Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Tenis


Índex

1.Abstract

2.Història de l'esport

3.Camp de joc .Plànol

4.Equipamentsi material utilitzat per a practicar l'esport

5.nombre de jugadors per equip

6.Aspectes tècnics de l'esport i acompanya-ho amb imatges o il·lustracions

7.Com s'hi juga? Reglament bàsic. Estratègies de joc

8.Reportatge

9.Bibliografia.Webs

1. Abstract

Aquet treball extracte de tennis i veure el reglament ,la historia i com es juga...

Aquet deport es juga entre dos o quatre jugadors, situats a ambos costat de una pista rectangular dividida per una ret , que es llança una pilota de cautxú amb ajuda de unes raquetes.

2.Historia de l'esport

El origen del tennis es remota al Jue Paume Francès, a la vegada, dels nombrosos exèrcits de pilotes que se practicava en la antiguitat. Fins 1874 no apreciació baix la seva forma definitiva. Se devé a un ofici angles, el major Walter Wingfield, que adopto les regles de Jue Paume per fer el sphairistike. Els membres del Mrylebonne Cricket Club va recollir la forma de puntar del Jue Paume (15-30-40),van fixar las dimensions definitiva de la pista i van imposar el nom de tennis, derivat de antic frances tenetz, paraula que va dir el jugador que va efectuar la sacada per advertir al seu adversari de que anava a llançar la pilota. El primer gran torneig tennis es va fer en Wimblendor (raval de Londres)en 1877, que aparti de ara es considera el santuari de aquet deport. El angles Renshaw va bategar el rècord de victòries amb set titols de 1881 fins 1889, seguit per la francesa Lenglen (6 vegades)i el suec Borg (6vegades).

3.Camp de joc. Plànol

La pista,en la que es pot juga indistintament individuals o dobles, esta marcada amb línees blanques que indiquen les dimensions diferents i les àrees de servei per individuals i dobles.

'Tenis'

La pilota es de goma inflada recoberta amb un compost de cotó; te entre 6 i 7 cm de diàmetre i pesa entre 57 i 58 g. La raqueta, que pesa entre 397 i 454 g, esta fabricada amb fusta, alumini o grafit, entre altres materials; es composa de un cap, ovalada o rodona, amb cordatge de tripa o niló molt resistent; la empunyadura esta recoberta normalment amb un mango de goma. El calçat que es usa en qualsevol superfície sempre te que tindrà sola de goma que no rellisqui. Els jugadors porten roba lleugera i absorbent, tradicionalment blanca, encara avui en dia es porta un colorit cada vegada mes variat.

4.Equipaments i material utilitzat per a

Practicar l'esport

La raqueta esta dividida en cinc parts: 'Tenis'

Mango:es extremo inferior, per on es agafa, té una forma octogonal.

Coll:part que uneix el mango amb la part superior de la raqueta.

Cor:unió entre la zona de impacte i la de supor.t

Marco:part on es subjecta les cordes.

Cordatge:es el conjunt de les cordes elàstiques que recobreix la superfície del impacte.

La raqueta pot estar feta de diversos materials, com fusta o de aliatges metàl·liques lleugeres, però actualment la majoria de elles estan fetes de fibres sintètiques, les mes utilitzades els grafits i les fibres de carbono.

Les pilotes'Tenis'

Les mes comuns les de aire a pressió que te unes condicions optimes de us en qualsevol superfície. Tenen inconvenients que desprès dels primers usos comença a perdre pressió gradualment, necessitant renovar-lo segon el us. El color de aquestes evolucions fins els seus inicis. Blanca en un principi, però actualment esta en un us la pilota de color groga.

Vestimenta

No existeix una exigència rígida en aquet apartat, permetien gran varietat de roba, però en els torneigs oficials, es te que tindre en comte algunes normes.

La indumentària habitual consisteix en tenis. Calcetins, pantalons o falda curta i samarreta. Existeix a mes gran quantitat de accessoris com viseres...etc, que queden a disposició del jugador o de les condicions del partit.

La pista

La pista de tenis esta construïda per un rectangle dividit en dos camps mediant un xarxa col·locada en el centre. Cada un dels camps esta constituït per un gran rectangle transversal que posa limita en la zona anterior el quadro de saques. A aquet d'anyada dos passadís en els laterals para augmentar la pista en els partits dobles.

Actualment existeixen diferents tipus de pista les que destaquen:terra batuda, herba, natural i sintètica, cemento, quick...

5.Nombre de jugadors per equip

Es pot jugar quatres persones dos en cada banda del camp, amb raquetes, o també poden jugar 2 persones cada una en cada banda passar-se la pilota fins que hagi un guanyador.

6.Aspectes tècnics de l'esport i acompanya-ho amb imatges o il·lustracions

Saque:el saque es realitza darrera de la línea de fondo i te que botejar en el quadro de saque oposats a on es realitza el saque; per exemple, si saques a la dreta de la marca central, la bola te que botejar en el quadro de saque esquerra del camp del nostre rival.

Restant:sols es podrà glopejar la pilota una vegada haguí botejat. El jugador tendra que col·locar-se fins la marca central fins al altre canto oposat on saca el rival.

'Tenis'

Mai es posarà entre el quadro de saque abans de que el nostre rival haguí colpejat la pilota.

Ordre de servei en dobles:

el ordre de recepció del servei serà decidit al començament de cada set, tal com se inicia a continuació:

la parella que té que rebre el servei en el primer joc

decidirà qui dels dos jugadors tindrà que rebre el primer servei en cada joc per al llarg de aquet set.

Els components de la parella tindrà que rebre el servei alternativament al llarg de cada joc.

'Tenis'

La volea:

Es el cop que es realitza quan es colpeja la pilota abans de que aqueta toqui la pista; normalment es realitza en espais pròxims a la xarxa. Es un cop essencial representa un 60% de les pilotes que se juguen en un partit.

Hi ha diferents tipus de volea:

Volea de aproximació

Volea en encreuament

Volea de contenció

'Tenis'

També poden aplicar una sèrie de tàctiques quan juguen la volea i que varien en funció de la posició del rival:

Per exemple dobles,si un del rivals en fondo de pista jugarem sobre el i si puden sobre el seu costat dèbil.

Altra opció es buscar posicions llunyes del oponent(individual i dobles) para que no tingui temps de respondre.

També poden jugar a buscar l'espai central de la pista.

Falta de peu:

El servei, durant tota la execució del servei:

A)no canviarà la seva posició caminant o corrent. No es considera que el servei a canviat la seva posició “caminant o corrent”, per lebes moviments dels peus que no afecten materialment la posició tomada originalment.

B)no tocarà amb ningú dels peus ninguna altre àrea que aquella darrera de la línea de fons a dins de la extensió imaginaria de la marca central i línees laterals, si toquessin ditxosa línea es considera una “falta de peu” i el jugador perdria el punt.

Durant el joc:

Durant el joc es pot estableixen piloteigs de duració limitada que acabarà en el moment en que la pilota es marxa a un lloc considerat com fora o”out” donant-li a un put al rival.

Es quedes en la xarxa

Bot en els passadissos(En cas de jugar individualment)

Bot fora de la pista

Sols podrien deixar de botejar la pilota en una ocasió si volguessin seguir en el punt. Fins el moment en que la pilota toques el terra dos o mes vegades serà punt del rival.

Si la pilota botes en una de las línees que demilita el camp (el interior dels passadissos en individual, el exterior dels passadissos en dobles o la línea del fons) es considera bona.

7.com s'hi juga? Reglament basic. Estratègies de joc

Com s'hi juga:deport que es juga al aire lliure o en pistes cobertes amb raquetes i boles per dues o quatre persones, en diferents tipus de superfície, com terra batuda, cemento, parcs o gespa artificial. Quan juguen dues persones es diu individual i quan juguen quatre es diu doble. Un partit de tenis es compondre de jocs(games)

I mangas (sets). El primer jugador o parella que guanyi sis jocs, sempre que, mantingui dues de diferencia respecte al equip rival, guanya el set.

Reglament basic: La pista serà un rectangle de 23,77 metres de llarg i uns 8,23 metres. Estava dividit per les seva meitat per una ret suspesa d'una corda o cable metàl·lic d'un diàmetre de 0,8 cm.
Aquests postes no tindran un altura més gran de 2,3 cm per sobre de la part superior de la corda de la ret. Els centres del postes estaran a 0,914
metres fora de cada la línia de dobles i l'altura d'aquest serà com la part superior de la corda.
La ret estarà totalment extensa, de manera que ompli completament els dos postes i la malla serà suficientment petita con per impedir que la pilota pasi a traves de la mateixa. L'altura en el centre de la ret, serà de 0,914
metres on serà sospesa mitjançant una faixa de no més de 5 cm. el ordre de recepció del servei serà decidit al començament de cada set, tal com se inicia a continuació:

la parella que té que rebre el servei en el primer joc

decidirà qui dels dos jugadors tindrà que rebre el primer servei en cada joc per al llarg de aquet set.

Els components de la parella tindrà que rebre el servei alternativament al llarg de cada joc. ). El primer jugador parella que guanyi sis jocs, sempre que, mantingui dues de diferencia respecte al equip rival, guanya el set.

8.Reportatge

'Tenis'

Cop de reves a una mà.

'Tenis'

Cop de reves de dues mans.

'Tenis'

Cop de dreta.

9.bibliografia. Webs

www.google.com

www.elrincondelvago.com
Descargar
Enviado por:Gaby
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar