Literatura


Terra baixa; Àngel Guimerà


Visió Global

1.- Feu una taula d'aparició dels personatges a les diferents escenes de l'obra a fi de valorar la seva importància i la seva presència o absència en els moments clau.

Acte 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Xeixa

X

X

X

X

X

X

X

Pepa

X

X

X

X

X

X

Antònia

X

X

X

X

X

X

Nuri

X

X

X

X

X

X

Josep

X

X

X

X

Nando

X

X

X

X

Marta

X

X

X

X

X

X

Tomàs

X

X

X

X

X

X

Manelic

X

X

X

Perruca

X

X

X

Sebastià

X

X

X

X

X

Mossèn

X

X

X

X

Acte 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Manelic

X

X

X

X

X

X

X

Nuri

X

X

Marta

X

X

X

X

X

X

X

Tomàs

X

X

Pepa

X

X

X

X

Antònia

X

X

X

X

Josep

X

X

X

X

Nando

X

X

X

X

Perruca

X

X

X

Mossèn

X

X

Sebastià

X

X

Acte 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Josep

X

X

X

X

X

X

Nando

X

X

X

X

X

X

Perruca

X

X

X

X

X

X

Pepa

X

X

X

X

X

Antònia

X

X

X

X

X

Sebastià

X

X

X

X

X

Mossèn

X

Nuri

X

X

X

Marta

X

X

X

X

X

X

Manelic

X

X

EnManelic, la Marta i el Sebastià son els personatges principals, la resta son personatges secundaris.

En Manelic i la Marta son els dos protagonistes d'aquesta obra, i l'antagonista es en Sebastià.

2.- Hi ha alguna raó especial per la qual al moliner li diuen Xeixa?

Al moliner, no li diuen Xeixa per cap raó especial.

3.- Ángel Guimerà mitifica la terra alta enfront de la terra baixa. Com és la terra alta? Quines virtuds purificadores posseeix? Quina influencia exerceix sobre la terra baixa?

La Terra Baixa significa un símbol de la misèria moral i material humana, les complicacions, la tafaneria, la malícia, la pressió social i els prejudicis.

Al contrari, la Terra Alta, que està a les muntanyes d'on procedeis en Manelic, es com un símbol de la llibertat, la veritat i la vida digne i honrada. Sense mals entesos i burles, persones marginades o dones tafaneres.

4.- Explique el procès de canvi d'actitud de Marta envers Manelic. Per quines etapes passa?

La Marta és potser el personatge que pateix més durant l'obra. Primer, es veu com una dona freda, distant, més o menys innocent que l'obliguen a casar-se amb algú a qui no estima. No es té respecte a ella mateixa ni a la seva vida (diu que es vol suïcidar).

La Marta al començament no se l'estima al Manelic, ya que a sigut obligada a casar-si amb ell, per benefici d'en Sebastià, però en el moment en que s'adona que estima en Manelic, comença tenir-se respecte, i estimar-se. Finalment en l'últim acte ells estan profundament enamorats, i decidiesen fugir de tot allò que els impedeix que s'estimin.

5.- Estudieu el personatge de Nuri i expliqueu quina funció té al conjunt de l'obra.

Nuri es la germana petita de les Perdigones. Te mes o menys l'edat de la Marta. Es una bona persona, inocent i no faria mal a ningú. Aquest comportament pot ser degut perquè és la més petita de l'obra. La Nuri, a més és objecte de burles amb les que prefereix no dir res, cosa que també la caracteritza com una persona callada i inofensiva. Al final de l'obra, resulta ésser l'única persona decent del poble.

6.- Dividiu la trama de l'obra en plantejament, nus i desenllaç. Mireu si cada una d'aquestes parts correspón a un acte.

Plantejament: Desde que comença la obra fins que el Manelic entra en escena.

Nus: Desde que el Manelic entra en escena, fins que se'n va i torna.

Desenllaç: Desde que el Manelic torna a entrar en escena, fins el final del llibre.

La trama no està dividida segons els actes, així que la divisió no correspón als actes.

Acte Primer

1.- Amb l'ajuda de l'apèndix (2-13) analitzeu el llenguatge del personatges a l'escena III i al monòleg de la Marta a l'escena IV.

Escena III

Morfologia del Català Literari

Lo: Article que va ésser substituït per “el”.

Ens prega: Conserva una conjugació antiga del Català occidental.

Al sentir-ho: Seguit del verb en infinitiu

Anquixa: És un demostratiu típic de la part del Rossellò.

A l'adonar-se: Ús de la preposició “a”davant del complement directe.

Trets del llenguatge col.loquial

Ho sabiem tot, tot: Es repeteix tot per donar mes força a la frase.

I nosaltres que ens pensàvem: Es fa servir la utilització d'una frase inacabada.

Jo he sapigut: Torma verbal, que actualment s'utilitza de forma col.loquial.

No vull: Forma verbal, que actualment s'utilitza de forma col.loquial.

Rucàs: Es un agmentatiu d'una palabra en to despectiu.

Escena IV

Morfologia de català literari

Lo: Article que va ésser substituït per “el”.

Trets del llenguatge col.loquial

Ara ho veig: tematització que requereix el pronom feble “ho”.

2.- Com aconsegueix Gumerà l'equivoc de les escenes VI i VII en que en Manelic, quan parla, riu per un motiu i la gent per un altre?

En Manelic riu, ja que està content, la gent riu perquè li fan burles a en Manelic,m quan li diuen Letxuguino.

3.- Sebastià estima Marta? Menteix? S'enganya a si mateix? Es l'amo i no vol perdre cap de les seves possesions?

Segons en Sebastià, ell estima la Marta, per`el que vol fer, es fer-li casar per així poder aconseguir totes le sseves propietats, i així no perdre-les.

Acte Segon

1.- Nuri, l'adolescent, està enamorada de Manelic? Com és el seu afecte envers ell? Com es manifesta? El tracte entre Manelic i Nuri, com fa evolucionar els sentiments de Marta?

La Nuri està enamorada d'en Manelic, i aquest, pensa que tothom sap la seva història. La Marta es posa gelosa per culpa de la manera com es tracten en Manlic i la Nuri.

2.- Quants anys té la Nuri? Les noies d'avui dia, reaccionarien com ella encara que fossin d'un medi rural? En quin aspectes avui retocarieu el personatge de Guimerà?

L'edat de la Nuri no es sap, però es sap que és una adolescent. Jo crec que el personatge de Guimerà, encara que sigui d'una altre época, te una gran semblança amb les noies d'avui dia, ja que per els sentiments ens fan patir a tots, sigui ll'época que sigui.

3.- Tomàs a l'escena V, explica una mena d'exemple popular sobre la tafaneria i la xerrameca de les dones. Trobeu be que l'expliqui per defensar Marta? Esteu conformes amb el seu contingut? Per què? Coneixeu cap rondalla popular que tingui la mateixa moralitat? Quina?

Personalment trobo que va fer ben fet en Tomàs posant l'exemple moral popular per defensar la Marta, ja que ella a patit molt, i nomès volia fer callar les males llengües.

Crec que està be, ja que a mi no m'agrada les persones tafaneres, ja que l'unic que aconsegueixen es fer mes mal a la persona implicada.

No conec cap rondalla popular, però conec un dit que crec que està relacionat amb aquesta moralitat, però nomès el conec en castellà:

“Ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el propio”

Acte Tercer

1.- Quina funció té l`aparició del Mossèn a l'escena IV? Retardar l'emncontre inevitable entre Sebastià i Marta? Fer remarcar la situació extrema en què es troba Sebastià?

En Mossèn té la funció a l'escena IV de retardar l'encontre entre sebastià i Marta.

2.- La irrupció de la Nuri a l'escena V, preludia l'aparició inminent de Manelic i l'encontre decisiu entre l'amo i el pastor? Quina explicació lògica tenen les veus que ha sentit?

La seva presència fa evident l'aparició d'en Manelic, i que hi haurà un encontre entre l'amo i el pastor. No crec que hi hagi cap explicació lògica per aquestes veus.

3.- A què atribuïu el fet que l'unica persona que desafiï les ordres de Sebastià, a més de Marta i Manelic, sigui precisament la Nuri?

Crec que la Nuri estima molt a en Manelic i la Marta, per sobre de tot el que Sebastià pugui dir.
Descargar
Enviado por:Alto Of La Groga Crew
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar