Ingeniero Técnico Industrial


Separació de Colorants per Cromatografia de Capa Fina


PRÀCTICA 13: SEPARACIÓ DE COLORANTS PER CROMATOGRAFIA CAPA FINA

1.ANOTACIONS I RESULTATS (TAULES)

En aquesta pràctica no hi ha anotacions.

2.PREGUNTES

 • Per cada full cromatogràfic calcular el factor de retenció, Rf, de cadascun dels diferents colorants i comparar-ho amb els valors obtinguts per a la gota de barreja.

 • Primer full

  Fluoresceïna: 6

  Verd de malaquita: 4

  Rodamina B: 8

  En aquest full no es veu bé els valors obtinguts per a la gota de barreja, però en el cas de la fluoresceïna no concideix (és més petit), en el cas del verd de malaquita si que concideix, i en el cas de la rodamina no es veu.

  Segon full

  Fluoresceïna: 6

  Verd de malaquita: 4

  Rodamina B: no es veu.

  La gota de barreja en aquest cas tampoc es veu bé. Podem dir que coincideix el verd de malaquita i el de fluoresceïna, i el de rodamina no es veu.

  Cromatofolis

  Fluoresceïna: 6

  Verd de malaquita: 4

  Rodamina B: 8

  En aquest full es veu millor la gota de barreja i es pot veure com coincideixen els tres valors tot i que la rodamina no es veu gaire bé.

  3.QÜESTIONS

 • Definir: cromatografia d'adsorció, fase mòbil i fase estacionària.

 • Cromatografia d'adsorció: en la cromatografia d'adsorció la fase estacionària és la superfície d'un sòlid polar finament dividit. Els punts actius de la superfície de l'empaquetat interaccionen amb l'analit competint amb la fase mòbil, i la retenció és el resultat de les forces d'adsorció.

  Fase mòbil: és la fase on els components químics on es pot veure les diferents velocitats de migració dels components de la mostra.

  Fase estacionària: és per on es passen els components de la mescla mitjançant el corrent d'una fase mòbil gaseosa o líquida.

 • Predir l'ordre d'elució del n-hexà, n-hexanol i el benzè, en una cromatografia on la fase estacionària és molt polar i la fase mòbil relativament no polar.

 • N-hexà: segon

  N-hexanol: primer

  Benzè: tercer

  4.CONCLUSIONS

  Les conclusions que volem fer sobre aquesta pràctica són les següents:
  Descargar
  Enviado por:Òscar Montserrat i Prat
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar