Historia


Al-Andalus


1.A formación de Al-Andalus: O emirato

1.1.2-¿Qué eran os bérberes? Uns pobos do norte de África

1.1.3/1-¿En que lugar da península desembarcou o exército musulmán por primeira vez? En Xibraltar ¿En que ano? A comezos do século XII

1.1.3/2-Nomea 4 cidades importantes que conquistaran os musulmáns. Guadalete, Málaga, Toledo e Orihuela.

1.1.3/3-¿Qué ocorreu na franxa montañosa do norte? Que os detiveron ¿Por qué non pudieron conquistar estes territorios? Porque houbo moitos problemas como o clima, os pasos perigosos…

1.1.3/4-¿Qué ocorreu en Poitiers? Houbo unha batalla entre o exército musulmán e o exército franco mandado por Carlos Martel.

1.2.1/1-¿Por qué decidiron os musulmáns invadir a península Ibérica? Por que o estado visigodo era moi débil ¿Por qué lles resultou tan doada e rápida a conquista? Porque apenas atoparon resistencia.

1.2.1/2-¿Qué sistema político estableceron os árabes en Al-Andalus despois da conquista? Convertérona nun emirato gobernado por un emir.

1.2.1/3-¿De quen dependía Al-Andalus durante os primeiros anos? Dos califas de Damasco. ¿Onde tiña establecida a capital? En Córdoba.

1.2.1/4-¿Qué ocorreu en Al-Andalus despois da derrota dos Omeias? Que Abd Rahmán I fuxiu a Al-Andalus e fíxose dono do poder.

Resumo:

No século VIII un exército musulmán procedente do norte de África formado na súa maior parte por bérberes, desembarcou na Península Ibérica.

No ano 711 venceron o rei Don Rodrigo na batalla do río Guadalete.

Cando se deron conta da debilidade do estado visigodo, comezaron a conquista cun exército máis grande ó mando de Muza.

Apoderáronse de Toledo, a capital do reino visigodo. En catro anos dominaban toda a península deixando algún núcleos de hispanos independentes na franxa montañosa do norte.

Este dominio tan rápido débese a que case non atoparon resistencia, a que os campesiños sometíanse ó poder dos novos conquistadores, e a que os nobres convertíanse ó Islam para conservar as súas terras.

2.Evolución de Al-Andalus: o Califato

2.1.2/1-Nomea catro cidades que saqueara Al-Mansur. Barcelona, Zaragoza, León e santiago de Compostela.

2.1.2/2-¿En que se diferencia o Emirato independente do Califato? No califato o xefe ten o poder total (político e relixioso, mentres que no Emirato independente o califa só ten poder político.

2.1.2/3-¿Quen fundou o califato de Córdoba? Abd Al-Rahmán III ¿En que ano? No ano 929

2.2.1/2-Explica o que significa o concepto poder absoluto dos califas. Que os califas tiñan o poder total, é decir o poder político e relixioso sobre o seu califato.

Esquema:

'Al-Andalus'

3.Evolución de Al-Andalus: os reinos de taifas.

3.1.1/1-¿Qué eran os reinos de taifas? Eran as distintas provincias independizadas. ¿Cando xurdiron? Cando rompeu a unidade de Al-Andalus.

3.1.1/2-¿Quen eran os almorávides?¿E os almohades? Eran uns indivíduos dunhas sectas islámicas, orixinarias do Sáhara. ¿Qué fixeron en Al-Andalus? Detiveron momentáneamente o retroceso do poder musulmán.

3.1.1/3-¿Qué consecuencias tivo a batalla das Navas de Tolosa? Que os reis cristiáns venceron ós Almohades, e o derrumbamento total dos reinos de taifas.

3.2.1-¿Saberías explicar as causas polas que o reino nazarí de Granada perdurou durante moito máis tempo? Gracias á habilidade diplomática dos seus reis e á súa situación xeográfica.

3.2.2/2-¿Cal foi o derradeiro reino musulmán na península? Huesca.

3.2.3/1-¿Qué é exactamente á Alhambra? O palacio mellor conservado de todo ó mundo árabe medieval, e o conxunto máis hermoso e completo da arquitectura granadina. ¿Onde está situada? En Granada. ¿En que época foi construída? Durante os sécalos XIV e XV.

Resumo:

A unidade de Al-Andalus rompeu cós reinos de taifas.A primacía política pasou de Córdoba a Sevilla, e os reinos máis importantes foron conquistados polos reis cristiáns.

Os reinos de taifas aínda que eran cultos e ricos, vírense na obriga de pedirlles axuda militar ós estados do Norte de África.

A finais do século XI chegaron os Almorávides e os Almohades a Al-Andalus. E conseguiron deter momentáneamente o retroceso do poder musulmán ata que os reinos cristiáns venceron ós almohades nas Navas de Tolosa.

Só quedou un reino taifa: o reino de Granada. (creado pola dinastía nazarí en 1237) Permaneceu dous sécalos e medio debido ña habilidade diplomática dos seus reis e á súa boa situación xeográfica.

O reino de Granada tivo un grande esplendor cultural e artístico, e o seu territorio estaba moi poboado.

4.Al-Andalus: economía e sociedade

4.1.2/1-¿Por qué era importante a agricultura en Al-Andalus? Porque era a base principal da economía.

4.1.2/2-¿Con que territorios comerciaban principalmente os musulmáns de Al-Andalus? con Oriente ¿Con que productos? Comida, plantas industriais, árvores frutais, esclavos, materias primas e con ouro e prata.

4.2.2/3-¿Onde se situaba o allcázar? Illado da cidade pero preto, no alto. ¿Por qué? Para a vixilancia.

Esquemas:

'Al-Andalus'

'Al-Andalus'

Vocabulario:

*Alcazaba: Fronteira militar

*Mesquita: Centro de oración dos musulmáns

*Medina: Centro da vida pública

*Alcázar: Palacio residencial

*Baños: Lugares de ocio para bañarse

*Zoco: Mercado

*Arrabalde: Conxunto de casas que se encontran no exterior da muralla.

*Ataurique: motivos vexetais a base de palmas estilizadas.

*Lacería: motivos geométricos a base de lazos.

*Alicatado: decoración con azulexos

*Epigráfica: con letras sinuosas ou cúficas

*Mocárabes: decoración con xeso en forma de prisma, imitando as estalactitas.

5.Cultura e arte en Al-Andalus

5.1.1/1-¿Cómo pudieron os arabes transmitirlle a antigua cultura grega á Europa medieval? Por medio de traduccións e comentarios.

5.1.1/2-Menciona algún elementos de carácter cultural que chegaron a Europa a través dos musulmáns da península Ibérica. A numeración arábiga e figuras importantes no campo da filosofía como Averroes e Maimónides.

5.2.1-Enumera as principais características da arte e da arquitectura árabes. Feito de materiais pouco resistentes. Abundantes elementos decorativos. Arcos de ferradura, arcos lobulados e bóvedas de nervios.

Resumo:

A cultura en Al-Andalus:

A cultura na Península Ibérica foi moi importante porque constitúe unha ponte de unión entre a herdanza da antigüidade clásica e a Europa medieval.

Os árabes coñeceron as obras científicas e filosóficas dos antigos gregos, mentres que en Europa eran case esquecidos.

Por eso os árabes tiñan unha superioridade cultural. Tranmitíronlle o coñecemento da ciencia grega ós pobos europeos por medio de traduccións e comentarios.

Os estudios de Xurisprudencia permitían acceder os altos cargos da administración. Tiveron tamén un gran desenvolvemento da Astronomía, da Botánica, da Medicina, das Matemáticas e da Filosofía.

Uns filósofos importantes foron Averroes e Maimónides, que foron coñecidos polos europeos gracias ós comentarios de Aristóteles.

Tamén intruduciron a numeración arábiga procedente da India que aínda utilizamos hoxe en día.

 • O período cordobés (929-1031)

 • *Arco de ferradura de duelas alternadas e encadrado por un alfiz.

  *Arcos lobulados que se entrecruzan.

  *Columnas visigodas e decoración de lacería e ataurique

  Exemplos:

  -A mesquita de Córdoba

  -O pazo de Medina Azahara

  -A mesquita do Cristo da luz en Toledo

  b)O período dos taifas (1031-1147)

  *Arco mixtilíneo e bóveda de nervios

  Exemplos:

  -Palacio da Alxafería de Zaragoza

  c)O período das dinastías africanas (1147-1240)

  *Uso do piar, como soporte, e do ladrillo en vez de pedra.

  *Arco de ferradura aguzado e bóveda de nervios.

  *Decoración escasa: sebka ou rede de rombos.

  Exemplos:

  -A Xiralda de Sevilla

  -A torre de Ouro de Sevilla

  -As alcazabas de Málaga

  d) O período Granadino, nazarí ou nazarita (1232-1492)

  *Arquitectura esencialmente decorativa

  Exemplos:

  -A Alhambra de Granada.
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar