Reacción endotérmica

Química. Materiales. Laboratorio # Fonament teòric. Procediment. Conclusions

 • Enviado por: Lux
 • Idioma: catalán
 • País: España España
 • 3 páginas

publicidad
cursos destacados
Química Orgánica
Química Orgánica
En este curso de Química Orgánica o también conocida como Química del Carbono, nos...
Ver más información

Cálculo Integral
Cálculo Integral
Curso básico de cálculo integral de una sola variable. Se parte desde los conceptos básicos como...
Ver más información


Pràctica 5

Reacció Endotèrmica

Objectius

Realitzar una reacció endotèrmica per poder saber que és, com es forma i com poder-la diferenciar dels demés tipus de reaccions.

Fonament Teòric

Les reaccions endotèrmiques són aquelles que necessiten absorbir calor per realitzar-se.

N'hi ha molts tipus de reaccions endotèrmiques, però en aquesta pràctica farem reaccionar dues sals, una d'elles procedent d'un àcid fort.

Material

Material de vidre i no volumètric

 • Pipeta aforada de 10 ml (Sensibilitat 0,1 ml)

Material de vidre i no volumètric

 • Tub d'assaig

 • Vas de precipitats 100ml

 • Vidre de rellotge

Reactius

 • Clorur amònic (NH4Cl)

 • Nitrit de Sodi (NaNO2)

Altres

 • Termòmetre

 • Pipum

 • Espàtula

Procediment

 • Agafar el vidre de rellotge i posar-hi una mica de NH4Cl i NaNO2.

 • Ficar la mescla anterior dins d'un tub d'assaig.

 • Agafar un vas de precipitats i abocar-hi dins aigua destil·lada.

 • Mesurar la temperatura de l'aigua (To).

 • Pipetejar 10 ml d'aquesta aigua i posar-la dins del tub d'assaig.

 • Agitar fort fins que acabi la reacció.

 • Introduir el termòmetre i anotar la temperatura (Tf)

 • Càlculs i resultats

  'Reacción endotérmica'
  NH4Cl + NaNO2

  NH4Cl + NaNO2 + H2O + Q ! NaCl + NH4NO2 + H2O

  !

  És una reacció de doble desplaçament

  El clorur d'amoni es troba en polç blanc i el Nitrit de sodi es troba en polç blanc-groguenc.

  Això forma una mescla homogènia.

  Quan a la mescla li afegim aigua i ho agitem, aquest formarà Nitrit d'amoni més clorur de sodi i aigua, tot es troba diluït en l'aigua i per tant només apreciem que la dissolució és transparent.

  Al finalitzar la reacció hem pogut comprovar com el tub disminuïa de temperatura:

  T0 = 23 ºC

  Tf = 21 ºC

  La temperatura ens ha disminuït 2 ºC respecte a la temperatura inicial.

  Conclusions

  Hem après que les reaccions endotèrmiques necessiten energia per reaccionar i que aquestes es poden identificar gràcies a la disminució de temperatura que experimenten.

  També hem après que dos sals, una procedent d'un àcid fort, amb aigua dona lloc a aquest tipus de reacció.

  Qüestions

 • Escriure, igualar la reacció i anomenar cada un dels seus components.

 • NH4Cl + NaNO2 + H2O + Q ! NaCl + NH4NO2 + H2O

  Clorur d'amoni, més nitrit de sodi, més aigua, més energia, dona lloc a Clorur de sodi més nitrit d'amoni més aigua.

 • Passaria el mateix si utilitzéssim sals diferents? Per què?

 • Sí, sempre i quan una de les sals procedeixi d'un àcid fort i se apliqui energia a la reacció. Això és degut a que el metall d'una de les sals desplaça a l'altre i viceversa, formant-se les corresponents sals.

 • Escriure la reacció suposant que el procés s'hagués fet amb sals diferents. Igualar la reacció i anomenar tots els seus components.

 • Na2SO4 + 2 KNO3 + Q ! 2 NaNO3 + K2SO4

  El Sulfat de sodi reacciona en dos molècules de nitrat de potassi, donant dos molècules de nitrat de sodi més sulfat de potassi.