Salud


Músculos del tórax


MIOLOGIA

Músculs de la expressió facial i la masticació:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Epicranis, o occipitofrontal.

Os occipital

sotscutani de les celles

Eleva les celles i coruga el front

VII parell cranial. Facial.

Supracil·liar

Os frontal

pell de la cella

coruga vertical

VII parell

Orbicular de les parpelles

argolla les parpelles

clou els ulls

VII parell, també dit facial

Zigomàtic major

Os zigomàtic

angle de la boca

riure

Facial, VII par.

orbicular dels llavis

argolla la boca

Junta els llavis, fa el petó.

VII parell o facial.

Buccinador

maxil·lars

pell de les galtes

somriu, bufa.

VII parell

Massèter.

Arc zigomàtic

maixella inferior

tanca les barres

V parell

Temporal

Os temporal

maixella inferior

tanca les barres

V parell

Pterigoïdals intern i extern

cara inferior del crani

maixella inferior cara interna.

lateralitza la maixella

V parell dit trigemin.

Músculs que mouen el cap:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Esterno-clido-mastoïdal

estern i clavícula

Os temporal, apòfisi mastoide

Flexiona el cap. (m. de l'oració)

Nervi espinal, XI parell

Complex major

apòfisi articulars de les quatre últimes cervicals i ap. transverses de les sis primeres dorsals

entre les línies del clatell de l'os occipital.

Extensió del cap la inclina lateralment

els cinc primers nervis cervicals.

Espleni del cap

llig.cervical post

apòf. mastoide

estén el cap

2,3,4, cervicals

Complex menor

id. complex M.

apòf. mastoide

estén rota el cap

múltiple.

Músculs del tòrax:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

intercostals externs

Vora inferior de les costelles

Vora superior de la costella inf

eleva les costelles.

Nervis intercostals

intercostals interns

cara interna, vora inferior

Vora superior de la costella inf

descendeix les costelles.

Nervis intercostals

Diafragma

circumda la part inferior de tòrax

tendó central del diafragma.

Expandeix el tòrax.

Nervis frènics, (XII parell)

Músculs de la paret abdominal:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Oblic major

vuit últimes costelles.

arc crural cresta iliaca i púbica.

Comprimeix i rota el tronc.

Abdomino-genital major intercostals

Oblic menor

arc crural cresta ilíaca

tres ult costelles i la línia alba.

Id. oblic major

tres intercostals abdomino-genital

Transvers

sis darreres costelles, cresta ilíaca arc crural

Pubis i línia alba

id. oblic major

darrers cinc intercostals, abdomino-genital

Recte anterior

pubis i símfisi

costelles esten

Id.

set intercostals

Músculs del terra de la pelvis:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Elevador de l'anus

Pubis i espina ciàtica

Còccix

forma el terra i sosté els òrgans

nervi púdic intern

Isquio-cavernós

isqui

penis o clítoris

comprimeix la base del penis o

nervis perineals

Bulbo-cavernós

*home

* dona

bulb de la uretra

perineu

perineu

base del clítoris

erector i esfinter

erector del clíto.

Nervi púdic intern

Transvers profund

isqui

nucli fibrós del perineu

forma el terra de la pelvis

Nervi púdic intern

Esfínter estriat de la uretra.

Branca del pubis

nucli fibrós del perineu

constreny la uretra

Nervi púdic intern

Esfínter extern de l'anus.

Còccix

nucli fibrós del perineu

tanca l'anus.

Nervi púdic intern

Músculs que treballen en la cintura escapular:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Trapezi.

Protubrància de l'os occipital.

Vèrtebres cervicals i dorsal

Clavícula.

Escàpula (espina acromi)

eleva descens i encongeix les espatlles.

Estén el cap

Espinal, XI par.

Tercer i quart nervis cervicals.

Pectoral menor

Costelles, 2 a 5

Coracoide.

Baixa endavant

toràcic anterior.

Serrat major

Costelles, 1 a 8

cara anterior esc

addueix i rota

N. rodo major

Angular de l'escàpula

Apòfis transvers C1-C4

Angle superior de l'escàpula

eleva i retreu l'escapùla.

N. dorsal de l'escàpula.

romboide Major

D1-D4

vora interna

Rota i fixa

N. dorsal

romboide menor

C6-C7

vora interna

Rota fixa retrau

N. dorsal

Músculs que mouen el braç:

Axials, músculs que, embriològicament, s'originen en l'esquelet axial, troncopetals

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Pectoral Major

clavícula, estern

tròquiter humer

flexió adducció

N. toràcics ant.

Dorsal ample

vèrtebres DLS

corredora bicipit

estén, addueix

N dorsal ample

Escapulars, s'originen en l'escàpula

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Deltoide

Clavícula espina i acromi escapul

V deltoïdea del húmer

adducció, flexió i estén el braç

Nervi axial.

Córaco-braquial

Coracoide

terç mig húmer

adducció, rot. I

Músculo-cutani

Supraspinós*

fosa supraspinós

Tròquiter húmer

Addució

N.suprascapular

Rodo menor*

Vora axilar

Tròquiter

rota extern

Nervi axilar.

Rodo Major

Part inf vora axil

húmer atero-sup

estén, rota inter

N. Subescapular

Infraspinós*

Fosa infraspinós

Tròquiter

rota en fora

N.suprascapular

Subescapular*

F. subescapular

Troquí humeral

rota endins

N.suprascapular

* Músculs del manegot dels rotadors.

Músculs que mouen l'avantbraç:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Flexors:

Bíceps braquial

-Tubèrcul supraglenoideu.

-Coracoide

Tuberositat bicipital del radi

Flexiona l'avanbraç en supinació

Nervi musculocutani

Braquial anterio

canya humeral

ap. coroniode

flex. enpronació

musculocutani

Supinador llarg

supraepicòndil

ap. estiloide radi

flexió

Nervi radial

Extensor:

Tríceps braquial

tub. subgleniode

Húmer, cap ext.

Olècran cubital

extensió de l'avantbraç

Nervi radial

Pronadors:

Pronador rodo

Epitròclea

cara ext. radi

pronació flexió

Nervi medià

Prondr. quadrat

cara ant. Cúbit

cara ant. radi

Pronació

Nervi medià

Supinador

Supinador curt

Epicòndil

radi

supina l'avantbr.

Nervi radial

Músculs que mouen el canell, la mà i els dits:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Extrínsecs (que mouen la mà de fora estan)

Palmar Major.

Epitròclea

2n metacarpià

flexiona la mà

Nervi medià

Palmar menor

Epitròclea

aponeurosi palm

flexiona la mà

Nervi medià

Cubital anterior

Epitròclea

Pisciforme

flexiona la mà

N. cubital

1r radial extern.

Epicòndil

2n metacarpià

estén la mà

N. radial

2n radial extern

Epicòndil

2n 3r metacarp

estén la mà

N. radial

cubital posterior

Epicòndil

5è metacarpià

estén la mà

N. radial

Flexor comú profund dels dit

Cúbit, cara anterior

falanges distals del 2n al 5è dit

flexió de les articulacions

Nervis medià i cubital

Flexor comú superficial dits

Epitròclea, radi, i cúbit

tendons dels dits

flexiona els dits

Nervi medià

Extensor comú dels dits

epicòndil

falanges 2na a 5ena

estén els dits

Nervi radial

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Intrínsecs. (que mouen la mà des de la mateixa mà, que són en el lloc)

Oponent polze

Trapezi

metacarp polze

opositor polze

N. medià.

Abductor curt del polze

Trapezi

falange proximal del polze

abducció del polze

N. medià.

Adductor polze

2n 3r metacarp

falange prox. P.

addueix

N. Cubital.

flexor curt polze

reticle flexor

falange prox. P.

flexiona polze

Medià i Cubital.

Abductor del menovell

Pisiforme

falange proximal del menovell

Abdució i flexió el 5è dit

Nervi Cubital

Flexor curt del menovell

Ganxut

falange proximal i medial del 5è

flexió del 5è dit

Nervi Cubital

Oponent del menovell

Ganxut i reticle flexor

Cinquè metacarp

oposició del menovell

Nervi cubital

Interossis.

metacarps

falanges proxm.

adducció abduc.

Cubital

Lumbricals

tendons flexors

falanges 2 a 5

flexió extensió

medià i cubital

Músculs que mouen la cuixa:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Psoesilíac (ilíac, P. major, menor

fosa ilíca vèrteb. 12D a 5L

Trocanter menor del fèmur

Flexió de la cuixa i el tronc

N. Crural 2n a 4rt lumbars.

Recte anterior

espina ilíaca anteroinferior

Tíbia, (tendó rotulià)

flexiona la cuixa estén la cama

Nervi crural

Gluti Major

cresta ilíaca, sacre i còccixs

cresta femoral del gluti

estén la cuixa i fa rota externa.

N. gluti inferior.

Gluti mitjà

ilíac

Trocànter major

abd. Rot. Extr.

Gluti superior

Gluti menor

ilíac

Trocànter major

estabilitza pelvis

Gluti superior

Tensor de la fàscia lata

part anterior de la cresta ilíaca

Tíbia, lligament iliotibial

abducció cuixa, tensa el llig.

Gluti superior

adductor menor

Pubis

línia àspera

Adduc.de cuixa

Nervi obturador

adductor mitjà

Pubis

línia àspera

Adduc.de cuixa

Nervi obturador

adductor major

Pubis

línia àspera

Adduc.de cuixa

Nervi obturador

Recte intern

Pubis, sota sínfis

Tíbia

Adduc.de cuixa

Nervi obturador

Pectini

pubis lg. cooper

Linía àspera

Add. Rot. exter

Nervi Crural

Músculs que mouen la cama:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Quàdriceps Crural

Recte anterior

ilíac

Tendó rotulià

Flexió cuixa

crural

Vast extern

Femur (àspera)

Tendó rotulià

extensió cama

crural

Vast intern

femur

Tendó rotulià

extensió cama

crural

crural

femur cara ant.

Tendó rotulià

extensió cama

crural

Sartori

espina ilíaca

Tibia

creua les cames

Nervi Crural

Biceps crural

Isqui

cap del peroné

flexiona la cama

N. tibial

semitendinós

Isqui i fèmur

Tibia

extensió cama

N. tibial

semimembranós

Isqui

Tibia

extensió cama

N. tibial

Músculs que mouen el peu:

Múscul

Origen

Inserció

Funció

Inervació

Extrínsecs

Tibial anterior

Còndil tibial ext.

1r cuny metatars

Flexió del peu

Ciàtic popliti

Gèmins

Còndil femoral

Calcani (Aquiles

inversió del peu

Ciàtic popliti

Soli

tíbia

Calcani (Aquiles

extensió del peu

Ciàtic popliti

Peroneu lateral llarg

còdiltibial extern

cap del peroné

1r cuny, base 1r metatars

extensió del peu flexió plantar

Ciàtic popliti

Peroneu lateral curt.

diàfisi externa del peroné

Apòfisis 1r metatars

eversió del peu

Nervi músculo-cutani

peroneu anterior

terc distal peron

4rt, 5è metatars

eversió del peu

tibial anterior

extensor llarg

tíbia, peroné

2n 3r falanges

Flexió dorsal

tibial anterior

Intrínsecs

Lumbricals

tendons flexor

falanges 2 a 5

Flexió extensió

N. plantars m l

Flexor curt 5è

5è metatars

falange prox 5è

Flexió 5è dit

N. plantars lat.

Flexor curt 1r.

Cuboide cunys

falange prox 1r

Flexió 1r dit

N. plantars m l

Flexor curt dits

fàscia plantar

falanges mitges

F. 2n a 5è dits

N. plantars mig

Abductor 5è dit

Calcani

falange proximal

Abd. 5è dit

N. plantars later

Abductor 1r. dit

Calcani

falange

Abd. 1r dit

N. plantars mig
Descargar
Enviado por:Jofre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar