Biología, Botánica, Genética y Zoología


Renovació de neurones # Renovación de neuronas


Comentari de l'article periodístic:

El Cervell Regenera les seves Cèl·lules

 • Indica quina és la idea principal del text

 • Aquest text té, com a nucli de la seva tesi, que certes cèl·lules cerebrals, neurones, de certes àrees tenen la capacitat de regenerar-se.

  Segons diu l'article, dos científics estadounidencs, Elisabeth Gould i Charles Gross, van demostrar que certes zones relacionades amb el pensament cognitiu tenen la capacitat de regenerar les seves neurones. Segons aquesta teoria queden desbancades les creençes que fins ara donaven com a vàlida l'explicació tradicional basada en la impossibilitat del cervell per a reproduir les seves cèl·lules.

  Tot seguit s'hi troben dues idees secundàries. En primer lloc la teoria de la migració neuronal, segons la qual les cèl·lules cerebrals que es regeneren són capaces de recorre el cervell i acoblar-se allà on siguin necessàries. En segon lloc s'especula amb la possibilitat de curar malalties cerebrals degeneratives com el Parkinson o l'Alzheimer.

 • Quan una part del cervell perd la irrigació sanguínia les seves neurones moren. Quines conseqüències té aquesta mort en la resta de l'organisme?

 • Aquest fet pot ser provocat per molts motius; un coàgul que tapona la circulació de la sang, un excés de grasses o fins i tot una bombolla d'oxigen…

  El nostre organisme està interrelacionat mitjançant el sistema nerviós. Si som capaços de sentir, veure o moure el nostre cos és gràcies a un seguit d'impulsos nerviosos que relacionen el nostre organisme tan exterior com interiorment. Si per algun motiu es tallés aquesta comunicació, per exemple per la falta d'irrigació sanguínia, s'estroncaria dita relació.

  Així seria possible que el nostre cervell perdés diferents capacitats depenent de la part cerebral que quedés afectada. Podria ser que es perdés la parla, el moviment d'un braç, de mig cos o fins i tot que es produïssin paraplegies o tetraplegies.

  L'última conseqüència d'aquest fet és la mort. Que es perdessin masses cèl·lules, o que les neurones afectades constituïssin una part clau del nostre organisme, podria ser letal.

 • Creus que en aquest text podem trobar proves que el cervell regenera les seves cèl·lules?

 • És possible que les investigacions de la Universitat de Princeton fossin favorables a aquesta teoria, però és una suposició, ja que en cap moment es concreta, en l'article, cap prova que aquest fet sigui una teoria contundent.

  L'única informació que aporta el text és la següent:

  “…Gross i Gould van descobrir la formació de noves neurones al voltant dels ventricles cerebrals… Aquestes noves cèl·lules no es queden en aquesta zona sinó que recorren llargues distàncies fins que arriben a regions cerebrals molt remotes…”

  La primera impressió en llegir l'article és pensar que es dóna molta informació, però un cop s'ha exposat la teoria de la regeneració neuronal i la migració cel·lular, no s'aporten proves ni explicacions del fet.

  S'ha de tenir en compte, també, que aquest esdeveniment és un fet observable i que la seva demostració recau principalment en què realment succeeix. Ara, però, seria el moment de qüestionar-se el com i el per què, informació d'altra banda, vedada en aquest text.

  També s'especula amb les possibilitats guaridores que pot comportar el descobriment, en malalties com el Parkinson i l'Alzheimer. De la mateixa manera no s'aporta cap prova per a il·lustrar les hipòtesis.

 • Explica alguna malaltia del cervell que coneguis i la seva curació si és que la té.

 • Informació sobre l'Alzheimer. Pàgines següents.

  Biologia Humana

  2n de Batxillerat -B Dijous dinou d'octubre de 2000
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar