Química


Química


2ª Evaluación Quimica COU

 • Cantos cc dunha disolución 0'4M de hidróxido sódico (NaOH) serán precisos para neutralizar 100cc dunha disolución 0'2M de ácido clorhídrico (HCl)? Si engadimos 3cc máis dos precisos, ¿cal será o PH resultante?

 • Dádolos ácidos sulfídrico (H2S), Ka=1'1. 10-7; nitroso (HNO2) Ka= 5'1. 10-4 e fluorhídrico (HF), Ka= 6'8. 10-4, cál deles é o máis forte e o máis feble? Razona a túa resposta.

 • O producto de solubilidade do hidróxido de Magnesio (Mg (OH)2) a certa temperatura, é Ks= 32. 10-12. ¿Cal é a solubilidade en auga pura?

 • Calcula a solubilidade do hidróxido de Magnesio nunha disolución 0'1M de hidróxido sódico. Toma Ks do problema anterior.

 • Unha pila esta formada polos pares Ag+/Ag e Fe2+/Fe de f.e.m. 0'80 voltios e -0'44 voltios respectivamente. Escribe as reaccións que teñen lugar en cada un dos electrodos, así como a reacción global. Que electrodo é o ánodo e cal o cátodo? ¿Cal é a f.e.m. da pila?
 • Descargar
  Enviado por:Puesto 13
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar