Literatura


Romeo i Julieta; illiam Shakespeare


1- FITXA BIBLIOGRÀFICA

Shakespeare, William Romeo i Julieta

Ed. Vicens Vives Col·lecció: Aula Literària 14 Barcelona, 1997

2- TEMA DEL LLIBRE

En aquest llibre, Shakespeareens vol transmetre l'idea que l'amor pot lluitar contra tot, fins i tot contra la mort. Romeo pertany a la família Montagú, enfrotada a la de Julieta, els Capulet. Tot i això Romeo i Julieta lluiten per aconseguir viure junts i al final, la tragèdia acaba amb ells però

no amb el seu amor.

3- ARGUMENT

La història comença a Verona, a un carrer on per culpa d'uns criats comença una lluita hi ha de venir el príncep a calmar-la. La baralla ha estat causada pel profund odi que es tenen els Capulet i els Montagú, que acaben anant al carrer per veure què passa. Quan tot s'ha acabat, la senyora Montagú li pregunta a Benvolio si ha vist a Romeo (el seu fill), pero aquest li contesta que no. Llavors, Montagú explica que Romeo està molt trist pero que ell no sap per què. Llavors Benvolio els hi promet que esbrinarà què li passa i l'ajudarà.

Al cap d'una estona, el troba i parla amb ell i descobreix que està enamorat de Rosalina i que pateix mal d'amor. Mentres parlen, un criat dels Capulet li demana a Romeo que li llegeixi la llista de convidats a la festa dels Capulet. Quan acaba, Benvolio li diu a Romeo que aquella nit aniran a la festa i així podrà conèixer altres dones boniques i olvidar a Rosalina.

Quan arriben, van disfressats per a que no els reconeguin. Romeo, només veure s'enamora d'ella i se n'oblida de l'altra. Tibald, un enemic dels Montagú, reconeix a Romeo pero el Capulet li diu que el deixi en pau perquè no ha fet res.

Al sortir de la festa, Romeo s'escapa dels seus amics, va casa de Julieta i li comença a parlar. Llavors, Romeo li proposa a Julieta que es casin d'amagat de les seves famílies. Ella accepta i li diu que a l'endemà li enviarà a la dida per a què li digui l'hora del casament.

Llavors Romeo se'n va cap a l'església a parlar amb el frare Llorenç, que accepta casar-los.

Quan la dida torna a casa li explica a Julieta tot el que li ha dit Romeo, i ella entra en estat de felicitat, i es casa.

En una plaça de Verona, Benvolio i Mercutio estan passejant quan ve Tibald i es baralla amb Mercutio. Llavors arriba Romeo i es posa entre els dos per evitar la baralla i entre els colzes de Romeo, Tibald pasa l'espasa i mata a Mercutio. Romeo, furiós, agafa l'espasa i mata a Tibald i se'n va corrents. Llavors arriba el Príncep i furiós, desterra a Romeo de la ciutat.

Mentrestant a casa dels Capulet, la dida li porta unes cordes a Julieta per

a que a la nit Romeo pugui pujar i estar amb ella pero, llavors la dida li explica que Tibald es mort i Romeo desterrat.

El primer que fa Romeo desprès de matar a Tibald es anar a la cel·la del frare i parlar amb ell que li diu que està desterrat. Llavors arriba la dida enviada per Julieta i li diu a Romeo que vagi aquesta nit a veure a la seva esposa.

El senyor Caulet, per reduir la tristesa de la seva filla, li prepara la boda amb Paris per aquel mateix dijous i envia a la seva dona per informar-la. Julieta no hi està d'acord i el seu pare s'enfada amb ella i ella se'n va a demanar ajuda al frare. El frare li dóna un beuratge que la farà estar com morta durant 24 hores. Ella accepta el bueratge i la nit abans de la boda, se'n pren un glop.

Mentrestant el frare Llorenç li escriu una carta a Romeo explicant-li el que farà Julieta i li entrega al frare perquè li doni.

Al dia següent, la dida va a despertyar a Julieta i la troba morta. Va a buscar a la senyora Capulet i es confirma la seva mort. Tots els preparatius per al casament passen a ser per al funeral i se l'enterra al panteó dels Capulet.

Llavors Romeo s'entera de que Julieta ha mort i decideix comprar un verí a un apotecari per suïcidar-se. Com que no sap que passa en realitat, li escriu una carta a la seva mare dient-li la veritat i se'n va a Verona per suïcidar-se al costat de la seva dona.

Quan arriba al cementiri es troba amb Paris, es barallen i el mata. Llavors

es posa al costat de Julieta, es beu el verí i mor.

Quan Julieta desperta, veu el cos del seu marit al costat i decideix suïcidar-se, així que agafa el punyal de Romeo i es mata.

Aleshores arriba el Príncep i amb les explicacions del frare i de la dida, s'adona de que no s'han pogut estimar en vida per culpa dels odis de les famílies, i que s'estimaran en la mort.

4- ASPECTES INTERESSANTS A RESSALTAR

4.1 A què fa referència el títol de l'obra Romeu i Julieta? Doneu una resposta argumentada amb exemples del llibre.

Fa referència al nom dels protagonistes: Romeo i Julieta, i, a més a que l'argument de l'obra gira al voltant de les seves vides.

Ex: pàgina 4 (pròleg)

(...) Prenen vida uns amants de mala estrella (...) El seu amor, assenyalat per la mort, i el vell furor patern (...) Componen l'argument de la nostra obra (...)

4.2 Descriu els personatges de Romeu i Julieta, fes una descripció física i psicològica dels dos personatges, ajuda't amb fragments del llibre on es pugui exemplaritzar el que hagis comentat.

Romeu està bojament enamorat de Rosalilna i no es feliç fins que coneix a Julieta. Té alguns trets de petrarquisme i experimenta recaigudes, pero reapareix capaç d'enfrontar-se decididament, sense retòrica buida ni autocompassió.

És un cavaller honrat i dolç com un xaiet, cortés i amable. És guapo i ben plantat.

Julieta apareix per primera vegada com una nena silenciosa i submisa pero cambia radicalment quan coneix al seu estimat Romeo.

La seva desició ferma desde el començament, revela una gran estabilitat i maduresa. Sempre es mostra molt integrada en un espai i ambient familiar.

Exemples: pàgines 64/65

4.3 Quina situació històrica ens explica l'obra? A quina ciutat italiana passa l'acció d'aquesta obra? Ajuda't d'exemples del text.

La situació històrica que ens explica l'obra es la de l'era medieval a Itàlia. L'acció de l'obra se situa a Verona, tot i que hi ha una part que transcurreix a Màntua.

Ex: pàgina 4

A la bella Verona, on situem l'escena (...)

4.4 Com està estructurada aquesta obra? Sabries dir-me el per què? Explica, breument, les característiques del gènere teatral.

Està estructurada en escenes i actes. Està estructurada així perquè d'aquesta manera es pretenia que adquirís una aparença més digna i més semblant als clàssics grecs i llatins.

El teatre es un génere literari en el que l'autor deixa que siguin els propis personatges els que facin evolucinar l'obra a travès de diàlegs o monolègs. Està escrita per ser representada. No hi ha narrador i està format per: personatges, acció i diàleg.

4.5 Quin és el paper que juga a l'obra el personatge de la dida? Ajuda't d'exemples del text.

La dida juga el paper de missatgera entre Romeo i Julieta. Tot i que no li agrada gaire, ajuda a Julieta a poder estar amb el seu estimat.

Ex: pàgina 65

(...) Ara sóc el camàlic que sua pel teu gust (...)

4.6 Podríem considerar l'obra Romeu i Julieta com a tragèdia? Per què? Ajuda't d'exemples del text.

Sí. Per què els dos amants acaben morint, junt amb altres personatges de la història.

Ex: pàgina 136

(...) perquè mai cap història no ha estat més dolorosa que aquesta, de Romeo i Julieta.

4.7 Comenta com és l'estil i el llenguatge utilitzats per Shakespeare en aquesta obra. Ajuda't d'exemples del text.

És un estil romàntic-tragèdic molt especial, creat per la barreja dels diferents textos de Romeu i Julieta. El llenguatge es molt variat ja que cadascú té un nivell lingüístic diferent.

Ex: pàgina 59

(...) us he de fer una conveniència* (...)

(...) us conveniènciarà a sopar (...)

* La dida s'equivoca i Benvolio se'n burla.

4.8 Quina seria la simbologia que es desprèn d'aquesta obra? Busca en el text aspectes simbòlics del retrobament dels amants.

La simbologia que desprèn aquesta obra es que l'amor es immortal. Els amants arriben a estar tan enamorats que com que en vida no poden estar junts, moren per poder-ho estar.

Ex: pàgina 44

(...) essent qui ets, aquest lloc es la mort, si algú dels meus et veu dintre el jardí (...)

4.9 Per què podem considerar que aquesta obra, com moltes altres de Shekespeare ha esdevingut un model literari?

Perquè es un tema que mai passa de moda, totes les seves obres s'han esdevingut un tópic i les han utilitzat altres escriptors.

5- BIOGRAFIA DE WILLIAM SHAKESPEARE

William Shakespeare va nèixer a Stratford-on-Avon al 1564 (fou batejat el 26 d'abril). Fill d'un guanter i comerciant de pell, fusta i llana. És molt probable que estudiés a la Grammar School de Stratford.

El 1582 es casà amb Anne Hathaway, filla d'un terratinent de Shottery, de la qual tingué tres fills. Uns quants anys abans del 1592 va anar a residir a Londres, on va fer d'actor. Dedicà la seva primera obra, el poema Venus i Adonis (1593), al comte se Southampton, i l'any següent li dedicà també el seu segon poema El rapte de Lucrecia. A causa de l'epidèmia de 1593, els teatres de Londres tancaren gairebé un any. Desprès actuà en la companyia "del Camarlenc" en The Theatre, on romangué tres anys. Llavors començà a escriure les seves grans obres, que representava el seu gran amic Richard Burbage. El 1597 la companyia tingué un nou teatre: The Curtain i col·laborà en un tercer, The Globe, construït el 1599. El poeta col·laborava en l'empresa amb gran profit econòmic. Abans, el 1597, havia comprat per 60 lliures una de les cases principals de Startford, New Place.

Vers el 1611 deixà de ser actor i es retirà a Stratford. Havia actuat a l'escena durant 20 anys, creant la sèrie més gran d'obres teatrals i el més maravellòs conjunt de personatges que hagi concebut un sol home en la història del món. Morí el 23 d'abril (1616) i fou enterrat al persbiteride la parròquia de Stratford.

6-OPINIÓ

Aquest ha sigut un dels pocs llibres que ens han fet llegir i que no m'ha agradat. Trobo que tracta d'un tema molt desfasat a la nostra època ja que no crec que ningú morís per amor avui en dia. Tot i que l'estructura està molt ben formada i es fàcil de comprendre no té l'argument que m'esperava.

M'ha decepcionat bastant ja que m'havien dit que els personatges eren molt interessants i a mi m'han semblat massa avorrits. Trobo que l'obra es molt previsible i massa romàntica, i que l'ambient es molt poc realista.

Crec que l'història se situa massa al carrer i poc a l'intimitat dels personatges. El vocabulari de l'obra està bé per a l'època de l'escrit pero massa obscé per a l'època actual.

En general trobo que l'obra està fora de lloc i de temps, m'ha decepcionat bastant.

7- BIBLIOGRAFIA

  • Shakespeare, William Romeo i Julieta

Ed. Vicens Vives Aula Literària, 14

Barcelona, 1997

  • D.D.A.A Enciclopèdia Catalana

Ed. Salvat S-ST, 13

Barcelona, 1990

  • Lázaro, Fernando Lengua Castellana y Literatura

Ed. Anaya Secundaria 1

Sabadell, 2002

ÍNDEX

Pregunta 1 ___________________________________________________ pàgina 1

Pregunta 2 ___________________________________________________ pàgina 1

Pregunta 3 ___________________________________________________ pàgina 1

Pregunta 4 ___________________________________________________ pàgina 2

Pregunta 5 ___________________________________________________ pàgina 3

Pregunta 6 ___________________________________________________ pàgina 4

Pregunta 7 ___________________________________________________ pàgina 5

TREBALL DE LECTURA 2ª AVALUACIÓ:

ROMEO I JULIETA

(WILLIAM SHAKESPEARE)

NOTA: EXCEL·LENT- (9)
Descargar
Enviado por:Emix
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar