Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Voley


2 . Preguntes:

2.1 Dibuixa 1 camp de voley i indica les seues mesures.

La pista de voleibol té una superfície de 9,14 per 18,29 m. Está dividida en dos costats de 9,14 m, separats per una red més alta que els caps dels jugadors. Les regles per a jugar en un recinte interior recomanen que hi hagen almenys 8 m d' altura sense ningún abstacle en tota la pista. La red té 9'75 m de llarg per 0,91 m de ample.

2.2 Quantes vegades pot tocar un jugador el baló de forma continuada? I l' equip?

Sols una vegada. L' equip té la capacitat de pegar-li, com a màxim de tres tocs. El fet de que l' equip tocara el baló més de tres vegades tenint en compte que un jugador no pot repetir, sería punt per a l' altre equip.

 • Quants jugadors formen part de l' equip inicial? ( quan comencen a jugar) I a la banqueta?

 • L' equip pot tindre de 6 o més jugadors. En funció dels jugadors que hi participen seràn dos punts més. Per exemple: En un partit de 10 jugadors es jugarà a 12 punts.

 • Quan es pot fer un punt?

 • Es pot marcar punt quan :

  -El baló no ha passat la red.

  -El baló ha tocat terra.

  -El baló ha eixit fóra del camp.

  -O l' han tocat més del degut.

 • Dibuixa i explica com es realitza la rotació.

 • La rotació es realitza per canvis de posició dels jugadors. En el lloc on hi estava un ara hi es el del costat. Però sempre guardant-hi un ordre.

 • Explica com es l' acció de ''toc de dits''

 • La técnica de ''toc de dits'' es la bàsica i més utilitzada per al pas de colocació degut a la ventaja que permitix controlar el baló amb les mans.

  El jugador deu estar preparat en la posició abans de golpejar el baló.

  El baló es impulsat amb una explosiva acció de flexió i extensió dels dits, a mode de amortiguaador que absorbeix i repel·leix el baló sense agafar-lo ni subjectar-lo. Els braços adquirixen una forma de rombe, amb els colzes oberts i les palmes de les mans enfrentades entre sí, dits oberts i polzes cap a la boca.

 • Enumera i explica els tres tipus de saque que hi ha al voley.

  • Saque de baix: Es l' utilitzat per a la iniciació per la seua facilitat d' aprenentage.

  • Saque de dalt o de tennis:Com el seu nom indica, aquest saque presenta una semejanza formal amb el de tennis, actuant el braç com a raqueta.

  • Saque flotant: Amb aquest tipus de saque busquem provocar la ruptura de la trayectória parabólica del baló, amb el que el jugador de l' equip contrari veurà augmentar la dificultat del toc de recepció.

  • Saque amb efecte: La técnica d' aquest saque confereix al baló una trayectória que s' aguditza en l' ultima fase del vol, per lo que augmenta la dificultat en la recepció.

  • Saque en bot:Aquest saque constituix una tècnica més exigent i poderosa de posar el baló en joc. Exigent perquè la persona que ho realitza està exposada a un gran número de factors que influixen en la seua execució. Es la més poderosa perquè es com un remat pero desde els nou metres.

 • A quants punts es juga un joc? Quants jocs es juga en un partit?

 • El partit es juga en tres tandes que es guanyen al arribar als 15 punts ( una diferència mínima de dos punts es necessària desprès de l' empat a 14). Els punts sols pot marcar -lo l' ewuip que ha efectuat el saque.

 • Enumera i explica 5 accions que es poden realitzar a 1 partit de voley.

  • Saque: Es el primer element ofensiu de l' equip. La posada en joc del baló.

  • Toc de dits: Tecnica bàsica i la més utilitzada en l' aprenentatge per la seua facilitat.

  • Bloqueig: Constitueix el mitjà de defensa més important. Servix per a bloquejar un atac fort del contrari o almenys reduir la seua força de manera que els siga més fàcil rechazar-la als defenses.

  • Defensa: La defensa del camp serveix per a rechaçar els remats forts del contrincant. La defensa figura com un dels tres tocs posibles del baló i hi ha que configurar-la de manera que puga traduir-se en la organització del propi atac.

  • Recepció en W: Sistema d' atac amb un col·locador junt a la red sense sistema de parella de vinculació personal. Es sistema ideal en la iniciació, al cubrir la zona preferencial de saque dels jugadors que en els seus inicis tenen que asegurar-lo.

 • Enumera i explica 3 exercicis per a millorar el ''toc de dits''.




 • Descargar
  Enviado por:Maby
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar