a través del cual poden conectar amb persones , treball i vida .El alcohol domina el seu pensament , emocions i accions .La gravetat d´aquesta enfermetat està afectada per factors de clase genètica, psicològica , cultural i de dolor físic .

 

QUÈ CAUSA L´ALCOHOLISME ?

 

 

El tan sols fet de de pendre de manera regular i consistent durant un transcurs de temps pot ocasionar una sensació de dependència i síntomas de supresió durant els períodes de abstinència ; aquesta dependencia física , no ès la única causa del alco-holisme .Els estudis amb persones que sufreixen enfermetats crònique s que han près medicaments contra el dolor per molt temps , han demostrat que una vegada la persona resisteix el procés de supresió física , de vegades perd el desitj per les drogues que estava prenent .Perque una persona se torni alcohòlica , per lo general es tendràn que tenir en conte altres factors biològics , genètics , culturals, i psicològics.

 

 

 

QUI ÈS CONVERTEIX EN UN ALCÒHOLIC?

 

 

Una enquesta nacional realitzada en 1996 va revelar que 11 milions de estadouni-denses de bebedors alcòholics seriosos (cinc o més begudes per ocasió en cinc díes en un mes) en el mès anterior a la enquesta.Les persones amb antecedents familiars de alcoholisme tenen major probabilitat de comencar a prendre abans dels 20 anys i de convertirse en alcòholics .Sense pensar, que cualsevol persona que comença a pendre en l'adolescència corr un risc major actualment,1,9 milions de jòvens entre les edats de 12 i 20 anys ès consideren bebedors serios i 4,4 beuen fins a embriagarse .

Ès alentador saber que en 1979 casi el 50 % de els jòvens entre les edats de 12 i 17 anys consumeixen alcohol ; e 1996 aquest porcentatge había baixat a 18,8%.Encara que el alcoholisme ès desarrolla per lo general durant els primers anys d'adult , els ancians no estàn aexents .De fet , en un estudi , 15 % del s homes i 12% de les dònes sobre l'edat de 60 anys preníen mès que el estàndar nacional de consum d'alcohol excesiu .El alcohol afecta el còs vell de manera diferent : les persones que mantenen els mateixos patrons de consum de alcohol a mesura que enveieixen poden facilment desarrollar dependència sin darse conta.La depresió i la ansiatat poden desempenyar una funció important en el desenvolupament de l'alcoholisme entre els ancians quins de vegades estàn subjects a canvis de vida no desitjats , com la jubilació , la pèrdida de un familiar o amic i problemes mèdics .

 

SIGNOS EXTERIORES REVELADORES DE UNA DEPEDENCIA AL ALCOHOL

--enrojecimiento de la cara y de las zonas expuestas a la luz (mejillas, nariz y manos)

--temblor de manos

--lengua sucia (de color blanco)

--enrojecimiento de las conjuntivas de los ojos

 

 

CAUSES QUE PROPICIEN L'ALCOHOLISME

 

Les principals causes que propicien l'alcoholisme són: les costums familiars, les pres-sions personals i socials, la publicitat exagerada i insinuant. Però en els joves princi-palment el que causa el prendre, són els amics, doncs existeix molta tensió quan desitges que els teus amics t'acceptin. Però no és una cosa que es desitgi realment.

EL GÈNERE

 

La majoría de els alcòholics són homes, però , no obstant, , la incidència del alcoholisme entre les dònes ha estat aumentant durant els últims 30 anys.Prop del 3,9 dels homes són bebedors serios i el 1,9 de les dònes ; 22.8% dels homes beuen fins a embriagarse , comparat amb el 8,7% de les d`nes .En general , les dònes jòvens amb problemes d'alcohol tenden a seguir els patrons de beguda de l'alcohol dels seus pares .Les dònes que sòn alcòholiques tenden a prendre seriament durant el període menstrual .Les dònes tenden a tornar-se alcòholiques més tard en la vida que els homes : però, els problemes mèdics que desarrollen degut al transtorn ocorren casi a la mateixa edat que els homes , lo cual sugereix que les dònes són més susceptibles a la toxicidad física de l'alcohol.

 

 

LES TRAÇES DE LA PERSONALIDAD I ELS TRANSTORNS EMOCIONALS.

 

S' ha trobat en estudis que el alcoholisme està altament relacionat amb el comportament impulsiu , excitable i comportament que busca noves experiències , i que dits patrons estàn establerts pronta en la vida , si ès que no són heredats.Les persones que sufreixen de transtorn de hiperactivitat de éficit d'atenció , una enfermetat a vegades hereditaria , les traçes són les mateixes , corren un risc major de l'alcoholisme .Els nens que posteriorment ès converteixen en alcòholics o que abusen de les drogues tenen una major probabilitat de tenir menor temor a les situacions noves , encara que existeixi un risc de perill.En una proba sobre el funcionament mental , els alcòholics (principalment les dònes) no mostraràn ningún déficit de de pensament, tan mateix, mostraren ser menos capaços de inibir les seves respostes que els -no alcòholics-.

 

Les persones severement deprimides o ansioses presenten un risc major de desarrollar alcoholisme,tabaquisme i altres formes d'adicció.

El problema de l'alcoholisme en aquestos casos pot deures a la automedicació de la ansietat o transtorns i depresió. Deu tenir-se en compte de que aquestos transtorns de estat d'ànim són avegades causats per l'alcoholisme i poden reduir-se després de la supresió de l'alcohol.

 

En un temps es va pensar que una historia familiar vinculada amb una personalidad pasiva i necesitats de dependència anormals aumentaban el risc ; però, els estudis no han soportat aquesta teoría.

 

 

ELS FACTORS SOCIO-ECONÒMICS:

 

S'ha pensat per molt temps que l'alcoholisme ès més prevalent amb les persones amb nuvells educatius inferiors i amb els desempleats.Un estudi bén realitzat en 1996 , va revelar que la prevalència de l'alcoholisme entre els adjucatoris adults de bienestar social era del 4.3%, i al 8.2% lo cual era equivalent al porcentatge en la població general, que ès del 7.4% .Tampoc va haver ninguna diferència en la prevalència entre els afroestadounidenses pobres i els blancs pobres .Entre els grups de baixos ingresos , va haver tendències que diferien de la població actual .Per exemple ,va haver la mateixa quantitat de homes que de dònes amb problemes d'alcohol .El beure excesiu pot ser més perillós entre els grups d'ingresos més baixos ; un estudi va trobar que era unfactor principal en la major tasa de mortalitat de les persones , en particular els homes, en grups socio-econòmics més baixos comparat amb aquells en grups de nivell més alt.

 

 

ELS FACTORS GEOGRÀFICS

 

Encara que un 54% de adults que habiten en les zones més hurbanes han consumit alcohol per lo menys una vegada al mes comparat amb un 42% en les zones no urbanas, la vida en la ciutat o el camp no té una influència en el risc de beure fins a la embriaguesa o el ús exagerat de l'alcohol .Les persones en els estats-units del àrea central del nort presenten el major risc de beure exageradament i les persones en el noroest presenten el risc més baix.

 

 

PERQUÈ ÈS TAN PERILLÒS EL ALCOHOLISME ?

 

Prop de 20000 morts al any poden ser completa o parcialment atribuides a la beguda.Encara que que les persones que tan sols prenen de de dos a quatre begudes a la setmana presenten les tases de mortalitat més baixes comparat amb els no bebedors i els bebedors empedernits, el beure dos o més begudes alcòholiques al día aumenta el risc de mort .Ademés , el alcoholisme redueix el promedi mitjà de vida en 10 a 12 anys .Entre més pronte començi a beure de manera exagerrada una persona, major és el risc que corr de contraer enfermetats series més adelant.El alcoholisme pot matar de moltes maneres.

 

 

 

 

LA SOBREDOSIS:

 

El alcohol ès una droga i les persones poden morir a causa de ella .Això ès un perill especialment entre els adolescents que poden voler impresionar als seus amics amb la seva capacitat per beure alcohol perque encara no poden medir els efectes.

 

 

LÍMITES DE RIESGO DEL CONSUMO MÁXIMO DE ALCOHOL

 

Tipo de consumo

Población

Cantidad

Seguro

Hombres

Mujeres

0-40 gramos/día

0-20 gramos/día

Arriesgado

Hombres

Mujeres

41-60 gramos/día

21-40 gramos/día

Perjudicial

Hombres

Mujeres

Más de 60 gramos/día

Más de 40 gramos/día

 

 

ELS ACCIDENTS I LA VIOLENCIA:

 

El alcohol juga un paper important en més de la mitat de totes les morts per accident de automòvil .El pendre menys de dos begudes pot deteriorar la capaçitat per conduir .També aumenta el risc de lesions accidentals per varies altres causes .En un estudi realitzat entre els pacients de una sala de urgències es va mostrar que un 47% dels que se trobaven en urgències varen resultar positius a les proves d'alcohol , i el 35% se trobaven ebris.Dels que estaven ebris ,el 75% mostraven evidència de alcoholisme crònic .Aquesta enfermetat ès la principal diagnòstic en un cuart de totes les persones que se suiciden : el alcohol està implicat en un 6,7% de tots els assesinats.

 

CLASES DE BEGUDES:

Etilisme agut (embriaguesa), no es altra cosa que el conjunt de desordres causats per ll'ingestió excesiva de begudes a base d'alcohol etílic.

-Entre les begudes alcoholiques en les que tenim una baixa concentració d'alcohol, són les begudes anomenades fermentades (pulque, cervesa, vi, sidra, champagne) contenen de 3% a 10% d'alcohol.

-Les begudes destilades(tequila, mezcal, soto, charanda) que contenen de 40% a 60% d'alcohol.

-Les begudes artificials (aperitals, coctails, etc) que degut als olis essencials que con-tenen son mes perilloses.

Per a que hi hagi etilisme agut és necessari ingerir begudes alcoholiques a dosis fortes, variant els efectes subjectius i objectius del individus, les dosis prenudes i la naturalesa de les begudes ingerides.

 

L'ACCIÓ DE L'ALCOHOL EN L'HIPOTÀLAM

 

 

Surt dels vasos sanguinis i toca de manera directa a `hipotàlam. Aquest insult de l'alcohol sobre l'hipotàlam és la causa de l'alcoholisme.

 

De quina manera afecta a l'hipotàlam i quines són les seves consequències?

 

En general podem dir, que l'alcoholic comença a ingerir begudes alcohòliques en l'adolescència. L'acció directa de l'alcohol en l'hipotàlam no es pot reparar. És la causa per la qual l'alcoholic mai no podrà prendre alcohol d'una manera ocasional.

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS

MÁS FRECUENTES

Bebidas fermentadas (5º-15º)

 

Vermús y aperitivos 16º-24º

Cava 12º

Vino 11º-12º

Cerveza 4º-5º

Sidra 3º

Bebidas destiladas (25º-60º)

 

Ron 40º-80º

Whisky 40º-50º

Coñac 40º

Ginebra 40º

Vodka 40º

Anís 36º

Pacharán 28º

Bebidas alcohólicas sin alcohol (0.5º-1º)

 

Cerveza sin alcohol 0.8º-1º

 

 

 

ETIOLOGIA I INCIDÈNCIA

 

 

L'etiologia es desconeix malgrat que existeixen hipòtesis desde diferents tipus de vista:

-Biològiques: defectes cromosómics o genètocs posibles.

-Socials: des de el punt de visrta social i farmacològic, l'alcohol es l`´unic fàrmac potent amb el qual és socialment aceptat autointoxicar-se.

Les posibles causes estàn constituides per la creació d'hàbit i dependència que sol de-senvolupar-se amb lentitud, en general s'inicia durant l'adolescència i la juventut, algu-nes vegades pel desig de lliurar angoixes o depresions, el que s'aconssegueix per un instant, però desprès d'haver-hi pasat l'efecte, es torna a caure en les mateixes condi-cions inicials. A més es desenvolupa la tolerància a la dosis ingerida, pel que poste-riorment, per obtenir el mateix efecte, es requereixen majors dosis. D'aquesta manera

Es va creant hàbit i dependència de l'alcohol.

El consum de les grans quantitas d' l'alcohol etílic sol acompanyar-se de toxicitat significativa i de lesió tisular, dels riscos de la dependència física i del perillós síndrome d'abstinència. A més, el termini alcoholisme s'aplica al desajust social que es presenta a les vides dels individus adictes i de les seves famílies. En general, els dos focus es reco-neixen simultàniament, però ocasionalment, un predomina fins causar l'exclusió apa-rent de l'altre. Les dones alcoholiques han estat, en general, més propenses a beure en soledat, i a experimentar menys alguns dels estigmes socials.

L'incidència de l' l'alcoholisme entre dones, nens, adolescents i estudiants universitaris estan augmentant. La relació varó/dona és, en l'actualitat de aproximadament de quatre entre un. En general, s'accepta, que el 75% dels adults nortamericans ingereixen begu-des alcoholiques, i que un de cada deu experimentarà problemes amb l'alcohol.

 

 

 

 

 

INTOXICACION ALCOHOLICA AGUDA

Signos

-aliento alcoholico

-marcha inestable

-descoordinacion de los movimientos

-lenguaje farfullante

-vertigos

-vomitos

-temblor

-disminucion del nivel de conciencia

Sintomas

-pensamiento mas lento de lo habitual

-euforia o depresion

-deterioro de la memoria reciente

-inestabilidad emocional: sollozos o risas

-verborrea

 

 

 

 

HIPÒTESIS PSICOLÒGIQUES

 

Les hipòtesis psicològiques han assenyalat la frequent incidència de certs trets de personalitat que inclouen qualitats esquizoides, depressió, dependència, inpulsivitat hos-til i auto destructiva i inmaduresa sexual.

 

PSICOSIS

Síndrome de Kosakoff:

Es caracteritza per un grau d'alteració de la memèria recent, generalment causat per una ingestió excesiva d'alcohol. Aquesta síndrome pot realitzar-se de forma insidiosa o subdita, seguint un episodi de delirium tremens. En altres casos, també es desenvolupa paràlisis acular i alteració del pensament.

 

 

ALCOHÓLICS ANÓNIMS

 

L'associació d'Alcohòlics Anònims (A.A.), és una comunitat extesa arreu de tot el món, formada per homes i dones que s'ajuden uns a altres a mantenir la seva sobrietat, i que comparteixen lliurement l'experiència de la seva recupeació amb altres que poden tenir problemes amb la beguda, i desitgen solucionar-los. El programa que A.A. sugereix es basa en dotze passes disenyades per a la recuperació personal de l'alcoholisme.

Donat que tots els membres de l'associació són alcoholics, existeix una comprensió especial entre tots ells: saben molt bé com es sent un malalt que encara beu, i han après a recuperar-se de l'alcoholisme en l'associació.

Els alcohòlics anònims continuen identificant-se com a alcoholics, encara duent alguns anys sense probar l'alcohol alguns anys; no diuen que estan curats. Saben que quan una persona perd la capacitat de controlar la seva forma de beure, no podria tornar a fer-lo d'una forma controlada. Dit d'altra forma, mai no pot convertir-se en un exalcohòlic.

Encara així, en A.A. pot arribar a ser un alcoholic sobri, un alcoholic en recuperació.

La comunitat funciona a travès de 94.000 grups locals en 134 paisos. Varis centenars d'alcoholics ja han obtingut la seva sobrietat en A.A., no obstant, els membres es donen

Compte de que el programa no sempre és eficaç per a tots els alcohòlics, i que alguns poden necessitar asesorament o tractament professional.

A.A. es basa en la recuperacio i sobrietat continuada dels alcohòlics individuals que recurreixen a la comunitat per a demanar ajuda, sense tractaments mèdics o psiquiàtrics;

Comenten les seves experiències, recuperen la seva salut fisica, a més d'ajudar-se a mantenir també una ment sana i unes emocions equilibrades, posant en ordre els seus pensaments confosos, i a desfer-se de la carrega de negativitat dels seus sentiments.

Els membres d'A.A. mantenen el seu anonimat personal a nivell de prensa, ràdio, televisió i la resta de medis de comunnicació social.

 
Descargar
Enviado por:Kumharas
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar