Educación y Pedagogía


Unitat de Programació: Estructuració Espacial


UNITAT DE PROGRAMACIÓ

“ESTRUCTURACIÓ ESPACIAL”

UNITAT DE PROGRAMACIÓ: ESTRUCTURACIÓ ESPACIAL

 • COMPONENTS DE LA UNITAT DE PROGRAMACIÓ.

 • IDENTIFICACIÓ

 • Aquesta unitat de programació es centra en el Cicle Inicial de Primària (concretament a segon curs) de qualsevol escola, ja que les activitats que es descriuen es poden realitzar al pati de qualsevol escola. Les activitats però arriben al seu major grau de desplegament quant es fa en espais naturals com la muntanya o el camp, és a dir que en una escola d'àmbit rural seria més adient.

  Les àrees implicades som l'educació física i les matemàtiques.

  Aquesta unitat aborda, les dues àrees en un mateix apartat: l'estructuració espacial.

  El fil conductor present en totes elles gira entorn a un mateix element motivador o centre d'interès: els dinosaures; i els projectes realitzats autònomament pels alumnes.

  Les dues primeres sessions ,d'un total de nou estimades a ser realitzades en 5 setmanes , en sessions d'hora i dos quarts (dues setmanals, preferentment en horari de tarda, que fan 15hores totals, aproximadament) s'han dissenyat amb l'objectiu de recollir els coneixement previs de l'alumnat referents a les nocions que es volen abordar i de realitzar una avaluació inicial abans d'aplicar les activitats d'aprenentatge.

 • JUSTIFICACIÓ

 • El perquè d'aquest tema, es centra en el fet de que l'edat dels alumnes és l'adient per començar a treballar les capacitats sensorio-motrius i motrius bàsiques entre les quals s'engloba l'orientació espacial. Així com la introducció en el món dels plànols, els projectes d'acció per tal d'escollir allò que més interessa segons unes determinades característiques .

  El desenvolupament del nen psicomotriu i neuromotor canvia d'una primera fase menys elaborada i complexa cap a una segona on el domini de les relacions espais-temporals tenen una importància vital.

 • OBJECTIUS.

 • 3.1 Realitzar recorreguts per l'espai.

  3.2 Reflexionar conjuntament ,a nivell oral, els recorreguts realitzats.

  3.3 Reflexionar sobre els diferents recorreguts buscant semblances i diferències .

  3.4 Reconèixer diferents tipus de línies.

  3.5 Simbolitzar gràficament recorreguts (en el mateix espai i en el paper).

  3.6 Interpretar un recorregut.

  • Realitzar un recorregut a partir d'instruccions orals

  • Realitzar un recorregut a partir d'un gràfic donat.

  3.7 Interpretar i comunicar un recorregut.

  3.8 Simbolitzar gràficament un recorregut prèviament realitzat.

 • CONTINGUTS

 • Continguts de procediments.

  Àrea d'Educació Física

  Àrea de matemàtiques

  - Realització de recorreguts

  - Reflexió de recorreguts

  - Interpretació de recorreguts a nivell oral

  - Comunicació de recorreguts a nivell oral i gràfic.

  - Simbolització de recorreguts

  - Interpretació de recorreguts a nivell gràfic.

  - Identificació de semblances i diferències entre diferents recorreguts.

  Continguts de Fets i Conceptes.

  Àrea d'Educació Física

  Àrea de matemàtiques

  - Recorreguts

  - Creuaments

  - Línia: Recta i corba

  - Intersecció de línies

  Continguts d'actitud , valors i normes.

  Àrea d'Educació física

  - Responsabilitat i apreciació de les pròpies possibilitats de moviment:

  • Participació activa en les activitats físiques

  • Comportament organitzat en les activitats motrius.

  • Gust en la realització d'activitats físiques

  • Cura i respecte envers el propi cos i el dels altres.

  - Relació amb els altres:

  • Acceptació i diversitat física, d'opinió i d'acció.

  • Interès en col·laborar en les activitats motrius col·lectives.

  - Respecte al entorn:

  • Interès per endreçar el material d'educació física

  • Sensibilització per la interacció amb l'entorn en les activitats realitzades a la natura

  Àrea de matemàtiques

  - Interès per l'intercanvi d'informacions , argumentacions , experiències…amb els companys/es i els professor/es

  - Valoració positiva del propi esforç per arribar a resoldre ua situació matemàtica

  - Consideració de l'error com a estímul per a noves iniciatives

  - Valoració i respecte a les opinions dels companys.

  - Adquisició d'una progressiva autonomia en recerca d'ajuts, d'eines, així com valoració del propi treball.

 • AVALUACIÓ INICIAL

 • L'avaluació inicial, ha estat estructurada en dues sessions, els objectius del quals és conèixer el nivell d'interiorització espacial d'un recorregut que tenen, previ indicació dels mestres (línies rectes i corbes)

  La situació es planteja , quan a l'inici de la classe, el professor/a fa un seguit de preguntes, encaminades a conèixer el que saben i el que no saben els nens/es sobre els dinosaures. Seguidament explica que han arribat uns “dinos” a l'escola i que ells , els alumnes, seran els encarregats de acollir-los i ajudar-los a trobar un lloc per a viure, menjar, etc. si els “dinos” al final de tot s'hi troben bé, segurament es voldran quedar amb ells. De primer, però , cal anar a donar-los la benvinguda. La mestra informa que en un lloc determinat del pati hi ha dos “dinos” amb la seva respectiva cria, que encara no ha sortit de l'ou. Per anar-los a veure han de fer dos recorreguts diferents prèviament establerts: Una sense obstacles i un altre amb obstacles.

  Una vegada fet el recorregut es pregunta sobre el camí seguit. Es recullen les respostes a nivell verbal i gràfic.

  El Material per realitzar la prova: dinos, cries, obstacles , material per delimitar l'espai (cordes, cintes de plàstic…) paper i llapis per cada nen/a

  En una segona sessió el professor/a senyala quatre punts en forma de quadrat en el terra del pati, de manera que dos, situats al mateix nivell, seran el punt de partida del recorregut i els altres dos els d'arribada (casa dels dinos).

  El professor organitza el grup classe en dos subgrups i situa cada un d'ells a les diferents sortides

  Cada nen/a ha d'anar a un punt d'arribada establert. Han de sortir a la vegada un nen/a de cada grup de manera que s'han d'intercanviar un testimoni que té cadascun. Realitzant d'aquesta manera un recorregut en diagonal.

  El material necessari per aquesta segona sessió és un testimoni per cada nen/a. Material per assenyalar els quatre punts del terra, paper i llapis

  D'aquesta manera i mitjançant l'observació directa i l'estudi dels resultats en els jocs de les sessions, el professor/a pot determinar el grau d'interiorització dels objectius que s'intenten donar.

 • ACTIVITATS D'APRENENTATGE.

 • Les activitats d'aprenentatges estan seqüènciades en sis sessions. Totes similars amb els objectius abans esmentats, però intentant aplicar una major grau de rigidesa i aplicant la major part de continguts donats, ja que cada cop que avancem en el temps intentem progressar i assolir nous coneixements alhora que apliquem els de la darrera sessió.

  Una sessió model podria ser la següent:

  Objectiu concret de la sessió: Simbolitzar gràficament els recorreguts en el mateix espai i en el paper.

  Plantejament de la sessió: a) Els nens es reuneixen a un lloc , on prèviament han decidit que viurien els “dinos”. El professor plantejarà que un dels “dinos” vol anar a….Sap el camí però com que no coneix el terreny té por que se li oblidi, i després no pugui tornar a casa. De primer ha pensat d'anar deixant llavors i trossets de menjar, però ell coneix el conte de la caseta de xocolata i sap que el que va passar amb les molles de pa que els protagonistes van anar deixant pel camí (si es dona el cas de no recordar el conte, es pot explicar) i no vol que li pass9i el mateix.

  Parlar-ho amb els alumnes i pensar quin recurs es pot emprar (ex. Marcar el camí amb guix, farina, regar amb aigua, serradures…)

  Una vegada acordada conjuntament l'estratègia , el professor/a i els nens/es van indicant el camí el camí al nen/a que el marca al terra.

  El recorregut pensat pel mestre constarà de línies rectes, corbes…

  b) Però és possible (planteja el professor/a) que la marca no duri sempre i si el “dino” vol tornar un altre dia o un amic seu li pregunta per on s'hi va …, no sap com fer-ho per saber recordar sempre el camí.

  Pensar-ho conjuntament amb els alumnes. Cada nen copiarà en el paper el recorregut marcat al terra.

  L'activitat es podria iniciar amb les preguntes als nens/es:

  - Què podem fer perquè dino torni a casa i no es perdi?

  - Què podem fer perquè el dino pugui seguir sempre el camí sense por a que se li oblidi?

  - Dibuixeu en un paper el camí per anar a…

  El material necessari seria aigua, serradures, guix…paper i llapis.

  Així podríem anar confeccionant , histories del dino per tal de treballar els objectius marcats, els recorreguts, trajectes… fins arribar a la última sessió que seria d'avaluació.

 • AVALUACIÓ FINAL

 • L'objectiu principal de la darrera avaluació és conèixer el grau d'efectivitat que han tingut els mètodes i les activitats d'aprenentatge alhora de ser aplicats en els infants i , com no , el grau d'interiorització dels objectius marcats a l'inici de les activitats.

  Allò més adient seria dissenyar una sessió a on s'avaluessin aquest objectius d'una manera pràctica i jugada, com per exemple:

  Plantegem la situació a on la motivació i la preparació prèvia és vital., i fins i tot l'anirem preparant uns dies abans.

  El professor farà recordar tot allò que s'ha fet pels “dinos” al llarg de les sessions i com han quedat de contents. Fins i tot han arribat d'altres “dinos” a viure a aquest lloc tant maco i acollidor. Es perseguirà la idea de realitzar una “party dino” pels nouvinguts, i per que tots hi puguin assistir caldrà fer unes targetes on es convidi a tots a la gran festa.

  S'inicia la sessió , en si mateixa, realitzant jocs d'estructuració espacial i d'animació variats (el joc del gat i el ratolí, el de les fileres ordenades…)

  Darrerament el professor reuneix el grup classe i recorda el que cal fer avui es anar a convidar els dinos a una “party dino” tal com s'ha estat parlant i preparant dies anteriors. Cal passar per totes les cases deixar la targeta.

  S'entrarà a cada nen/a un plànol de la zona on estaran marcades amb un número totes les cases dels dinos.

  Els nens/es han d'anar passant , per totes les cases. Quan arribin a cada casa hauran de fer el següent:

  - Dibuixar en paper el camí que han fet per arribar a la casa . De manera que si l'any que ve uns altres nens/es hi volen sàpiguen el camí

  - Superar unes proves que estaran escrites a un paper dins una caixa.

  - Finalment deixar la invitació, amb l'itinerari a seguir.

  En total hi hauran 5 cases i hauran de deixar quatre invitacions, dibuixar quatre recorreguts i superar quatre proves.

  Tot junt i al cap i a la fi , passar una bona estona demostrant el que han parés i si ho han fet correctament

 • VALORACIÓ FINAL

 • He optat per deixar en blanc aquest apartat, doncs només podia opinar sobre la `possible' qualitat d'una unitat de programació que ja mateix he realitzat i amb uns resultats hipotètic que haig inventat.

  Així doncs, crec que és més oportú opinar amb uns resultats reals a la ma per tal de verificar la validesa o no d'aquesta unitat de programació

  8
  Descargar
  Enviado por:Fran Cabrero
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar