Literatura


Nirvana; Pere Formiguera


ASPECTE TÈCNIC

Títol: Nirvana

Autor: Pere Formiguera

Editorial: Barcanova S.A

Col·lecció: Antaviana jove

Lloc i any d'edició: Pl. Lesseps, 33, eentresòl. 08023 Barcelona. Segona edició: juliol del 2000.

ARGUMENT

Aquest llibre trata la religió budista i les seves reencarnacions avans d'arribar al Nirvana.

Tot comença quan Hipólit (el protagonista) és atropetllat per un autobús i és mort.

Ell que és incrédul en tot aixó de les religions, apareix en un lloc on no es veu res, ni el seu cos. Allá és troba amb un esperit que l'hi explica que tindrá que reencarnar-se un diferents éssers fins que sigui del tot perfect per arribar al Nirvana.

No acaba de creures tot aixó, fins que és reencarnat en un gos.

Aixó de fer de gos se li donava bé fins que va arribar l'hora de caçar. El seu amo el va matar, per què va deixar escapar a una guineu.

Altra vegada es trova amb l'esperit, que li diu que com que no ha fet bé el paper de gos , fará d'ocell. I així va ser. Aquesta vegada és reencarna en papagai, peró no li va del tot bé ja que és capturat i per una tenda d'animals, on el venen a una familia de Madrid. Com que va ficar en problemes a tota la familia per el que va dir, el pare el va estrangular i per tant el va matar.

Després va ser una mantis religiosa, peró no va pasar molt de temps quan la seva xicota se'l va cruspir mentre feien l'amor per qué era com la mantis o tenia que fer.

Ara va pujar d'esglaó i va pasar de insecte a una persona resucitada, el nét de Frankestein, peró no va anar molt bé perque de seguida va tornar a morir.

Va anar millor com director d'una galeria de New York, va morir asesinat , peró després d'un temps.

Després de reencarnar-se en un món de coses,va reencarnar-se a un monjo de la muntanya de Monserrat. Va tenir que sustituir a l'avat . Aquesta vegada és mort per la culpa d'un boig que fa estallar la montanya amb ell al damunt.

Després tot d'aixó és reencarnat més de 500 anys fins que finalment pasa l'ultima fase com a sabi tibetá, i arriba al Nirvana.

PERSONATGES

a.Qui és el protagonista? Asenyala un tret del seu caràcter que el defineixi.

El protagonista és diu Hipòlit Pinyol i Fernandes.

Es nerviós, i una mica inconformista, ja que mai estaba d'acord amb les reencarnacions que li tocaben.

Segons l'esperit porter esta boig, per qué sempre fica la pota.

Té conceptes materialistes, i no creu molt en tot aixó de les religions.

b.Personatges secundaris. Enumera'n un prou rellevant per al desenvolupament d'aquesta història.

-L'esperit porter: L'encarregat de dir li en que es reencarná.

-Reencarnació de gos: La seva mare és deia; Katie, la seva germana; Donna, el seus germans; Aristides i Mike, i els seus pares ; Dough i Brown.

-Reencarnació de Papagai: La seva mare i el seu pare, la seva germana polleta, el Manolo; el que el va comprar a una tenda d'animals, i Manolito; el fill d'aquest.

-Reencarnació de mantis religiosa: Cuqui; la seva novia .

-Reencarnació de Frankestein: Els doctors.

-Reencarnació de monjo:L'abat i els monjos, el senyor Aureli Roure.

c. Comenta quina de les reencarnacions del protagonista t'ha agradat més o t'ha cridat més l'atenció.

La del Lloro.

Perquè el Manolo i en Manolito són molt divertits a l'hora de parlar. I el que diu l'Hipólit es molt gracios el conflicte que tenen entre ells perque uns son del R.Madrid i ell és del barça. El que no m'agradat molt és la manera que fan servir per matar-lo.

NARRADOR

-Qui és el narrador d'aquesta història?(El/la protagonista, un altre personatge...?). Explica el que sàpigues sobre aquest tipus de narrador i posa exemples que ho demostrin.

El narrador és el protagonista.

És un narrador intern, perqué és en primera persona, i perqué és ell el que parla i explica la seva história.

EL TEXT

a.Busca en el capítol quatre del llibre un fragment descriptiu, escriu-lo.

Intenta cercar elements lingüístics que t'ayudin a identificar-lo.

(pág. 51)-“Era una sala llarga i força ampla. Al davant i al costat meu hi habia tot de prestatges amb d'altres gàbies. I cada una d'elles tenia un o més inquilins. En una hi habia ratolins, en ena altra, una serp... Hi habia periquitos, lloros, hàmsters... Una mica de tot, vaja.”

b.En el primer capítol surten algunes frases fetes; escriu-ne quatre i explica el seu significat tenint en compte el context en el que es troben.

-Amb pèls i senyals: Amb tots els detalls posibles, sense descuidar-se de res. Que li va explicar la seva vida molt detalladament.

-Enredará més la troca: Que complicará més les coses de com estan.

-No faci el ronsa: Que no sigui pessat.

c.Per què creus que l'autor ha escollit aquest tìtol per a la seva novel·la?

Per què el llibre parla de les reencarnacions que el protagonista té que fer per aconseguir la perfecció i arribar al Nirvana. És el titól més adequat que per a tot el context.

VOCABULARI

Escriu el significat de les següents paraules que surten a l'obra:

-Palplantat: Una persona està palplantada si està dreta i sense moure's com si estigués clavada a terra.

-Etzibar: Llançar amb violència una cosa contra algú o contra alguna cosa. Ens poden etzibar una pedra o un insult.

-Frisança: Estar impacient mentre s'espera alguna cosa.

-Acotxar-se: Tapar bé una persona amb els llençols i les rodes del llit per tal que no passi fred.

-Eixorivir-se: Un malalt s'eixoriveix quan es comença a trobar millor i està animat.

-Enfarfegar: Omplir de molts adornaments, d'accesoris, de detalls sense

importancia.

- Esclafir: Esclafir de riure o de plorar és posar-se a riure o a plorar molt fort, fent

molt de soroll.

-Afegitó: Un afegitó és una cosa que s'afegeix a una altra.

-Estirabots: Un estirabot és una cosa inconvenient i sense sentit dita per una

persona.

COMENTARI PERSONAL

El llibre m'agradat, per que és interesant i divertit. Encara que hi ha parts que és fan una mica pesades. El carácter del protagonista és molt divertit i sobretot quan és lloro.

El que més ma cridat l'atenció és la forma en que és mort la mantis religiosa.

Aquest llibre el recomanaria a els amics perqué és divertit, i interesant, perque t'explica més o menys tot aixó de la religió budista, peró parla d'ella de forma divertida.

RECERCA D'INFORMACIÓ

Cerca informació sobre el BUDISME, llegeix-te-la i explica el que vol dir NIVANA (extensió màxima d'aquesta pregunta: 1 full).

Segons aquesta religió, tot esser viu es reencarna, tras la seva mort, en un nou cos per portar en ell una nova existencie més o menys feliç, però el dolor sempre está present. El únic medi de escapar d'aquest circle sense fi (vida-mort-reencarnació) es arribar al nirvana.
Accedeixen al Nirvana els savis com el Buddha, arriben al conociment perfecte, rera una llarga serie d'existencies terrestres.
El nirvana no és un paradís, un cel com el dels cristians. És més bé, un estat de repos absolut. Per tant, qui entra en el nirvana ya no es reencarna més, no coneixerá més el dolor. És llibrará del bé i del mal i dels sufriments de la vida terrestre.
Les innumnerables representacions de Buddha, difundides per tots els rincons d'Asia, ens mostren un rostre que reflexa una gran serenidad: per a els budistes, és l'expresió d'un esser que ha arribat a la felicitat suprema, la llum del conociment perfecte, la sabiduria en tota plenitut de aquesta paraula.

ÍNDEX

Argument...........................................................................pág 4

Personatges........................................................................pág 5

Narrador..............................................................................pág 6

El text...................................................................................pág 6

Vocabulari..........................................................................pág 7

Comentari personal...........................................................pág 8

Recerca d'informació.......................................................pág 8
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar