Publicidad y Relaciones Públicas


Planificación y Medios Publicitarios


EXÀMEN PLANIFICACIÓ JUNY 2006 -

1. a) Diferències entre mitjà i suport.

b) Nomena els índex de rendabilitat que conegues i explica en que poden ajudar en la planificació de mitjans.

c) Explica amb les teues paraules i sense la fòrmula per a que serveixen els següents conceptes:

  • Cobertura

  • Freqüència

  • GRP

2. La contractació d'espais publicitaris en el mitjà cinema.

3. Partint de la teoria explicada a classe, relaciona el model de comunicació de Lasswell amb la planificació de mitjans.

4. Variables que influeixen en el cost d'una campanya en el mitjà televisió.

5. Nomena les dades bàsiques que han d'aparèixer en qualsevol evaluació de mitjans.

6. Qué sistemes de facturació té l'agència de mitjans cap al client i en que consisteixen.

7. Digues tres factors interns que afecten a la planificació de mitjans i explica com ho fan.

8. Es va a llançar una cadena de restaurants de menjar ràpid a Espanya. La cadena ja opera en altres països d'Europa. Els experts en màrketing han establert com a objectiu assolir una quota de mercat del 5% durant el primer any. Digues:

  • Objectiu de comunicació

  • Objectiu de mitjans

  • Tria els mitjans i els suports adequats

9. Se va a llevar a cabo una campaña a nivel nacional para una promoción de viajes al País Vasco. La campaña se llevará a cabo en los diarios.

Soportes: Audiencia Tarifa

ABC --------- ------- €;

El Mundo --------- ------- €;

El País --------- ------- €;

Público Objetivo: 20.050.646. Hombres y mujeres de clase social media-media, y media-alta.

Presupuesto: 275.000€;

Triplicidad: 9.750.000 (OJO, no nos da la cobertura!)

Los soportes hacen un 10% de descuento.

Calcula: el número de inserciones (teniendo en cuenta presupuesto y duración que crees debe tener la campaña), rating point, GRP's, cobertura, frecuencia, coste neto de la campaña y un índice de rentabilidad.
Descargar
Enviado por:Julker Enmascarado
Idioma: castellano
País: España

Te va a interesar