Química


Nomenclatura en Química Inorgánica


NOMENCLATURA INORGÀNICA

- Esquema de compostos inorgànics:

 • Compostos binaris (2elements)

 • Òxids element + Oxigen

 • Hidrurs i halurs element + Hidrogen

 • Sals binàries Metall + No Metall

 • Compostos ternaris

 • Àcids oxoàcids Òxids de No Metalls + Aigua

 • Hidròxids òxids de Metalls + Aigua

 • Sals neutres

 • Compostos quaternaris

 • Sals àcides

 • Sals bàsiques

 • Sals dobles

 • - Òxids: constituïts per oxigen i qualsevol element, excepte el fluor. L'oxigen té nombre d'oxidació -2.

  EXPLICACIÓ

  EXEMPLES

  IUPAQ

  S'indica el nombre exacte d'àtoms de cada element.

  Cl O : pentaòxid de diclor

  CO : diòxid de carboni

  STOCK

  S'indica la valència entre parèntesis i amb nombres romans

  Cl O : òxid de clor (V)

  SO : òxid de sofre (IV)

  TRADICIONAL

  Se li afegeix una terminació a l'element segons la seva valència: HIPO-...- ÓS

  ...-ÓS

  ...-IC

  PER-...-IC

  Cl O : òxid hipoclorós

  Cl O : òxid clorós

  Cl O : òxid clòric

  Cl O : òxid perclòric

  - Hidrurs

  més electropositius més electronegatius

  Metalls, B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F

  s'escriu primer el més electropositiu: HF ; CuH

 • Hidrurs no metàl·lics de caràcter àcid

 • Amb els elements més electronegatius

 • Les seves solucions aquoses tenen propietats àcides

 • EXPLICACIÓ

  EXEMPLES

  ESTAT GASÓS

  Afegir la terminació

  -UR al no metall

  HCl (g): clorur d'hidrogen

  HIDRÀCIDS

  Àcid + element acabat en -HÍDRIC

  HCl (aq): àcid clorhídric

 • Hidrurs no metàl·lics sense caràcter àcid

 • Amb els elements més electropositius

 • Nom de l'element i després l'Hidrogen

 • NH

  Amoníac

  BiH

  Bismutina

  PH

  Fosfina

  CH

  Metà

  AsH

  Arsina

  SiH

  Silà

  SbH

  estibina

  BH

  Borà

 • Hidrurs metàl·lics

 • Metall + hidrogen

 • EXPLICACIÓ

  EXEMPLES

  IUPAQ

  S'indica el nombre exacte d'àtoms de cada element.

  Cl H : pentahidrur de clor

  STOCK

  S'indica la valència entre parèntesis i amb nombres romans

  Cl H : hidrur de clor (V)

  TRADICIONAL

  Se li afegeix una terminació a l'element segons la seva valència: HIPO-...- ÓS

  ...-ÓS

  ...-IC

  PER-...-IC

  Cl H : hidrur hipoclorós

  Cl H : hidrur clorós

  Cl H : hidrur clòric

  Cl H : hidrur perclòric

  - Sals binàries: metall + no metall

  s'anomenen fent acabar en -UR el nom del no metall i seguint les normes generals de les nomenclatures

  EXEMPLES

  IUPAQ

  FeF : trifluorur de ferro

  HgI : monoiodur de mercuri

  STOCK

  FeF : fluorur de ferro (III)

  HgI : iodur de mercuri (I)

  TRADICIONAL

  FeF : fluorur fèrric

  HgI : iodur mercuriós

  - Oxoàcids: àcids que en la seva molècula tenen oxigen a més d'hidrogen.

  principals elements que formen oxoàcids:

  B, C, N, Si, P, S, Cl, As, Se, Br, Te, I, Cr, Mn

  HClO

  Àcid hipoclorós

  H SeO

  Àcid selènic

  HClO

  Àcid clorós

  H S O

  Àcid disulfurós

  HClO

  Àcid clòric

  H S O

  Àcid disulfúric

  HClO

  Àcid perclòric

  H Cr O

  Àcid dicròmic

  HMnO

  Àcid permangànic

  HNO

  Àcid nitrós

  HBrO

  Àcid hipobromós

  HNO

  Àcid nítric

  HBrO

  Àcid bromós

  H AsO

  Àcid ortoarseniós o arsenió

  HBrO

  Àcid bròmic

  HPO

  Àcid metafosfòric

  HBrO

  Àcid perbròmic

  H PO

  Àcid ortofosfòric o forfòric

  HIO

  Àcid hipoiodós

  H AsO

  Àcid ortoarsènic o arsènic

  HIO

  Àcid iodós

  H P O

  Àcid difosfòric

  HIO

  Àcid iòdic

  H CO

  Àcid carbònic

  HIO

  Àcid periòdic

  H SiO

  Àcid metasilísic

  H SO

  Àcid sulfurós

  H SiO

  Àcid ortosilísic

  H SO

  Àcid sulfúric

  HBO

  Àcid metabòric

  H CrO

  Àcid cròmic

  H BO

  Àcid ortobòric

  H SeO

  Àcid seleniós

  EXEMPLES

  IUPAQ

  HClO : oxoclorat d'hidrogen

  H SO : tetraoxosulfat de dihidrogen

  STOCK

  HClO : oxoclorat (I) d'hidrogen

  H SO : tetraoxosulfat (VI) d'hidrogen

  TRADICIONAL

  HClO : àcid hipoclorós

  H SO : àcid sulfúric

 • PREFIXOS META- i ORTO-

 • Indiquen el nombre de molècules d'aigua que participen en la formació de l'àcid

 • PREFIX

  SIGNIFICAT

  EXEMPLES

  META-

  Una molècula d'aigua

  H SiO : Àcid metasilísic

  H PO : àcid metafosfòric

  ORTO-

  Tres molècules d'aigua

  H SiO : àcid ortosilísic

  H PO : àcid ortofosfòric

 • ELS DIÀCIDS

 • Unió de dues molècules d'un oxoàcid amb pèrdua d'una molècula d'aigua

 • H S O

  Àcid disulfúric

  2 H SO

  H S O

  Àcid disulfurós

  2 H SO

  H Cr O

  Àcid dicròmic

  2 H CrO

  H P O

  Àcid difosfòric

  2 H PO

  - Hidròxids: catió metàl·lic + ions hidròxids (OH-)

  OH- sempre actua amb valència -1

  EXEMPLES

  IUPAQ

  LiOH : monohidròxid de liti

  Fe(OH) : trihidròxid de ferro

  STOCK

  LiOH : hidròxid de liti

  Fe(OH) : hidròxid de ferro (III)

  TRADICIONAL

  LiOH : hidròxid lític

  Fe(OH) : hidròxid fèrric

  - Òxosals o sals neutres: es formen per la substitució dels hidrògens de l'àcid oxoàcid corresponent per un metall.

  EXEMPLES

  IUPAQ

  FeCO : trioxocarbonat de ferro

  Pb(NO ) : tetraquis (dioxonitrat) de plom

  Na SO : tetraoxosulfat de trisodi

  STOCK

  FeCO : trioxocarbonat (IV) de ferro (II)

  Pb(NO ) : dioxonitrat (III) de plom (IV)

  Na SO : tetraoxosulfat (VI) de sodi (I)

  TRADICIONAL

  FeCO : carbonat ferrós

  Pb(NO ) : nitrit plúmbic

  Na SO : sulfat sòdic
  Descargar
  Enviado por:Jones
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar