Educación Física y Deporte


Activitat física


Raquel Castillo García 1r A

RESISTÈNCIA- És la capacitat de realitzar un esforç de major o menor intensitat durant el major temps posible. Et permet desenvolupar el teu treball diari amb energía i eficàcia, i sense que provoque cansament.

Hi ha 2 classes de resistència:

*Aeròbica - És la capacitat de l' organisme que permet prolongar en major temps posible, un esforç d'intensitat lleu.

*Anaeròbica- És la capacitat de l'organisme de resistir una elevada deuda d'oxigen mantenet un esforç intens en major temps posible.

Hi ha 2 classes de resistència anaeròbica:

 • Alàctica- és el esforç de màxima intensitat i de poca duració (de 6 a 12 segons).

 • Làctica- la intensita d'esforç és submàxima, pero el temps de duració és més llarg (més de 30 segons)

FORÇA- És la capacitat física d'obrar i resistir, de prodïr un efecte o treball, o la capacitat que té un individu per a oposar-se o véncer una resitència, amb la contracció produïda pels músculs.

Tipus de força:

 • Força màxima o absoluta- força superior que pot ejercer un múscul on un grup de músculs.

 • Força ràpida- véncer uan resistència no màxima i aceleració no màxima.

 • Força resistència- capacitat d'un múscul o força muscular front al cansanci a llarg plaç.

 • Força lenta- no importa el temps en véncer la resistència (superar la màxima resistència)

 • Força velocitat- capacitat muscular de accelerar una massa a la màxima velocitat.

FLEXIBILITAT- És la qualitat física que ens permet realitzar un moviment el més ampli possible.

Hi ha 2 formes de flexibilitat:

 • Dinàmica- quan es realitzen moviments significatius i importants, d'una o diverses parts del cos.

 • Estàtica- quan l'objectiu es d'adoptar una postura determinada i mantenir-la durant un temps, sense que es produeixen moviments apreciables.

Factors que determinen la flexibilitat:

 • Movilitat articular- és la capacitat de moviemnt que té una ariculació. Aquesta possibilitat de moviment depén de la configuració de cada articulació.

 • Elasticitat- és la capacitat que permet al múscul egollar-se fins a cert límit i recuperar la forma inicial.

VELOCITAT- És la capacitat de recorrer una distància en el menor temps possible

Tipus de velocitat:

 • De reacció- és la capacitat de responder en el menor temps possible.

 • D'ejecució- és la capacitat de realitzar un gesto expecífic a la màxima velocitat.

 • De translació- és la capacitat de desplaçar-se amb la major rapide possible.

ESCALFAMENT- És una fase intermèdia entre el repós i l'activitat física. És el conjunt d'activitats prèvies a l'entrenament i té per finalitat preparar a la persona per a arribar al rendiment en l'esforç qeu va a realitzar.
Descargar
Enviado por:Raxel
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar