Arte


Sacrifici d'Isaac


EL SACRIFICI D'ISAAC

Part descriptiva

Elements d'identificació

  • Autor: Ghiberti

Elements de localització

  • Lloc on es troba: Florència (Baptisteri de Roma)

  • Cultura a la que pertany: És una mostra d'art renaixentista de l'època de quattrocento italià (s.XV)

Periodització

  • Any: 1403-1424

  • Estil: Renaixentista del quattrocento italià

Descripció:

- En aquesta obra Ghiberti representa el sacrifici d'Isaac per mans del seu pare Abrahan. L'espai d'aquesta obra és gòtic com indica el fet de que el mant d'Abraham es quedi suspès en l'aire, a l'igual que l'aparició dels àngels en vol, i també la presència simbòlica del llangardaix.

Amb aquest relleu Ghiberti persegueix la bellesa i la grandesa espiritual del moment en el que transcurreix el sacrifici. la veu del enviat de Deu es el que deté el braç d'Abraham, disposat a donar mort al seu únic fill, al fill que amava.

La imatge del carner juga un paper important en aquesta obra, ja que està situat en lo alt, com si fos la imatge premonitòria del Crits crucificat.

Es un relleu en bronze parcialment dorat de 0,47x 0,44 m.

La seva funció és decorativa. Decora una de les portes del Baptisteri de Florència.

Part analítica

Materials: - Bronze

Tècniques: - Fundició del bronze, el buidatge, i finalment, treball amb el punxó.

Textura: - Polida

Llum: - Amb el bronze dorat s'aconsegueix que la llum doni una lluentor més pronunciada sobre aquest relleu, ressaltant d'aquesta manera els magnífics i perfeccionats plecs dels vestits com també es ressalten les formes generals, i sobretot les dels cossos, donant així més sensació de moviment.

Marc històric

- A Florència l'any 1401 van convocar un concurs per fer les dues portes que encara faltaven al baptisteri. S'hi van presentar artistes importants, entre ells Brunelleschi, però el guanyador va ser Ghiberti. Una de les portes, en la qual figura “El sacrifici d'Isaac”, recull també altres escenes evangèliques. L'altre porta era la porta del paradís.
Descargar
Enviado por:Kel
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar