Arte


Pintura al aceite y acrílica


1r BATX C

Les pintures a l'oli estan fetes de pigments barrejats amb un oli secant (o semisecant), com l'oli de nou, d'adormidora,... L'ús d'aquest tipus d'olis com a aglutinants dóna a la pintura al oli las seva semblança típica i la seva facilitat d'utilització. Els pigments barrejats amb oli tenen una profunditat i una qualitat de color característica i es poden utilitzar en una àmplia gamma de tècniques. Aquestes inclouen les formes transparents i opac, els mètodes directes d'humit sobre humit , i els que consten en elaborar una pintura cuidadosament, capa per capa, segons un sistema determinat.

Una mica d'història:

La utilització d'un oli secant com a mitjà va ser el primer més habitual en el nord d'Europa que en el sud. Durant el segle XV, en Venècia es va fer molt popular la utilització de colors barrejats amb oli i al principi del segle XVI, era el mitjà acceptat per a la pintura de cavallet en tota Itàlia i en la resta d'Europa.

Amb què es fa?

Els colors a l'oli es fan barrejant pols de pigment amb oli secant. L'oli de nou, que es menys groguenc, té una llarga tradició en pintura, especialment per deslluir pigments blancs. Amb aquest afí, s'han fet servir també olis d'adormidora i el de “cartamo”. Aquests són olis semisecants, utilitzats sovint per els fabricants per a reduir el temps de secat ràpid per a naturalesa d'alguns pigments, o fins i tot, per a donar una consistència millor a uns altres. Es poden barrejar sols o combinar-los amb olis secants. Barrejar varis olis d'aquesta forma es totalment acceptable, ja que tots porten els mateixos triglicèrits.

Cada pigment necessita una quantitat determinada d'oli per a adquirir la consistència desitjada. L'absorció d'oli varia considerablement d'un pigment a un altre..

Fabricació casera de colors a l'oli:

Fabricar-se colors a l'oli un mateix es bastant senzill. Primer s'ha de preparar els pigments. Més tard, enlloc de barrejar-ho amb aigua destil·lada, es fa servir un oli secant. No es sol separar l'oli del pigment per tenir els tubs guardats durant massa temps i no es necessari posar-li els ingredients especialitzats que posen els fabricants.

Es millor no utilitzar pigments que siguin difícils de moldre fins adquirir una consistència manejable sense tenir que posar-li espessiments.

Pinzells:

El tipus de pinzell depèn de:

  • La viscositat de la pintura

  • La naturalesa del suport

  • El grau d'acabament que es desitja

  • El tamany de l'obra

  • L'estil pictòric

Pinzells de cerda:

Amb pintures viscoses, rígides, utilitzades directament del tub, s'han de fer servir pinzells amb força per distribuir i estendre la pintura espessa, empeny-la o estirar-la, o per a donar tocs pastosos.

Pinzells de cabell suau:

No son tan adequats per a la pintura espessa. Serveixen amb una barreja més liquida amb la que es poden donar pinzellades a sobre del suport. Es fan servir per a els treballs de mida petita.

'Pintura al aceite y acrílica'

El mig acrílic, que s'ha anat millorant i depurant des de les dècades dels cinquanta, representa una important addicció al repertori de mitjans pictòrics permanents. Els aspectes més importants de l'acrílic són la seva versatilitat i la seva permanència. Es pot fer servir en rentats o empastat molt espès, amb rics efectes de textura.

La pintura es seca ràpidament, es poden superposar colors molt abans que amb la pintura a l'oli. Per una altre part, hi ha menys temps per a manipular la pintura sobre el suport, i l'oli segueix siguent més manipulable que les pintures acríliques.

La pintura acrílica es més forta i flexible; a més a més de les tradicionals tècniques de pintura transparent, opaca i mixta la pintura acrílica es pot raspar, pressionar, aplicar-la en un tub per fer ribets, polvoritzar-la, tirar-la sobre el suport, barrejar-la amb massilla per a fer efectes de textura,...

Imprimació:

Amb les tècniques de pintura transparent en les que el blanc del fons resulta de gran importància, es necessari utilitzar una imprimació acrílica.

'Pintura al aceite y acrílica'

Bibliografia:

Ray smith, El manual del artista

http://www.pasarlascanutas.com/marco/marco096.JPG

http://www.caremi-pigmentos.com/Image14.gif
Descargar
Enviado por:Fresisui
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar