Química


Química y sociedad


RESUM

Habitualment es comparen la cuina i la química, i fins i tot als químics se'ls anomena cuiners.
Però la química de la cuina és molt més complicada que la del laboratori, perquè fa servir peces biològiques i no només substàncies químiques.

Parlem de fenòmens fisicoquímics, com la coagulació de les proteïnes i les reaccions de Maillard.

Algunes d'aquestes substàncies barrejades entre si poden canviar d'aspecte i de propietats.

A la cuina hi ha objectes, no substàncies. El menjar es una composició química poc definida i a més es una interacció físicoquímica i biològica.

hem d'anar amb compte amb les substàncies que barregem perquè, com a la química algunes d'elles poden ser una mica nocives i perilloses.

Reacció de MaillardUna reacció química dels sucres. Es relaciona molt amb la cuina i la indústria alimentària

VALORACIÓ

Va ser una conferència interessant i vam aprendre que la cuina es difícil fer una cosa be però també pot ser perillosa.

Vam aprendre coses interessants i també que hem de anar amb compte amb el que fem i com ho fem per evitar problemes.

3- Analitza les etiquetes de diversos productes d'ús comú( dentifrics, detergents, productes de neteja, margarina, medicaments, etc.) i pren nota de les substàncies químiques que hi apareixen.

Sal de la cuina ,Bicarbonat, l'acetona per treure el pintaungles, vinagre, salfumant, lleixiu

- Escriu la fórmula química de els substància que et resultin conegudes.

sal de la cuina: NaCl

Bicarbonat: NaHCO3

l'acetona per treure el pintaungles: CH3COH3

vinagre: CH3CO(OH)

salfumant: HCl

lleixiu: NaClO

6- Busca informació i esbrina quin metall s'obté de cadascun dels minerals següents: bauxita, blenda, calcopirita, cassiterita, cinabri, galena, limonita, magnetita, rútil, sepiolita, siderita, wolframita

- Escriu la fórmula química del component fonamentalment de cada mineral

bauxita Alumini Al

blenda Sulfur de zinc ZnS

calcopirita Coure Cu

cassiterita Estany oxidat SnO2

cinabri Sulfur de mercuri HgS

galena Sulfur de plom PbS

limonita Hidrat de ferro FeH

magnetita Òxid ferrós-diferric Fe3O4

rútil òxid de titani TiO2

sepiolita Hidrat de magnesi H2Mg

siderita Carbonat de ferro FeCO3

wolframita Mineral mixte entre ferberita (FeWO4) i la hübnerita (MnWO4).

(aquesta informació l'hem trobada a www.wikipedia.org)

10-Tenint en compte el percentatge de carboni present en el cos humà, calcula la massa de carboni continguda en el teu propi cos.

15-Què és el petroli?

Es una barreja no homogènia d'hidrocarburs. Aquesta font d'energia no és renovable i és la principal font d'energia dels països desenvolupats.

- Esmenta els principals productes que s'obtenen de la destil·lació del petroli i les seves aplicacions.

Plàstics Termoplàstics Plàstics termoestables

PVC: Clorur de polivilini, S'utilitza en envasos, canonades, impermeables...

Baquelita: S'utilitza per a fabricar casquets d'interruptors o mànecs d'estris de cuina.

Polietilè: Pot ser de baixa o alta densitat. S'utilitza com a aïllant elèctric i per a fabricar diversos objectes.

Melamina: En forma de lamines, s'usa per a revestir mobles de cuina .

Poliestirè: s'utilitza per a fabricar estris de dibuix, regletes de connexió, etc. El poliestirè expandit es coneix com a suro blanc.

Poliester: S'utilitza en la fabricació de cobertes, dipòsits i bucs d'embarcacions. En forma de fibra s'utilitza per a l'obtenció de teixits sintètics.

Metacrilat: per la seva transparència es fa servir com a substitutiu del vidre.

Poliuretà: Pot ser d'alta o baixa densitat. El de baixa densitat (goma espuma) es fa servir per a esponges i matalassos.

Poliamides: Les mes conegudes son el niló i el perló. S'utilitzen com a fibres tèxtils.

Resines exposi: S'utilitzen en la fabricació de gomes d'enganxar, vernissos i esmalts

Tefló: S'utilitza per a fabricar juntes i com revestiment de les paelles.

16- Explica quina diferencia hi ha entre Plàstics Termoplàstics i Plàstics termoestables.

Els termoplàstics quan s'escalfen es reblandeixen i quan tornes a refredar-se s'endureixen i els termoestables no s'estoven ni poden ser modificats.

- Classifica els següents materials plàstics en termoplàstics o termoestables: PVC, Polietilè, Poliestirè, Metacrilat, Poliamides, Tefló, Baquelita, Melamina, Poliester, Poliuretà i Resines exposi

Plàstics Termoplàstics

Plàstics termoestables

PVC, Polietilè, Poliestirè, Metacrilat, Poliamides, Tefló

Baquelita, Melamina, Poliester, Poliuretà i Resines exposi

39- Enumera al menys 5 objectes d'us quotidià que estiguin fabricats totalment o parcialment amb plàstic.

Ampolla de plàstic, gots de plàstic, bosses per la brossa, un bolígraf i las carmanyoles

- Assenyala quines avantatges presenta el plàstic respecte altres materials en cadascun dels objectes que has numerat.

Doncs que en algunes ocasions es mes portable, menys pesat i mes resistent que altres materials com el vidre o la ceràmica.

19- Assenyala quines aplicacions sanitàries tenen les substàncies següents: Tintura de iode, bicarbonat de sodi, àcid bòric, sulfat de coure (II), solució de clorur de sodi en aigua.

Tintura de iode: Serveix com a desinfectant

bicarbonat de sodi: Barrejant-la amb vinagre per picadures d'insectes entre altres moltes que te.

àcid bòric: Com antisèptic

sulfat de coure (II): com adob per al camp

solució de clorur de sodi en aigua: Com calmant per les inflamacions dels peus

Hem après d'on venien alguns materials, utilitats d'alguns d'aquests composts químics i també cm usar-los com a medicaments.

TEMA 6: QUÍMICA I SOCIETAT

CLARA: 58%

Aigua86%

Albumina13% (proteïna)

ROOBELL: 42%

Aigua51%

Proteïna 17%

Greixos30%




Descargar
Enviado por:EdU
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar