Ecología y Medio Ambiente


Protocol de Kioto


Protocol de Kioto

Que es el protocol de Kioto? Que pretén?

L'origen del protocol es remunta a 1992 quan en la cumbre de la tarar de la ONU els mes de cent països assistents van decidir negociar un acord, al cap d'un temps el 1997 es va signar el protocol de Kioto, el creador del qual va ser el diplomàtic argenti Raúl Estrada.

Es un tractat signat per una part dels països amb més producció de CO2. l'objectiu del qual es reduir les emissions un 5.2%, aquest el l'únic organisme a nivell internacional amb la finalitat de fer front als canvis climàtics, i minimitzar els seus impactes.

Per a que aquest objectiu es compleixi, aquest tractat te uns objectius legalment obligatoris per als països industrialitzats que pretén reduir les emissions de sis dels gasos que provoquen l'efecte hivernacle d'origen humà com el diòxid de carboni, metà i òxid nitrós a mes a mes tres gasos de caràcter industrial, l'hidrofluorocarbonos, el perfluorocarbonos i el hexafluorur de sofre.

A mes a mes per complir amb el protocol de Kioto s'estableixen altres mecanismes com:

- Mecanisme de desenvolupament net: ofereix als governs i les empreses privades la possibilitat de transferir tecnologies netes a països en desenvolupament, d'aquesta manera els països industrialitzats que impulsin aquest mecanisme rebran un certificat que els acreditarà de la reducció d'emissions de gasos.

- Aplicació conjunta: permet que un país industrialitzat inverteixi en un altre país també industrialitzat per a dur a terme un projecte conjunt per reduir les emissions de gasos

Que es el comerç d'emissions?

Es una compra-venta d'emissions de gasos d'efecte hivernacle entre als països que tenen objectius establerts en el protocol de Kioto, es a dir entre els països industrialitzats, d'aquesta manera els que redueixin les seves emissions mes del que avien acordat en el protocol poden vendre els certificats d'emissions excedents als països que no hagin arribat a complir l'acord.

Aquest comerç d'emissions entrarà en ple funcionament l'any 2008 a nivell internacional

Causes del protocol de Kioto?

La principal causa del protocol de Kioto es la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic i els seus efectes sobre l'escalfament global. Per així poder evitar el canvi climàtic i tot el que aquest comporta.

'Protocol de Kioto'

durant el 2002 vam emitir un 38% més de gasos defecte hivernacle que el 1990.

Conseqüències:

Degut a l'escalfament global es provable que:

 • augment de successos meteorològics extrems com l'augment de les onades de calor, precipitacions que desencadenen inundacions, temperatures mínimes mes altes, menys dies freds...

 • augment del risc de sequies en l'interior dels continents.

 • Augment de la intensitat del vent que esdevindrà un cicló tropical, aquest fet farà que milions de persones que viuen a la costa es vegin forçades a emigrar a l'interior del continent .

 • Fusió dels casquets polars que faran que el nivell del mar augmenti entre 9 i 88 centímetres.

 • Majors extrems de períodes secs i pluges intenses

 • El canvi climàtic persistirà durant molts segles degut a la llarga duració dels gasos d'efecte hivernacle.

 • El canvi climàtic afectarà a tots els països però amb mes intensitat als que estan en vies de desenvolupament.

 • Pèrdua de bens degut a la meteorologia

 • Descensos en la productivitat

 • El risc de desbordament dels rius augmentarà, afectant als pobles i ciutats, als comerços, indústries, turisme...

 • Canvi en l'ecosistema que afectarà tan a les persones com també en les plantes i animals.

A mes a mes totes les catàstrofes a nivell medioamviental es produirà una situació de fam i l'aparició d'epidèmies i malalties.
Descargar
Enviado por:Whity
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar