Química


Reaccions quìmiques


2. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta practica es l'estudi de les diferencies entre reaccions químiques. I que en aquesta practica consta de dues experiències amb dues reaccions químiques diferents.

3. INTRODUCCIÓ TEÒRICA

Reactius: Son diverses substàncies que es sumen per a formar el producte.

Productes: Son les substàncies inicials que han fet un canvi químic.

Reacció química: Són els canvis químics transformacions que es produeixen a les substancies.

4. MATERIALS REACTIUS

2ª EXPERIENCIA

1 Got de vidre de 100ml

1 Erlenmeyer de vidre

1 Embut

1 Espàtula

 • Àcid Clorhídric

 • Cinc

3ª EXPERIENCIA

1 Erlenmeyer de vidre

1 Embut

1 trípode

1 rejilla de amiant

1 calentador

 • Sulfuro Ferros

 • Àcid Clorhídric

5. PROCEDIMENT QUE S'HAN SEGUIT

2ª EXPERIENCIA

S'ha dipositat el Àcid Clorhídric en el got de vidre, desprès s'ha de dipositar el contingut del got de vidre en el erlenmeyer, per facilitar aquesta acció s'ha de fer servir l'embut, d'aquesta manera no es basarà cap gota fora.

Per últim dipositem una petita quantitat de Cinc amb l'espàtula a dins de l'erlenmeyer on esta dipositat el Àcid Clorhídric.

3ª EXPERIENCIA

S'ha dipositat el Àcid Clorhídric en el got de vidre, desprès s'ha de dipositar el contingut del got de vidre en el erlenmeyer amb l'ajuda de l'embut. Dipositem el Sulfur Ferros en l'erlenmeyer on esta l'Àcid Clorhídric.

Es te que preparar el trípode, la rejilla de amiant i el calentador. Per tal de poder calentar l'erlenmeyer on esta l'Àcid Clorhídric i el Sulfur Ferros. S'encén el calentador i s'espera fins que ocurreixi la reacció química.

6. RESULTATS

2ª EXPERIENCIA

El resultat de l'experiència numero 2, es la producció d'una precipitació del Cinc i que el gas H2 es desprèn.

 • Substàncies reaccionants: HCl + Zn

 • Productes finals: ZnCl2 + H2

 • Gas desprengut: H2

 • Reacció química: 2HCl + Zn ! ZnCl2 + H2

 • 3ª EXPERIENCIA

  El resultat de l'experiència numero 3, es el desprendiment del gas H2S, el qual desprendia una olor desagradable.

  A) Substàncies reaccionants: FeS + HCl

  B) Productes finals: FeCl2 + H2S

  C) Gas desprengut: H2S

 • Reacció química: FeS + 2HCl ! FeCl2 + H2S

 • 7. DISCURSIÓ I QUESTIONS

  En el meu grup no varen poder obtenir el resultat de la experiència numero 3 degut a que no es calentava i per tant no es podia produir la reacció química.

  Com a primera experiència en practiques de la matèria de Física i Química ha estat bé i sense gaires dificultats.

  QUESTIONS
  1) Per que es necesari diloldre algunes substancies en aigua per a realitzar la reaccio?
  Per que es necesari un element reactiu.

  2) Es cert que quan succeeix una reaccio quimica sempre es desprenen gassos?

  No, no en totes les reaccions quimiques es te que desprendre gas.

  3) Dels gassos obtinguts en aquestes reaccions. Quin ha resultat més facil de reconeixer? D'els gassos obtinguts el H2S ha sigut el mes facil de reconeixer degut a que segons es va dir feia pudor.

  4) Escriu algunes propietats y aplicacions que coneguis de dits gasos

  H2

  APLICACIÓ

  Abans s'usava el H2 per inflar globus, zepelins... pero dugut a graves accidents es substituir per el helio. El H2 es materia primera de nomborses operacions quimiques tal com el amoniac, la fabricacio de metano y algtres carburants sintetics. Tambe esta la bomba d'hidrogen o termonuclear.

  PROPIETATS DE L'HIDROGEN

  PROPIETATS FISIQUES: en bon conductor del calor y de l'electricitat.

  PROPIETATS QUIMIQUES: es poc actiu al fred

  H2S

  Propietat: pudor intens

  5) De forma semegant a com lo has fet anteriorment, escriu y completa aquestes reaccions quimiques a las que les falten els productos

  a. ) Ácid clorhidric + cinc --- HCl + Zn ! H2 + ZnCl2

  b. ) Ácid sulfuric + cinc --- H2SO4 + Zn ! H2 + ZnSO4

  c. ) Calentant l'oxid de mercuri (II) --- 2HgO ! 2Hg + O2

  d. ) Carbonat de sodi + àcid clorhidric --- Na2CO3 + HCl ! CO2 + H2O + NaCL

 • INDEX

 • Pàgina 1.

 • OBJECTIU

 • INTRODUCCIÓ TEÒRICA

 • MATERIALS REACTIUS

 • Pàgina 2.

 • PROCEDIMENT QUE S'HA SEGUIT

 • RESULTATS

 • Pàgina 3.

 • DISCURSIÓ I QUESTIONS
 • Descargar
  Enviado por:Ast
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar