Historia del Arte


Novela y teatro del Modernismo


 • MODERNISME

 • INTRODUCCIÓ

 • RUPTURA ARTISTA-SOCIETAT

 • L'ART PER L'ART

 • 2ª ETAPA DEL MODERNISME

 • POESIA

 • NOVEL.LA

 • TEATRE

 • 2. NOVEL.LA MODERNISTA

  2.1 CARACTERÍSTIQUES

  2.2 CLASSIFICACIÓ FRONT A LA SOCIETAT.

  2.3 CLASSIFICACIÓ ALAN ZATES

  2.3.1 NOVEL.LA RURALISTA

  -INTRODUCCIÓ

  -CARACTERÍSTIQUES

  -AUTORS

  2.3.2 NOVEL.LA DECADENTISTA

  -INTRODUCCIÓ

  -CARACTERÍSTIQUES

  -AUTORS

  2.3.3 NOVEL.LA COSTUMISTA.

  3. POÉTICA DE “LA PARAULA VIVA”

  4. L'ESCOLA MALLORQUINA

  5. EL TEATRE MODERNISTA

  -INTRODUCCIÓ

  5.1. DIVISIÓ

  5.1.1 TEATRE REGENERACIONISTA

  -CARACTERÍSTIQUES

  -AUTORS

  5.1.2 TEATRE ESTETICISTA

  -CARACTERÍSTIQUES

  -AUTORS

  EL MODERNISME

  INTRODUCCIÓ

  _Corrent artístic i literari que nasqué en el dinal del segle XIX.

  _El modernisme volía:

  -possar al dia la cultura catalana

  -modernitzar-la

  -incorporar-la a l'Europa del moment

  -la normalització cultural

  -l'assentament de l'intelectualitat.

  _Modernisme i noucentisme mateixos objectius, pero diferents

  solucions.

  _Era la primera vegada que escriptors i artistes catalans prenen consciencia estamental com a intel.lectuals i com a catalans. Eren el producte d'una societat burguesa, eren els fills de la burguesia aposentada, s'havien rebel.lat.

  _La revista “L'Avenç” lliutá -per derruir la mentalitat conformista

  de la Restauració Borbónica,

  imposada a Catalunya.

  • contra l'estancament ideològic

  • contra la concepció localista i regionalista de la cultura catalana.

  _Sintesi: modernitat + catalanitat

  RUPTURA ARTISTA - SOCIETAT

  _El programa renovador del Modernista topà amb un pais en crisi política, industrial i agraria.

  _Per al burgués català els jovens modernistes eren desequilibrats, bojos i decadents.

  -modernisme = materialisme.

  _Per a l'artista el burgués era tot allò que no tenia valor.

  _L'art no es objecte de luxe ni passatemps per això el burgués el rebutja.

  _L'art i la literatura, són la vida . L'artista és “el despert entre adormits”.

  _Creació d'una literatura que actua com revulsió d'eixa burguesía

  L'ART PER L'ART I REGENERACIONISME

  _De la ruptura art-societat surten dos tendéncies /actituds

  L'art per l'art -la misió de l'artista és una religió, la religió és l'art

  - converteixen l'art en una evasió de la cultura

  prosaica i materialista.

  - reivindicació d'un espai social i económic per a

  l'art i per a l'artista

  - professionalització digna i total .

  -volen una burguesia consumista de l'art com una

  burguesia europea.

  Regeneracionisme creuen que l'art no s'ha de separar de la

  societat.

  campanya de crítica social, política i ideològica al

  sistema.

  2ª ETAPA DEL MODERNISME

  _L'artista tenia la funció

  de guia en el nacionalisme -acceptació de la burguesia catalana

  -política cultural a través de la potenciació del

  catalanisme d'esquerres.

  -versió assimilada i no incòmoda de les bases

  ideològiques del moviment.

  Multiplicitat d'opcions estètiques ”la paraula viva” espontaneisme

  “folklore” expressió dels drets

  nacionals del pais.

  arbitrarisme simbolisme i

  parnasionisme portador dels valors

  artístics.

  POESIA. JOAN MARAGALL

  _Recollí la tradició de l'Europa del S. XIX.

  _La poesia pura i simple “la paraula viva”

  _Encontra d'això hi està el parnassionisme i el simbolisme defensa de l'artifici.

  NOVEL.LA

  _Potencia el naturalisme rural, entorn a la lluita de l'individu per assolir la auto-realització enfront a la societat.

  TEATRE

  _Lligat a la divulgació ideològica amb l'aparició de grups de teatre i centres d'experimentació artística

  NOVEL.LA MODERNISTA

  CARACTERÍSTIQUES

  FRAGMENTARISME: Disolució de l'estructuraen quadres, estampes o

  relats breus en lloc de la compacta estructura de la

  novel.la dels vuit-cents.

  SIMBOLISME: -La visió fatalista de la realitat porta a una intensificació

  subjectivista que s'acosta al lirisme (sovint decadentista)

  - Al dramatisme fatalista plantejat en termes maniqueus

  (forces del be i del mal).

  TÉCNICA NATURALISTA: -Presentació crua dels fets i dels personatges

  -Gust pels temes escabrosos

  -Busca ferir els sentiments del pùblic burgués.

  -Els protagonistes modernistes optaran per la

  revolta contra el seu context.

  CLASSIFICACIÓ

  ACTITUD FRONT A LA NOVEL.LA

  NOVEL.LA PASSIVA: - els novelistes que es limitaren a reproduir la

  novel.la convencional del segle XIX.

  - renuncien als problemes estètics de la novel.la

  - novel.la de segona classe.

  NOVEL.LA ACTIVA: -reaccionen contra la novel.la passiva

  -tenen consiència de la necesitat de renovació.

  ALAN ZATES LA CLASSIFICA EN 3 GRUPS

  NOVEL.LA RURALISTA: -corrent més nombròs

  -barreja d'estils

  -moviment de retorn a la terra catalana,

  busca de la Catalunya veritable.

  CARACTERÍSTIQUES:

  Fons escènic i ideològic: -expresió dramàtica de les inquietuds

  individuals i colectives.

  -visió fatalista i épica de la realitat

  Tècniques de descripció i anàlisi: -narració sobre el diàleg

  -elements d'anàlisi:

  • Herència

  • Interelació home-medi

  Elements del simbolisme: -Filosofia fatalista de la realitat

  -Visió fatalista, tràgica i èpica del camp

  • Camp - pessimist

  • Pagés - instintiu

  La llengua: -Paraula viva:

  * Fe cega en el parlar no contaminant del poble

  -Llengua mascle:

  * Dura i amb força expresiva

  * Per a crear un estat en el que el llector capte el

  que no es pot escriure ni dir.

  * “portar la prosa pels camins de la suggestió”

  Individu - societat tensions:

  -Figura del marginat, inadaptat.

  -Lluita “ideal” i “realitat”.

  -Patologia social: boig (la punyalada), bagassa (Jossafat)

  -Concepció religiosa de l'art: ermità (solitut), campaner

  (Jossafat).

  -Contrafinal de l'artista: el marginat és un “artista superior”

  -“Els sots feréstecs”. Raimon Casellas.

  -“Solitud” Victor Catala (seudònim)

  - “La vida i la mort d'En Jordi Fraiguals”. Josep Pous i Pagès

  NOVEL.LA DECADENTISTA

  -Influència pre-rafaelitisme - prossa poètica:

  - colorisme

  - musicalitat

  • lirisme.

  • Presència dona angelicata, envoltada d'erotisme i religiositat

  -decadentisme: -gust pels temes escabrosos i morbosos

  -maldat

  -lletjor

  -dolor

  CARACTERÍSTIQUES

  _Recerca de novetats temàtiques on els externs es toquen: la lletjor esdevé bellesa.

  _Misticisme sensual : erotisme + religió

  _L'agonia romàntica: recerca dels límits de la sensació física i espiritual.

  “Josafat” (Prudenci Beltrana).

  “Camí de llum” (Miguel de Palol)

  NOVEL.LA COSTUMISTA

  _Fragments breus i autònoms

  _Fort sentit critic i de sàtira social

  _Confon els esquemes romàntics i realistes

  _Utilitza l'amalgama del quadre amb altres fòrmules del simbolisme o l'impresionisme pictòric: poema en prosa, relat simbòlic, romanç historic, conte cruel...

  “L'anca del senyor Esteve” Santiago Rusinyol

  “Marines i boscatges”, “La parada”, “Pinya de rosa” Joaquim Ruyra.

  POÈTICA DE LA PARAULA VIVA

  _La poètica de Maragall és d'arrels romàntiques i amb empelts simbolistes.

  _Por a Maragall la poesia és el reflex més perfecte de la bellesa i la

  harmonia de la Divinitat.

  _Els poetes són uns autèntics privilegiats, ja que tenen accés a aquesta bellesa superior i són capaços de reproduir-la en els poemes que, per la seua musicalitat i sinceritat esdevindran la paraula viva. La poesia, doncs, “consisteix en dir les coses tal com ragen en estat de gràcia”

  _La paraula viva , inspirada, “serà senyal de la voluntat divina” i la espontaneitat és la perfecció. La inspiració sempre tindrá més valor que l'artifici.

  _La poesia popular, espontània i sincera, encara verge d'artificïositat, és, logicament, la màxima expressió poètica. Cal buscar l'inspiració en la poesia popular.

  _Desitja transmetre només sentiments positius, per això, quan es troba deprimi evita escriure, prefereix el silenci.

  En resum espontaneitat, simpleça i positivisme.

  -poemes amb métrica irregular i amb moltes repeticions.

  L'ESCOLA MALLORQUINA

  _Un dels gèners més característics del moviment modernista

  _Profunda renovació del nostre teatre, en dos fronts_:

  -noves tècniques eurpoees, nova valoració dels elementes marginals al text i de tècniques teatrals considerades menors.

  -Volen acostar el públic el teatre universal, traduint clàssics i

  contemporanis.

  TEATRE REGENERACIONISTA

  _Natural i vitalista

  _Profunda crítica social.

  _Els temes pretenen impactar el public amb el plantejament del conflicte dintre la llibertat de l'individu i els convencions de la societat.

  _Els personatges semblen homes i dones de carin i ossos, amb iuna psicologia molt contrastada i les situacions que plantejen són quotidianes

  _La tècnica i l'espai són semmmblants a la narrativa naturalista.

  _Derivà cap al costumisme, sense prescindir de la crítica social.

  Ignaci Iglesias. “El cor del poble”

  Joan Puig i Ferreter

  Felip Cortiella

  TEATRE ESTETICISTA

  _Simbolista

  _Els personatges són poc realistes i els conflictes argumentals són simbòlics i elementals.

  _Els autors semblen donar més importància a l'ambientació, idealitzada i espectacular.

  _Va tindre gran pes durant el modernisme

  Jaume Massó, Adrià Gual i Santiago Rusinyol
  Descargar
  Enviado por:Usuari
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar