Tecnología


Mecánica de motos


LA MOTO

ÍNDEX

Antecedents e invents anteriors/història i marques mundials........ pàg 1

Modalitats..........................................................................................pàg 2-3

Història dels motors/Motor d'explosió...............................................pàg 4

Motor de 2 temps..................................................................................pàg 5

Motor de 4 temps..................................................................................pàg 7

Parts del motor.....................................................................................pàg 8

ANTECEDENTS E INVENTS ANTERIORS/HISTÒRIA

Abans de la motocicleta va sorgir la bicicleta, vehicle de dos rodes molt senzill que funciona impulsat per uns pedals que donen moviment a la roda a través de plats i pinyons.

Més tard a la bicicleta se li va afegir un motor d'explosió que va substituir els pedals. Finalment s'hi va afegir els fars, les xapes, es van millorar els frens a causa del seu pes un dipòsit davanter més perfeccionat pel carburant. D'aquí va sorgir la primera moto (Alemanya 1886-1919).

'Mecánica de motos'

'Mecánica de motos'

MODALITATS

- Motocròs: és la especialitat més dura amb les suspensions. El continu treball de les suspensions fa que aquestes estiguin sotmeses a grans càrregues, altes temperatures i esforços de tot tipus. No només consta de rutes marcades sinó que també es practica en estadis o circuits dissenyats detalladament, que estan formats per grans bots i corbes molt tancades entre d'altres.

'Mecánica de motos'

-Trial: és la modalitat on més precisió i equilibri hem de tenir per tal de fer el menor nombre de faltes possible (tocar els peus a terra...) en el menor temps necessari.

-Enduro: combina les modalitats de trial, motocròs i es desenvolupa en tot tipus de terrenys.

'Mecánica de motos'

-Supermotard: és la modalitat on a les motos de cross els hi posen complements de motos de carretera com ara rodes llises, els parafangs més lleugers entre d'altres.

'Mecánica de motos'

-Motociclisme: és la modalitat on la clau és la velocitat. Les motos són molt aerodinàmiques per tal de poder agafar una velocitat molt gran i per guanyar temps. Es practica a l'aire lliure o en pistes.

'Mecánica de motos'

-Motos aquàtiques: és la modalitat de conducció sobre una moto que va per sobre l'aigua; aquest model funciona propulsada per unes hèlix (sistema semblant al del vaixell),es controla mitjançant unes aletes que canviat l'angle proporcionen el gir.

'Mecánica de motos'

-Motos de neu: és la modalitat de conducció d'una moto sobre neu;la tracció consta d'una cadena a darrera per tal de no lliscar sobre la neu o gel i d'uns esquís davanters que controla el vehicle.

'Mecánica de motos'

Tan el trial com el motocròs són unes de les modalitats en que es necessita estar més ben preparat físicament.

HISTÒRIA DELS MOTORS

L' enginyer franco-belga: Etienne Lenoir (1822-1900) construeix l'any 1859 un motor de combustió interna.

Anys més tard, el 1877, i basant-se en el motor de Lenoir, Nikolaus Otto va inventar el motor de quatre temps. Actualment els motors de quatre temps reben també el nom de motors del cicle d'Otto.

L'any 1892 Rudolph Diessel va inventar un tipus de motor, el dièsel, que funciona amb combustible que es crema a gran pressió.

MOTOR D'EXPLOSIÓ:

- Concepte: transforma l'energia obtinguda per combustió d'una mescla gasosa carburada, provinent del carburador, en energia mecànica utilitzada per propulsar un èmbol que actua sobre una biela, la cual mou el cigonyal i a través de transmissions provoca el moviment de les rodes.

- Funcionament: Gasolina i aire formen una mescla perillosa. La més lleu guspira n'és suficient per que s'inflami en un instant i així funciona un motor. Els pistons dels cilindres s'encarreguen de comprimir la mescla, facilitant la ignició, provocada per la guspira elèctrica emesa per la bugia. Esclata en flames amb tal velocitat i violència que fa descendir el pistó pel cilindre. Aquest moviment determina el gir del cigonyal i dona la seva força al motor.

TIPUS DE MOTORS:

EL MOTOR DE DOS TEMPS

El funcionament dels motors de dos temps està basat en el cicle d'explosió d'Otto, inventor del motor de quatre temps.

El motor de dos temps fa el mateix treball que el de quatre, però només en necessita dos, com el seu nom indica.

En l'actualitat aquests motors són utilitzats per motocicletes i cotxes lleugers de petita potència.

El treball que efectua aquest tipus de motor es pot explicar en quatre passos, un pas per cada quart de volta del pistó:

MOVIMENT DEL MOTOR

1.-Al pujar el pistó, es comprimeix la mescla dins el cilindre. Per sota s'aspiren els gasos del carburador.

2.-Quan el pistó està a dalt del cilindre, salta la guspira i aquest baixa. Per sota segueixen entrant gasos.

3.-Quan el pistó baixa deixa pas als gasos perquè aquests surtin per la vàlvula d'escapament.

4.-Al final es deixa pas també l'entrada dins del cilindre la mescla gasosa efectuada al carburador, que empeny cap a la vàlvula d'escapament els gasos cremats.

'Mecánica de motos'

Per cada cicle complert que es produeix hi ha una explosió, però en una fracció de dos cicles seguits, en el primer la guspira no inflama la mescla del cilindre a causa de la poca quantitat d'aquesta; en el segon cicle, al haver-hi més mescla dins el cilindre sí que s'inflama.

Això ens ve a dir que hi ha una inflamació de la mescla cada dos cicles, com en els motors de quatre temps.

MOTORS DE QUATRE TEMPS

Com diu el seu nom, aquest motor fa quatre recorreguts per funcionar: dos de dalt a baix i dos de baix a dalt. En cada temps dins del cilindre hi ha operacions diferents:

 • Primer temps Admissió

 • El pistó acaba de realitzar l'últim temps i comença a baixar per dins del cilindre.

  Quan això passa, s'obre la vàlvula d'admissió de gasos, la mescla d'aire i de benzina, que van omplint el cilindre.

  En aquesta operació el cilindre ha fet mitja volta.

 • Segon temps Compressió

 • El pistó comença a pujar i les vàlvules es troben tancades. Cada vegada els gasos estan més comprimits dins del cilindre. L'espai on es comprimeixen els gasos se'l anomena cambra de compressió o explosió.

  La mescla, al estar comprimida, està més calenta i així se'n facilita la combustió.

  Això és degut a que les molècules d'aire i de benzina estan cada vegada més unides.

  Aquesta operació ha estat una altra mitja volta del pistó.

 • Tercer temps Explosió

 • Quan els gasos estan fortament comprimits a la cambra d'explosió, la bugia fa una guspira que els inflama. L'explosió que produeix empeny fortament el pistó cap avall, cosa que li permet, per inèrcia, realitzar contínuament tots els temps.

  En aquesta operació les vàlvules d'admissió i escapament han restat tancades.

  En aquest procés s'ha realitzat una altra mitja volta.

 • Quart temps Escapament

 • En aquest temps la vàlvula d'escapament s'obre i el pistó puja per expulsar els gasos cremats cap a l'exterior.

  Amb aquest pas es completen els quatre temps.

  Quan el pistó torna a baixar és quan s'inicia un altre cop el cicle de quatre temps.

  ESQUEMA COMPARATIU

  FUNCIONAMENT

  El pistó fa un cicle de dos temps dins el cilindre

  El pistó fa un cicle de quatre temps dins el cilindre

  VÀLVULES

  Dos: escapament i admissió

  Dos: escapament i admissió

  CONSUM / CARBURANT

  Alt consum / Benzina amb plom (prohibides) o sense plom, depenent de l'antiguitat del motor

  Menys que dos temps / Benzina amb plom (prohibides) o sense plom, depenent de l'antiguitat del motor

  INCONVENIENTS

  Perd carburant al expulsar gasos per la vàlvula d'escapament

  PARTS DEL MOTOR

  Aquestes son las parts fundamentals d' un motor:

  - Cilindre: Es l'espai on la carga es pressiona i explota comprimida pel pistó. De la seva capacitat depèn en gran part la potència del motor.

  - Pistó: Està situat dins del cilindre i es l' encarregat de pressionar y expulsar la carga per que aquesta compleixi la seva funció. Aguanta fins a 15 T de pressió.

  - Biela: Es la unió entre el pistó i el cigonyal. Junt amb el pistó es desplacen pel cilindre fins 6000 vegades per minut a uns 500 Km/h o més.

  - Vàlvula de sortida: Es la comporta per on surten els gasos resultants al tub d'escapament.

  - Vàlvula d' entrada : per esta comporta entra el combustible provinent del carburador. Quantes mes vàlvules, mes combustible, pel cual augmenta la potència y el consum.

  - Escapament : Per aquí son conduits els gasos al silenciador del tub d'escapament, els cuals passen per un catalitzador que disminueix els efectes negatius en el Medi Ambient.

  - Conducte del carburador : El carburador mescla la gasolina amb l'aire (carga) i per aquí passa al cilindre passant per la vàlvula d'entrada.

  - Cigonyal : Eix que converteix el moviment de pujada i baixada dels pistons en moviment rotatori.

  - Bugia : Inflama el combustible que fa descendir el pistó pel cilindre. Per a que funcioni bé un motor, la guspira ha d'arribar en el moment oportú al cilindre, antes es crema de forma desigual, mes tard es perd potència.

  -Volant : Pesat volant fixat al cigonyal per coordinar el moviment dels cilindres individuals.

  XARXA DE TRANSPORT

  Actualment l'ús de la moto no tan sols destaca en l'apartat d'entreteniment o (hobby); també hi ha alguns treballs com ara, una empresa de menjar a domicili, que té una llarga part d'una gran ciutat per recórrer en poc temps per conservar les condicions del menjar,li és indispensable l'ús de la moto.

  I diem la moto perquè és dels mitjans de transport més àgils per recórrer en curtes distàncies.

  EFECTES DEL MOTOR SOBRE EL MEDI AMBIENT

  El Diòxid de Carboni i de mes partícules nocives emeses pels tubs d' escapament dels vehicles amb motor de combustió contribueixen en gran manera, al ser tan elevat el seu número. Contribueix a l' Efecte Hivernacle, a la Pluja Àcida y la capa d' Ozó (està en molt poca mesura).

  CONCLUSIÓ

  Considero que s'han complert els objectius que tenia com a finalitat aquest treball.

  Cal destacar la dificultat per trobar informació a internet sobre motos de diferents modalitats, com també la dificultat per interpretar la informació consultada en llibres per realitzar aquest treball, ja que tenia un vocabulari molt tècnic.

  Considerem la moto un gran mitjà de transport ja que es molt pràctic ja que pots circular per qualsevol terreny de manera ràpida i precisa encara que té defectes que repercuteixen sobre el medi ambient.

  BIBLIOGRAFIA

  Hem buscat la major part d'informació a través del buscador “google” encara que també hem buscat informació a la biblioteca d'Almenar i en les seves enciclopèdies.
  Descargar
  Enviado por:Koka
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar